***LIDFA*** Lider Faktoring A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

26.10.2016 17:43
***LIDFA*** Lider Faktoring A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.540.847 2.183.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-91.607 -1.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.607 -1.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -114.509 -1.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.902 344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.902 344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.449.240 2.181.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 20.477.229 192.726 49.081.061 5.070.545 44.010.516 7.389.337 7.389.337 107.140.353
Yeni Bakiye
30.000.000 20.477.229 192.726 49.081.061 5.070.545 44.010.516 7.389.337 7.389.337 107.140.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.373 -1.373
Dönem Net Karı (Zararı)
2.183.313 2.183.313 2.183.313
Kar Dağıtımı
-4.610.663 1.420.234 -6.030.897 -7.389.337 -7.389.337 -12.000.000
Dağıtılan Temettü
-4.610.663 -4.610.663 -7.389.337 -7.389.337 -12.000.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.420.234 -1.420.234
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 20.477.229 191.353 44.470.398 6.490.779 37.979.619 2.183.313 2.183.313 97.322.293
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 23.337.155 -437.760 32.491.282 7.690.779 24.800.503 6.373.270 6.373.270 91.763.947
Yeni Bakiye
30.000.000 23.337.155 -437.760 32.491.282 7.690.779 24.800.503 6.373.270 6.373.270 91.763.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.607 -91.607
Dönem Net Karı (Zararı)
15.540.847 15.540.847 15.540.847
Kar Dağıtımı
-5.605.462 1.368.663 -6.974.125 -6.373.270 -6.373.270 -11.978.732
Dağıtılan Temettü
-5.605.462 1.212.263 -6.817.725 -6.373.270 -6.373.270 -11.978.732
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
156.400 -156.400
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 23.337.155 -529.367 26.885.820 9.059.442 17.826.378 15.540.847 15.540.847 95.234.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
20.126.443 17.756.129
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
104.772.747 84.444.831
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-65.196.328 -55.396.931
Kiralama Giderleri
22 -2.211.267 -1.159.395
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.511.504 8.102.010
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 759.947 1.766.483
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.042.150 -16.179.514
Ödenen Vergiler
9 -4.500.134 -746.978
Diğer
-2.967.876 -3.074.377
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-46.802.564 -9.213.226
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-182.446.993 130.125.177
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-856.747 -1.033.480
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
375.224 742.878
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
137.851.504 -137.669.168
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.725.552 -1.378.633
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-26.676.121 8.542.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7, 8 -204.583 -102.761
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-204.583 -102.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
139.172.020 120.240.050
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-98.921.130 -114.914.561
Temettü Ödemeleri
-11.978.731 -12.000.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.764.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
28.272.159 -8.438.511
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 2.560
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.391.455 4.191
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
654.625 201.134
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 2.046.080 205.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
111.797.333 92.857.138 38.678.274 31.537.261
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 111.797.333 92.857.138 38.678.274 31.537.261
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
105.285.829 84.755.128 36.642.357 28.893.808
İskontolu
95.660.552 81.068.700 31.637.917 27.035.837
Diğer
9.625.277 3.686.428 5.004.440 1.857.971
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.511.504 8.102.010 2.035.917 2.643.453
İskontolu
6.448.955 8.017.628 2.020.002 2.602.951
Diğer
62.549 84.382 15.915 40.502
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -68.498.756 -61.332.778 -23.895.953 -21.726.502
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-49.960.333 -43.714.701 -17.086.333 -15.158.448
Finansal Kiralama Giderleri
-2.307.441 -1.751.672 -775.729 -590.322
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.477.676 -15.203.204 -5.668.255 -5.689.384
Diğer Faiz Giderleri
-17.250 -29.496 -11.936 -13.530
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-736.056 -633.705 -353.700 -274.818
BRÜT KAR (ZARAR)
43.298.577 31.524.360 14.782.321 9.810.759
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -21.742.967 -20.458.441 -7.165.892 -6.889.733
Personel Giderleri
-16.970.134 -16.062.021 -5.472.856 -5.350.431
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-501.101 -382.793 -170.116 -153.904
Genel İşletme Giderleri
-4.084.403 -3.789.111 -1.462.168 -1.304.174
Diğer
-187.329 -224.516 -60.752 -81.224
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
21.555.610 11.065.919 7.616.429 2.921.026
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 5.628.320 9.103.601 1.054.364 3.950.181
Bankalardan Alınan Faizler
15.975
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.440 5.440
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
5.440 5.440
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
85.834 64.957
Kambiyo İşlemleri Karı
3.811.547 7.051.940 678.519 3.251.797
Diğer
1.714.964 2.046.221 310.888 692.944
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -4.112.023 -10.355.933 -422.186 -2.148.058
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.751.844 -7.118.577 -606.517 -3.263.322
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-8.028 -12.382 -12.382
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-8.028 -12.382 -12.382
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -3.743.816 -7.106.195 -606.517 -3.250.940
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
19.320.063 2.695.010 7.642.090 1.459.827
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.320.063 2.695.010 7.642.090 1.459.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -3.779.216 -511.697 -1.489.126 -259.615
Cari Vergi Karşılığı
-4.309.789 -1.443.550 -1.344.656 -696.865
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-144.470
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
530.573 931.853 437.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.540.847 2.183.313 6.152.964 1.200.212
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.540.847 2.183.313 6.152.964 1.200.212
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
15.540.847 2.183.313 6.152.964 1.200.212
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 27 0,52000000 0,07000000 0,21000000 0,04000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 14.012 14.012 17.360 17.360
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
BANKALAR
3 1.897.636 134.432 2.032.068 637.265 637.265
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 35.767 35.767 57.139 57.139
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 765.342.250 28.713.208 794.055.458 557.041.782 57.341.255 614.383.037
İskontolu Faktoring Alacakları
735.157.818 28.505.886 763.663.704 523.590.244 57.288.722 580.878.966
Yurt İçi
772.748.779 25.739.780 798.488.559 553.157.607 57.288.722 610.446.329
Yurt Dışı
2.766.106 2.766.106
Kazanılmamış Gelirler (-)
-37.590.961 -37.590.961 -29.567.363 -29.567.363
Diğer Faktoring Alacakları
30.184.432 207.322 30.391.754 33.451.538 52.533 33.504.071
Yurt İçi
30.184.432 207.322 30.391.754 33.451.538 52.533 33.504.071
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
10 15.281.601 15.281.601 14.371.116 14.371.116
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 1.170.866 1.170.866 1.995.235 1.995.235
Takipteki Faktoring Alacakları
34.329.904 34.329.904 31.946.710 31.946.710
Özel Karşılıklar (-)
-33.159.038 -33.159.038 -29.951.475 -29.951.475
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 27.506.934 27.506.934 27.512.452 27.512.452
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 103.983 103.983 81.210 81.210
Diğer
103.983 103.983 81.210 81.210
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 155.207 155.207 277.579 277.579
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 5.844.931 5.844.931 5.291.457 5.291.457
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
817.353.187 28.847.640 846.200.827 607.282.595 57.341.255 664.623.850
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
124.288 124.288 57.183 57.183
Satış Amaçlı
124.288 124.288 57.183 57.183
AKTİF TOPLAMI
817.477.475 28.847.640 846.325.115 607.339.778 57.341.255 664.681.033
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 533.201.671 27.140.919 560.342.590 366.313.608 56.090.962 422.404.570
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.576.413 229.518 1.805.931 1.430.707 1.430.707
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 22.086.335 22.086.335 21.990.161 21.990.161
Finansal Kiralama Borçları
22.830.022 22.830.022 24.945.115 24.945.115
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-743.687 -743.687 -2.954.954 -2.954.954
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 160.326.545 160.326.545 119.167.183 119.167.183
Bonolar
160.326.545 160.326.545 79.046.795 79.046.795
Tahviller
40.120.388 40.120.388
DİĞER BORÇLAR
14 188.420 36.176 224.596 316.816 7.419 324.235
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 38.928 38.928 49.620 49.620
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.371.340 1.371.340 2.928.964 2.928.964
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 3.549.738 3.549.738 3.086.644 3.086.644
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.549.738 3.549.738 3.086.644 3.086.644
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
9 1.344.657 1.344.657 1.535.002 1.535.002
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
723.684.047 27.406.613 751.090.660 516.818.705 56.098.381 572.917.086
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
95.234.455 95.234.455 91.763.947 91.763.947
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22.807.788 22.807.788 22.899.395 22.899.395
Kar Yedekleri
26.885.820 26.885.820 32.491.282 32.491.282
Yasal Yedekler
9.059.442 9.059.442 7.690.779 7.690.779
Olağanüstü Yedekler
17.826.378 17.826.378 24.800.503 24.800.503
Kar veya Zarar
15.540.847 15.540.847 6.373.270 6.373.270
Net Dönem Karı veya Zararı
15.540.847 15.540.847 6.373.270 6.373.270
PASİF TOPLAMI
818.918.502 27.406.613 846.325.115 608.582.652 56.098.381 664.681.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6.160.925 6.160.925 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
189.064.570 189.064.570 66.914.456 13.175.242 80.089.698
ALINAN TEMİNATLAR
26 5.680.297.389 3.562.448 5.683.859.837 4.080.783.407 26.750.368 4.107.533.775
VERİLEN TEMİNATLAR
26 81.120.341 81.120.341 20.290.760 20.290.760
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26 851.237.561 38.076.908 889.314.469 607.855.522 61.058.011 668.913.533
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.807.880.786 41.639.356 6.849.520.142 4.775.844.145 100.983.621 4.876.827.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564077


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--510--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(02.07.2022 11:35:08-02.07.2022 11:35:08)