***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2019 17:48
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998
Transferler
16 183.168 877.124 -1.060.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.127 946.084 761.957 761.957
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 0 256.922.955
Transferler
16 117.952 828.132 -946.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.275 3.073.702 3.042.427 3.042.427
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.113.022 -16.380.608
Dönem Karı (Zararı)
3.073.702 946.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.073.702 946.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.350.826 -3.838.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 29.506 52.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
523.755 977.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 736.668 837.628
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-212.913 140.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.800.704 -3.702.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.800.704 -3.702.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.175 -1.166.743
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -525.985 -3.150.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
422.810 1.983.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -208 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.409.925 29.476.692
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.559.010 29.570.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-68.203 -17.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.562 68.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.562 68.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-367 4.575
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350 602
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-350 602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.603 -151.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.497 -112.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.106 -38.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.132.801 26.584.191
Alınan Faiz
5.687.863 3.670.522
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -9.999.215 -45.250.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -708.427 -1.385.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.100 -12.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.441 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.441 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.541 -12.557
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -44.541 -12.557
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.069.922 -16.393.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.069.922 -16.393.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.313.165 45.706.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.383.087 29.313.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.551.133 29.373.223
Finansal Yatırımlar
6 28.400.775 46.433.800
Peşin Ödenmiş Giderler
13 380.949 312.746
Diğer Dönen Varlıklar
14 675.852 632.355
ARA TOPLAM
70.008.709 76.752.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.008.709 76.752.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 192.157.438 182.581.033
Diğer Alacaklar
8 150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 150 150
Maddi Duran Varlıklar
9 59.746 45.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.217.334 182.627.127
TOPLAM VARLIKLAR
262.226.043 259.379.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 89.223 90.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 89.223 90.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 49.492 49.859
Diğer Borçlar
8 1.050 1.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.224.667 1.216.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.224.667 1.216.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 598.733 851.605
ARA TOPLAM
1.963.165 2.209.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.963.165 2.209.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
297.496 246.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 297.496 246.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.496 246.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.260.661 2.456.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.965.382 256.922.955
Ödenmiş Sermaye
16 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
16 21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-221.037 -189.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.037 -189.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.037 -189.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 21.001.426 20.883.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 132.852.411 132.024.279
Net Dönem Karı veya Zararı
3.073.702 946.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.965.382 256.922.955
TOPLAM KAYNAKLAR
262.226.043 259.379.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.122.539 11.346.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.122.539 11.346.515
BRÜT KAR (ZARAR)
10.122.539 11.346.515
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.945.867 -10.366.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.572.773 591.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -675.743 -625.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.073.702 946.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.073.702 946.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.073.702 946.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.073.702 946.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.073.702 946.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.073.702 946.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.275 -184.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -31.275 -184.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.275 -184.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.042.427 761.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.042.427 761.957http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737387


BIST

Canlı Borsa
2.528 14:00
Değişim :  -1,02% |  -26,09
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.540
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1867--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(27.06.2022 14:15:31-27.06.2022 14:15:31)