***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 23:34
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 168.572.144 221.988.823 46.697.728 119.402.546
Satışların Maliyeti
24 -132.183.996 -181.640.852 -36.719.624 -97.734.430
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.388.148 40.347.971 9.978.104 21.668.116
BRÜT KAR (ZARAR)
36.388.148 40.347.971 9.978.104 21.668.116
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.850.923 -5.334.737 -2.064.525 -2.824.071
Pazarlama Giderleri
26 -17.290.680 -21.855.348 -4.962.731 -10.365.638
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.410.933 -1.366.722 -815.581 -603.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 17.726.386 12.518.210 9.640.348 6.230.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -16.873.947 -11.077.621 -7.953.030 -5.648.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.688.051 13.231.753 3.822.585 8.456.894
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 157.600 0 157.600
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1.673.355 168.763 -1.523.389 255.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.014.696 13.558.116 2.299.196 8.869.916
Finansman Giderleri
29 -8.059.973 -10.498.305 -4.452.902 -6.031.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.954.723 3.059.811 -2.153.706 2.838.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -239.728 2.714.689 -173.346 2.128.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -239.728 2.714.689 -173.346 2.128.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.237.966 26.876.765
Dönem Karı (Zararı)
32 3.714.995 5.774.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 3.714.995 5.774.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.369.866 23.234.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.114.171 6.250.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
197.114 777.673
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 197.114 777.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.070.629 6.155.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 2.869.006 6.346.764
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8,22 1.201.623 -191.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.435.495 5.900.978
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -193.546 -74.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 5.629.041 5.975.662
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.539.706 7.402.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.700 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-137.700 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 239.728 -2.714.689
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15.2 679.129 927.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -157.600
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -157.600
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.768.406 -1.307.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
348.517 -767.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.105.973 -7.333.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.015.726 -22.777.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.173.727 -429.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.992.223 28.530.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.968.109 1.375.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.492.135 1.573.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.492.135 1.573.865
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
259.232 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.642.710 -1.707.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.642.710 -1.707.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.433.378 28.241.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -944.907 -1.910.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 178.434 -149.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 571.061 694.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.464.939 -21.513.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 162.789
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 162.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.560.910 -5.669.949
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.164.037 -1.198.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15.2 -3.396.873 -4.471.603
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15.2 95.971 -168.201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -15.837.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.851.005 -12.621.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.968.305 228.107.243
Kredilerden Nakit Girişleri
18 178.968.305 219.432.822
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
18 8.674.421
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.938.107 -227.681.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -175.571.689 -227.681.863
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
18 -5.366.418
Ödenen Temettüler
18 -608.302 -5.832.000
Ödenen Faiz
18 -7.394.732 -7.215.249
Alınan Faiz
29 121.831 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.922.022 -7.258.260
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
516.247 -101.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.438.269 -7.359.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.760.641 16.582.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.198.910 9.222.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.198.910 11.760.641
Ticari Alacaklar
8 78.920.585 100.545.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
78.920.585 100.545.421
Diğer Alacaklar
9 2.435.645 1.499.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.435.645 1.499.253
Stoklar
10 122.169.289 111.261.436
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.638.977 4.049.941
Diğer Dönen Varlıklar
22 13.403.015 11.856.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 13.403.015 11.856.472
ARA TOPLAM
236.766.421 240.973.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.766.421 240.973.164
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 45.539.282 42.718.297
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.1 4.691.603 4.499.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.2 22.908.233 22.364.418
Peşin Ödenmiş Giderler
12 247.037 9.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 247.037 9.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 15.343.880 15.362.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.730.035 84.954.682
TOPLAM VARLIKLAR
325.496.456 325.927.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 74.151.505 115.626.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.774.033 22.788.260
Banka Kredileri
7 4.016.697 22.788.260
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.757.336 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.377.472 92.837.935
Banka Kredileri
18 65.289.818 86.349.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.087.654 1.121.749
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 0 5.366.418
Ticari Borçlar
74.012.222 87.004.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 74.012.222 87.004.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 9.120.105 6.151.996
Türev Araçlar
22 552.416 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.972.743 2.640.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.972.743 2.640.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.217.200 3.928.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.717.788 2.957.797
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 499.412 971.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 413.404 253.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 413.404 253.684
ARA TOPLAM
167.439.595 215.605.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.439.595 215.605.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 46.521.406 3.211.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 43.027.440 0
Banka Kredileri
7 11.637.944 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.389.496 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.493.966 3.211.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.493.966 3.211.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 20.757.968 19.096.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 20.757.968 19.096.173
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.279.374 22.307.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
234.718.969 237.913.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.777.487 88.014.538
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -6.339.677 -5.941.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 2.401.118 2.346.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 28.487.872 26.662.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.602.356 0
Net Dönem Karı veya Zararı
32 3.714.995 5.035.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.777.487 88.014.538
TOPLAM KAYNAKLAR
325.496.456 325.927.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Transferler
1 4.684.417 17.577.017 -28.093.434 -5.832.000 -5.832.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.362 335.237 0
Dönem Karı (Zararı)
5.774.500 5.774.500 5.774.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.362 335.237 286.875 286.875
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.038.275 2.317.107 26.662.966 0 5.774.500 90.627.121 90.627.121
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Transferler
1 1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.150 485.290 87.140 0
Dönem Karı (Zararı)
3.714.995 3.714.995 3.714.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.150 485.290 87.140 87.140 87.140
Kar Payları
-608.302 -608.302 -608.302
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-430.884 -430.884 -430.884
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -6.339.677 2.832.002 -430.884 87.140 28.487.872 2.602.356 3.714.995 90.777.487 90.777.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.714.995 5.774.500 -2.327.052 4.966.894
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-398.150 -48.362 21.088 18.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -497.687 -60.453 26.360 23.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.537 12.091 -5.272 -4.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 99.537 12.091 -5.272 -4.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
54.406 335.237 26.549 162.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.406 335.237 26.549 162.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 121.532 121.532
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
23 485.290 335.237 457.433 162.122
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-552.416 0 -552.416 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.744 286.875 47.637 181.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.371.251 6.061.375 -2.279.415 5.147.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.371.251 6.061.375 -2.279.415 5.147.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867755


BIST
Canlı Borsa
4.887 18:05
Değişim :  -1,30% |  -64,44
Önceki Kapanış :  4.951  
En Yüksek
4.982
En Düşük
4.868
Açılış: 4.956
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.908 -0,41  
Nasdaq CCO 12.935 -0,63  
Xetra DAX DAX 15.664 -1,54  
IPC MXX 52.736 -1,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.205 -0,61  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--258--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(01.06.2023 01:08:05-01.06.2023 01:08:05)