***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 20:49
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.933.713 -16.144.653 -18.078.366 -18.078.366
Dönem Karı (Zararı)
-16.144.653 -16.144.653 -16.144.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.933.713 -1.933.713 -1.933.713
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.606.659 64.144.573 55.537.914 55.537.914
Dönem Karı (Zararı)
64.144.573 64.144.573 64.144.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.606.659 -8.606.659 -8.606.659
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 302.978.709 302.978.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.385.391 105.043.128
Dönem Karı (Zararı)
64.144.573 -16.144.653
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.144.573 -16.144.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.653.166 75.708.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 12 38.544.601 32.378.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.483.728 8.730.579
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.874.140 -496.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -609.588 2.663.667
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 6.563.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.884.922 6.946.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.875.460 6.962.544
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 9.462 -16.110
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.361.400 23.331.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i -50.447 -1.281.814
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i.i 27.088.175 62.286.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 5.203.139 26.275.922
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -42.602.267 -63.949.279
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.727 1.982.521
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.135.708 2.666.152
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.614.206 -326.253
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.614.206 -326.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.392.417 53.751.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.573.544 159.536.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.573.544 159.536.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 94.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 94.850
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 1.008.969 -1.746.038
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -49.456.253 51.008.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a -4.142.763 -3.390.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.a 148.652.870 -147.917.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.050.230 -58.292.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
114.602.640 -89.624.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 485.534 1.465.123
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.958.511 1.560.661
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.958.511 1.560.661
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 3.172.861 -1.964.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.232 -4.895.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -2.156.143 -3.058.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 3.442.375 -1.836.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.190.156 113.314.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.804.765 -5.968.025
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -2.303.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.904.091 -35.662.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.199.083 412.496
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.199.083 412.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 , 11 -89.674.385 -55.806.855
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.674.385 -55.806.855
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
571.211 19.732.271
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.b 571.211 19.732.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.935.844 -63.354.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
441.500.000 326.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 441.500.000 326.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-433.093.917 -323.154.158
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -433.093.917 -323.154.158
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.132.123 -5.195.790
Ödenen Faiz
-26.260.251 -62.286.222
Alınan Faiz
50.447 1.281.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.454.544 6.026.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.454.544 6.026.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.591.756 5.565.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.137.212 11.591.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.137.212 11.591.756
Ticari Alacaklar
462.316.201 329.950.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 462.316.201 329.950.995
Diğer Alacaklar
941.906 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 941.906 941.906
Türev Araçlar
737.069 1.746.038
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 737.069 1.746.038
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 146.199.653 96.133.812
Peşin Ödenmiş Giderler
11.317.807 7.175.044
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.317.807 7.175.044
Diğer Dönen Varlıklar
5.611.599 3.455.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 5.611.599 3.455.456
ARA TOPLAM
634.261.447 450.995.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
634.261.447 450.995.007
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 340.015.073 287.327.348
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.915.136 2.744.382
Binalar
53.516.194 49.963.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
225.101.552 181.564.906
Mobilya ve Demirbaşlar
19.551.448 11.929.295
Özel Maliyetler
2.404 2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
30.296.232 32.490.364
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.759.473 8.566.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.460.611 8.449.284
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.460.611 8.449.284
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.263.318 1.834.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.263.318 1.834.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.169.653 3.882.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
361.666.711 311.059.002
TOPLAM VARLIKLAR
995.928.158 762.054.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 274.521.270 269.165.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
274.521.270 269.165.477
Banka Kredileri
271.827.924 262.593.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 2.693.346 6.571.560
Ticari Borçlar
343.004.955 191.224.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 64.518.719 30.468.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 278.486.236 160.755.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.592.859 3.107.325
Diğer Borçlar
4.793.266 2.834.761
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.757.727 2.799.222
Türev Araçlar
3.665.693 492.833
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 3.665.693 492.833
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.712.680 10.550.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.308.964 8.137.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.403.716 2.413.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 13.539.480 10.097.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.539.480 10.097.105
ARA TOPLAM
652.830.203 487.472.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.830.203 487.472.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.152.579 2.831.436
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.152.579 2.831.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.152.579 2.831.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.966.667 24.309.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 38.966.667 24.309.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.119.246 27.140.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
692.949.449 514.613.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.978.709 247.440.795
Ödenmiş Sermaye
18 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.374.874 -10.768.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.374.874 -10.768.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -19.374.874 -10.768.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
18 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.308.999 53.453.652
Net Dönem Karı veya Zararı
64.144.573 -16.144.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.978.709 247.440.795
TOPLAM KAYNAKLAR
995.928.158 762.054.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.212.400.546 1.031.041.045
Satışların Maliyeti
19 -999.937.321 -878.453.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
212.463.225 152.587.169
BRÜT KAR (ZARAR)
212.463.225 152.587.169
Genel Yönetim Giderleri
20 -87.656.416 -71.241.405
Pazarlama Giderleri
20 -59.153.187 -49.449.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 71.066.347 92.068.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -55.127.719 -60.056.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.592.250 63.908.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.018.226 326.253
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -3.632.432 -6.563.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.978.044 57.671.192
Finansman Gelirleri
23 17.399.210 8.157.591
Finansman Giderleri
23 -33.368.389 -79.307.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.008.865 -13.478.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 1.135.708 -2.666.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.135.708 -2.666.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.144.573 -16.144.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.144.573 -16.144.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.144.573 -16.144.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00321000 -0,00081000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.606.659 -1.933.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.758.324 -2.417.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.151.665 483.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.151.665 483.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.606.659 -1.933.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.537.914 -18.078.366
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.537.914 -18.078.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914262


BIST
Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.999 0,06  
Nasdaq CCO 12.965 0,21  
Xetra DAX DAX 13.697 0,52  
IPC MXX 48.730 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1388--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(19.08.2022 02:00:48-19.08.2022 02:00:48)