***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:44
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 14.713.190
Dönem Karı (Zararı)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 14.713.190
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 16.487.927 183.969.783 183.969.783
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 42.796.932 232.455.796 232.455.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.063.427 8.712.742
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 16.487.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.421.672 28.308.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.569.523 14.380.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.352.451 1.964.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.814.598 2.172.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 537.853 -207.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.629.261 5.261.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.280.585 4.309.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 348.676 434.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 518.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.933.283 7.943.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-279.816 -59.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.180.186 17.587.386
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.829.396 10.373.541
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-19.796.483 -19.958.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.606.386 -1.242.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.543.540 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.543.540 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.234.866 -37.046.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.328.271 -36.400.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.328.271 -36.400.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.585 -740.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.183.585 -740.267
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
137.425 -774.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -76.317.102 -39.349.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 2.817.490 3.566.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.801.364 32.721.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a 26.256.188 15.033.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.545.176 17.688.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.007.555 1.396.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
807.918 4.726.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
807.918 4.726.697
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.426.793 120.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
610.657 -2.313.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.053.844 -338.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.664.501 -1.975.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
983.738 7.749.955
Alınan Faiz
279.817 59.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.602.126 -1.136.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.401.998 2.040.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.817.090 -23.214.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.451.160
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.451.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -28.299.990 -24.414.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.299.990 -24.414.547
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.b -10.517.100 -251.196
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.517.100 -251.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.216.876 5.551.807
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 56.397.062 23.139.193
Kredilerden Nakit Girişleri
56.397.062 23.139.193
Ödenen Faiz
-27.180.186 -17.587.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.787 -8.950.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.787 -8.950.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.163.085 14.074.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.626.298 5.124.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.626.298 11.163.085
Ticari Alacaklar
393.625.616 284.315.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 393.625.616 284.315.461
Diğer Alacaklar
2.447.863 1.264.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.447.863 1.264.278
Türev Araçlar
0 137.425
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 137.425
Stoklar
8 176.631.399 100.852.150
Peşin Ödenmiş Giderler
5.696.163 8.513.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.696.163 8.513.653
Diğer Dönen Varlıklar
5.238.370 4.184.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 5.238.370 4.184.526
ARA TOPLAM
594.265.709 410.430.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
594.265.709 410.430.578
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 228.977.500 220.947.232
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.692.827 2.763.241
Binalar
34.358.788 29.627.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
143.803.916 145.183.369
Mobilya ve Demirbaşlar
5.415.295 4.759.407
Özel Maliyetler
11.181 18.235
Yapılmakta Olan Yatırımlar
34.063.386 29.963.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.585.552 10.428.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.585.552 10.428.894
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.203.511 2.686.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.203.511 2.686.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.854.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
262.619.583 235.061.119
TOPLAM VARLIKLAR
856.885.292 645.491.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 248.021.554 191.624.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
248.021.554 191.624.492
Banka Kredileri
248.021.554 191.624.492
Ticari Borçlar
315.307.942 216.677.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 77.711.667 51.455.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 237.596.275 165.221.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.044.660 3.052.215
Diğer Borçlar
1.204.760 396.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.169.221 361.303
Türev Araçlar
3.426.793 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.426.793 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.764.626 1.896.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.604.074 9.621.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.915.201 5.281.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.688.873 4.340.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 12.458.210 10.793.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.458.210 10.793.708
ARA TOPLAM
602.832.619 434.061.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
602.832.619 434.061.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.596.877 20.552.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.596.877 20.552.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 1.218.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.596.877 21.770.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
624.429.496 455.832.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.455.796 189.658.864
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.958.440 -8.958.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
17 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.282.707 -44.459.715
Net Dönem Karı veya Zararı
42.796.932 22.177.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.455.796 189.658.864
TOPLAM KAYNAKLAR
856.885.292 645.491.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
803.594.365 539.382.504 306.469.077 195.162.461
Satışların Maliyeti
-612.218.645 -432.686.749 -228.732.179 -152.885.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.375.720 106.695.755 77.736.898 42.277.380
BRÜT KAR (ZARAR)
191.375.720 106.695.755 77.736.898 42.277.380
Genel Yönetim Giderleri
-68.074.371 -47.325.081 -26.408.771 -18.629.266
Pazarlama Giderleri
-31.451.980 -30.703.866 -9.452.332 -11.052.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.520.088 27.014.156 18.357.021 7.740.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.785.723 -21.933.286 -42.180.707 -5.710.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.583.734 33.747.678 18.052.109 14.625.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
39.870 690.869 8.475 6.802
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.623.279 -838.098 -164.557 -45.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.000.325 33.600.449 17.896.027 14.586.675
Finansman Gelirleri
1.411.018
Finansman Giderleri
-15.597.007 -15.870.443 -6.847.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.403.318 17.730.006 19.307.045 7.739.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.606.386 -1.242.079 -4.301.381 -1.312.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -18.679.145 -2.481.508 -8.697.420 -2.481.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.072.759 1.239.429 4.396.039 1.168.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.796.932 16.487.927 15.005.664 6.426.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.796.932 16.487.927 15.005.664 6.426.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.796.932 16.487.927 15.005.664 6.426.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,00214000 0,00082000 0,00075000 0,00032000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.774.737 0 -1.774.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.774.737 0 -1.774.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.774.737 0 -1.774.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.796.932 14.713.190 15.005.664 4.651.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.796.932 14.713.190 15.005.664 4.651.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719078


BIST

Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--855--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(18.08.2022 20:15:11-18.08.2022 20:15:11)