***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.05.2021 15:51
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.638 0 23.100.253 23.051.615 -39.881 23.011.734
Dönem Karı (Zararı)
23.100.253 23.100.253 -39.881 23.060.372
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.638 0 -48.638 -48.638
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.119 -1.119 3.345 2.226
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 1.125.436 -2.079.928 9.018.965 93.527.178 23.100.253 213.021.904 15.811.202 228.833.106
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.481.509 68.481.509 -212.800 68.268.709
Dönem Karı (Zararı)
68.481.509 68.481.509 -212.800 68.268.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-559.143 -559.143
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-361.182 -361.182 -833 -362.015
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 1.357.543 -2.219.405 16.015.202 226.765.343 68.481.509 398.730.192 17.409.158 416.139.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.421.519 86.979.404
Dönem Karı (Zararı)
68.268.709 23.011.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.268.709 23.011.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.244.135 10.426.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.040.912 2.483.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.786 506.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
536.364 506.418
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-369.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.006.449 5.591.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4.006.449 5.591.566
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.926.857 -4.610.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.123.383 -396.648
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.790.059 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.913.442 -396.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 17.080.635 6.852.113
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-407 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-149.177.860 59.328.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.452.732 -75.334.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.669.261 -28.296.022
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
305.126.837 130.719.240
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.074.939 35.069.867
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-12.257.643 -2.829.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.665.016 92.767.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.033.627 -2.667.483
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -11.722.876 -3.120.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.512.011 3.097.959
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 3.143 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.265.300 -433.790
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
11.774.168 3.531.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.426.706 -72.445.907
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.456.962 327.287.036
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.344.406 -392.106.009
Ödenen Temettüler
-559.143 0
Ödenen Faiz
-13.126.707 -7.626.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.517.198 17.631.456
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.959.201 7.090.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.476.399 24.722.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.926.023 299.588.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 190.402.422 324.310.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 190.496.616 158.935.142
Finansal Yatırımlar
5 427.823.316 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
427.823.316 338.817.633
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
427.823.316 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.330.450.636 1.001.207.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
40.139.406 56.862.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.290.311.230 944.344.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.861.872 2.847.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.861.872 2.847.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.855.912 3.828.370
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.855.912 3.828.370
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.891.210 989.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.891.210 989.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 52.964 1.116.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
52.964 1.116.104
ARA TOPLAM
1.956.432.526 1.507.740.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.956.432.526 1.507.740.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 71.782.921 27.144.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.782.921 27.144.307
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 22.183.055 23.148.384
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 12.984.314 12.086.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.313.922 12.650.984
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 10.617.148 12.936.018
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.398.614 89.483.759
TOPLAM VARLIKLAR
2.086.831.140 1.597.224.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 394.183.833 283.304.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 394.183.833 283.304.213
Banka Kredileri
195.740.587 78.969.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.274.334 4.526.956
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
193.168.912 199.808.018
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 1.155.170.209 848.220.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 667.644 1.703.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.154.502.565 846.516.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.808.698 2.115.091
Diğer Borçlar
7 26.308.123 14.564.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.308.123 14.564.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
27 6.916.482 4.098.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.916.482 4.098.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 32.110.415 44.729.075
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 14.722.540 11.683.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 23.623.324 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.623.324 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.654.843.624 1.233.719.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.654.843.624 1.233.719.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.294.422 8.034.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.294.422 8.034.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 8.294.422 8.034.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
372.193 11.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.181.551 6.668.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.181.551 6.668.104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.848.166 14.713.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.670.691.790 1.248.432.885
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
398.730.192 330.609.865
Ödenmiş Sermaye
18 88.330.000 88.330.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-861.862 -861.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-861.862 -861.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.219.405 -2.219.405
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.357.543 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.015.202 9.018.965
Yasal Yedekler
16.015.202 9.018.965
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
226.765.343 92.974.173
Net Dönem Karı veya Zararı
68.481.509 141.148.589
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 17.409.158 18.181.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.139.350 348.791.799
TOPLAM KAYNAKLAR
2.086.831.140 1.597.224.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.427.323.640 1.199.355.114
Satışların Maliyeti
19 -11.304.658.894 -1.149.804.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.664.746 49.550.226
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
122.664.746 49.550.226
Genel Yönetim Giderleri
20 -28.926.265 -17.477.025
Pazarlama Giderleri
20 -5.984.163 -3.214.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 30.748.503 28.592.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -29.147.562 -21.946.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.355.259 35.504.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.355.793 35.504.051
Finansman Gelirleri
22 11.862.946 3.531.749
Finansman Giderleri
22 -15.869.395 -9.123.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.349.344 29.912.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.080.635 -6.852.113
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.761.766 -5.392.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.318.869 -1.459.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.268.709 23.060.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.268.709 23.060.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-212.800 -39.881
Ana Ortaklık Payları
68.481.509 23.100.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -48.638
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -48.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -48.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.268.709 23.011.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-212.800 -39.881
Ana Ortaklık Payları
68.481.509 23.051.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938855


BIST

Canlı Borsa
8.335 18:05
Değişim :  1,41% |  116,20
Önceki Kapanış :  8.219  
En Yüksek
8.379
En Düşük
8.239
Açılış: 8.239
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.666 0,35  
Nasdaq CCO 13.201 0,83  
Xetra DAX DAX 15.387 0,41  
IPC MXX 51.555 0,25  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Hisse Seneti İstatistikleri
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--190--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(01.10.2023 11:29:04-01.10.2023 11:29:04)