***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 18:10
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861
Transferler
6.103.327 -6.103.327
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.452 159.272 176.724 176.724
Dönem Karı (Zararı)
159.272 159.272 159.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.452 17.452 17.452
Kar Payları
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 16.557 7.342.495 68.086.785 159.272 209.824.571 209.824.571
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
230.474 34.662.908 -34.893.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.671 2.708.728 2.742.399 2.742.399
Dönem Karı (Zararı)
2.708.728 2.708.728 2.708.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.671 33.671 33.671
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 20.989 7.572.969 106.804.184 2.708.728 251.326.332 251.326.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.362.539 7.820.333
Dönem Karı (Zararı)
2.708.728 159.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-52.321 536.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.821 6.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.877 30.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.877 30.807
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-121.019 516.851
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.337 -55.080
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-85.682 571.931
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.675.393 7.069.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
977.276 6.776.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.188
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
767.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.545 122.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.270 -236.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10 18.826
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.576 71.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
168.924 327.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.331.800 7.765.253
Alınan Faiz
35.337 55.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.359 -120.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.359 -4.803
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.156.622 -7.374.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000 -7.131.224
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000 -7.131.224
Ödenen Faiz
-6.622 -243.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.200.558 325.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.200.558 325.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 220.291 1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.420.849 1.686.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.420.849 220.291
Ticari Alacaklar
1.447.324 2.166.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 36.981 36.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.410.343 2.129.130
Diğer Alacaklar
161.523 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
161.523 159.906
Stoklar
6 62.020.002 62.787.506
Peşin Ödenmiş Giderler
1.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.545
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.256 27.658
Diğer Dönen Varlıklar
1.467 1.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.467 1.467
ARA TOPLAM
67.083.421 65.364.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.333.421 66.614.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.133.415 2.299.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.133.415 2.299.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 187.597.698 187.597.698
Maddi Duran Varlıklar
767.484 773.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.727 4.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.503.324 190.674.971
TOPLAM VARLIKLAR
258.836.745 257.289.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.150.000
Ticari Borçlar
5-13 407.521 645.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 256.809 327.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 150.712 318.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.571 21.581
Diğer Borçlar
439.547 506.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
439.547 506.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.583.800 3.267.110
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.583.800 3.267.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.178 370.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.178 370.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.439.496 2.422.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
45.271 28.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.394.225 2.394.225
ARA TOPLAM
6.965.113 8.384.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.965.113 8.384.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
291.960 225.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
291.960 225.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
103.340 96.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
103.340 96.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.300 321.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.510.413 8.705.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.326.332 248.583.933
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.989 -12.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.989 -12.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.989 -12.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.572.969 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.804.184 72.141.276
Net Dönem Karı veya Zararı
2.708.728 34.893.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.326.332 248.583.933
TOPLAM KAYNAKLAR
258.836.745 257.289.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 4.815.509 1.875.102
Satışların Maliyeti
10 -831.453 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.984.056 1.875.102
BRÜT KAR (ZARAR)
3.984.056 1.875.102
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.104.734 -1.242.514
Pazarlama Giderleri
-69.046 -19.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
434.586 1.662.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-279.047 -1.103.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.965.815 1.171.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.965.815 1.171.331
Finansman Gelirleri
74.756 40.097
Finansman Giderleri
12 -331.843 -1.052.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.708.728 159.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.708.728 159.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.708.728 159.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.708.728 159.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,02020000 0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.671 17.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.671 17.452
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.671 17.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.742.399 176.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.742.399 176.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848180


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--425--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(26.06.2022 23:08:05-26.06.2022 23:08:06)