***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:43
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.908.650 147.908.650 147.908.650
Dönem Karı (Zararı)
147.908.650 147.908.650 147.908.650
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 147.908.650 206.250.801 206.250.801
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 153.027.200 211.369.351 211.369.351
Transferler
39.000.000 6.447.943 107.579.257 -153.027.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.857.229 -5.857.229
Dönem Karı (Zararı)
-5.857.229 -5.857.229
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
78.000.000 -895 7.342.495 118.227.751 -5.857.229 197.712.122 197.712.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.890.317 46.715.003
Dönem Karı (Zararı)
-5.857.229 147.908.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.000.539 -7.213.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.585 13.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.709 -1.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.690 -1.973
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
167.019 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.940.579 636.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-391.198 -122.637
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.647.466 2.571.626
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
684.311 -1.812.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.864.666 482.838
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.343.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.355.809 -94.092.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.541.562 -27.297.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.079.530 87.603.800
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.641 126.383
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.894.712 -192.902.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.054.646 38.376.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.054.646 38.376.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.499.119 46.602.933
Alınan Faiz
391.198 122.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -10.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.198.551 -3.723.032
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.514 -8.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.514 -8.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.850.037 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.917.237 -34.799.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.522.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 18.522.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.421.831 -51.119.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.421.831 -51.119.308
Ödenen Faiz
-2.495.406 -2.201.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
774.529 8.192.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
774.529 8.192.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.328.777 1.452.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.103.306 9.644.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.103.306 9.328.777
Ticari Alacaklar
10.595.046 20.124.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 596.363 2.274.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.998.683 17.850.000
Diğer Alacaklar
232.274 253.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
232.274 253.410
Stoklar
6 77.263.764 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
463.992 1.777.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
56.436 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
54.427 910.012
ARA TOPLAM
98.769.245 114.777.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.769.245 114.777.947
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
108.751 108.751
Ticari Alacaklar
2.463.565 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.463.565 4.160.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 136.785.239 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
363.842 19.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
293 642
Peşin Ödenmiş Giderler
27.081 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.748.771 139.283.683
TOPLAM VARLIKLAR
238.518.016 254.061.630
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 23.438.963 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 27.924.272
Ticari Borçlar
400.484 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 330.244 300.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.240 314.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.145 32.874
Diğer Borçlar
7.853.366 285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 7.800.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.366 285
Ertelenmiş Gelirler
8.659.698 1.901.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.659.698 1.901.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.019 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
97.397 119.734
ARA TOPLAM
40.654.072 34.932.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.654.072 34.932.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 7.732.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.614 27.100
Diğer Borçlar
112.208 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
112.208 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.822 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.805.894 42.692.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.712.122 211.369.351
Ödenmiş Sermaye
9 78.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.342.495 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.227.751 18.448.494
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.857.229 153.027.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.712.122 211.369.351
TOPLAM KAYNAKLAR
238.518.016 254.061.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 15.832.172 270.824.181 4.563.494 23.024.932
Satışların Maliyeti
10 -5.944.897 -121.716.150 -1.128.161 -14.315.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.887.275 149.108.031 3.435.333 8.709.339
BRÜT KAR (ZARAR)
9.887.275 149.108.031 3.435.333 8.709.339
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.728.583 -3.511.672 -1.558.198 -1.702.342
Pazarlama Giderleri
11 -223.615 -184.312 -21.056 -70.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.284.000 11.639 4.258.485 11.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.559.251 -2.926.701 -2.140.558 -849.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.659.826 142.496.985 3.974.006 6.099.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.466.129 55.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.659.826 150.963.114 3.974.006 6.154.174
Finansman Gelirleri
4.570.773 0 1.257.691 0
Finansman Giderleri
12 -14.087.828 -3.054.464 -7.554.546 -669.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.857.229 147.908.650 -2.322.849 5.484.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.857.229 147.908.650 5.484.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.857.229 147.908.650 -2.322.849 5.484.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.857.229 147.908.650 -2.322.849 5.484.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,07510000 3,79250000 -0,02980000 0,14060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.857.229 147.908.650 -2.322.849 5.484.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.857.229 147.908.650 -2.322.849 5.484.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719062


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--903--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(27.06.2022 23:16:35-27.06.2022 23:16:35)