***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

12.08.2016 17:48
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.980.000 632 222.151 14.442.737 3.779.801 52.425.321 52.425.321
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.779.801 -3.779.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041 2.049.524 2.048.483 -1.455 2.047.028
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
4.769.000 4.769.000 4.769.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.750 18.750
Dönem Sonu Bakiyeler
38.749.000 -409 222.151 18.222.538 2.049.524 59.242.804 17.295 59.260.099
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.415.139 -4.415.139 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 3.375.334 3.374.497 -1.420 3.373.077
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.965.276 3.375.334 65.234.247 16.016 65.250.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.604.831 17.061.527
Dönem Karı (Zararı)
3.373.914 2.048.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.563.760 -2.926.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 22.806 22.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.400 1.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.400 1.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
728.617 337.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -22.808 -63.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 751.425 401.154
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.574 -1.396.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.388.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8,19 -2.685.213
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 296.581
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.924.457 206.098
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
20 872.448 291.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.409.775 18.062.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.128.200 -3.964.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 -7.365.805 -2.815.146
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6,11 -40.393.447 -12.402.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -5.318.617 -12.809.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -17.411 -580.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.376 -7.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 67.896 -5.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 34.484.033 50.647.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.599.621 17.184.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.210 -123.253
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.476 -18.466.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.476 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -18.484.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.672.512 7.539.233
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.769.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 4.769.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.662.940 6.133.250
Kredilerden Nakit Girişleri
28.662.940 6.133.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.476.563 -3.066.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.476.563 -3.066.625
Ödenen Faiz
-536.673 -360.383
Alınan Faiz
19 22.808 63.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.063.205 6.134.723
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.396.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.063.205 7.530.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.299.441 8.821.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 6.362.646 16.352.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 6.362.646 1.299.441
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.049.532 10.177.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.049.532 10.177.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 18.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 18.748
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 117.245.661 76.586.943
Peşin Ödenmiş Giderler
29.140.641 23.820.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,7 27.032.803 21.579.477
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.107.838 2.241.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 265.596 260.386
Diğer Dönen Varlıklar
14 22.738.496 15.353.943
ARA TOPLAM
179.802.572 127.517.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.802.572 127.517.980
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.610 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.610 2.610
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 99.500.000 99.500.000
Maddi Duran Varlıklar
9 127.926 143.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.439 9.387
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.237
Diğer Duran Varlıklar
14 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.636.975 99.656.542
TOPLAM VARLIKLAR
279.439.547 227.174.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.600.147 15.139.278
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.600.147 15.139.278
Banka Kredileri
11,22 6.600.147 15.139.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.801.818 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.801.818 0
Banka Kredileri
22 12.801.818
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
197.785 215.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 197.785 215.196
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.619 8.243
Diğer Borçlar
1.856 5.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.856 5.024
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
175.627.848 141.143.815
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,7 48.738.170 33.931.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 126.889.678 107.211.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 273.405 202.341
ARA TOPLAM
195.516.478 156.713.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.516.478 156.713.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.654.078 3.645.491
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.654.078 3.645.491
Banka Kredileri
22 18.654.078 3.645.491
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.728 13.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.728 13.491
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.924.457
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.672.806 8.583.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.189.284 165.297.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.234.247 61.859.750
Ödenmiş Sermaye
15 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-915 -78
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-915 -78
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-915 -78
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.965.276 17.550.137
Net Dönem Karı veya Zararı
3.375.334 4.415.139
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.016 17.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.250.263 61.877.186
TOPLAM KAYNAKLAR
279.439.547 227.174.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
16 -997.640 -511.466 -637.500 -286.287
Pazarlama Giderleri
16 -250.790 -57.562 -222.158 -19.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.014.653 2.951.250 976.297 1.314.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.714.425 -2.184.855 -941.506 -1.329.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.798 197.367 -824.867 -320.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 22.808 2.749.204 16.757 2.719.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.606 2.946.571 -808.110 2.399.470
Finansman Giderleri
20 -1.623.873 -692.404 -1.364.171 -467.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.549.267 2.254.167 -2.172.281 1.931.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.923.181 -206.098 -1.276 -127.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.276 0 -1.276 117.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.924.457 -206.098 -245.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.373.914 2.048.069 -2.173.557 1.804.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.373.914 2.048.069 -2.173.557 1.804.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.420 -1.455 -2.048 -1.455
Ana Ortaklık Payları
3.375.334 2.049.524 -2.171.509 1.805.466
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdüren Faaliyetlerden pay Başına Kazanç(zarar) 0,08650000 0,06030000 -0,05570000 0,04660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-837 -1.041 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -837 -1.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 260 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-837 -1.041 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.373.077 2.047.028 -2.173.557 1.804.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.420 -1.455 -2.048 -1.455
Ana Ortaklık Payları
3.374.497 2.048.483 -2.171.509 1.805.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552554


BIST

Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.383 -0,77  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--277--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(29.06.2022 07:04:37-29.06.2022 07:04:37)