***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

11.11.2019 18:56
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.571 0 0 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22
Yeni Bakiye
14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.549 0 0 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -295 0 0 0 0 0 0 0 0 19.093 0 18.798
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -25.224 0 0 -9.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.600 0 0 -9.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -15.624 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 30.000 0 0 0 33.446 -1.285 -532 0 0 0 0 0 63.878 -2.675 19.093 0 141.925
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 12.374 0 12.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -2.758 0 0 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.214 -17.217 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 45.000 0 0 0 44.342 -1.319 -532 0 0 0 0 0 68.853 0 12.374 0 168.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 163.291 220.098 100.420 83.947
FAKTORİNG GELİRLERİ
163.291 220.098 100.420 83.947
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
156.189 213.704 95.909 81.672
İskontolu
155.028 212.536 95.404 81.124
Diğer
1.161 1.168 505 548
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.102 6.394 4.511 2.275
İskontolu
6.127 6.112 3.636 2.129
Diğer
975 282 875 146
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -132.171 -187.618 -84.661 -79.487
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-113.432 -134.191 -73.103 -60.080
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-7.412 -2.980 -5.483 -1.008
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.991 -47.013 -4.531 -17.138
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.336 -3.434 -1.544 -1.261
BRÜT KAR (ZARAR)
31.120 32.480 15.759 4.460
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -37.189 -40.174 -24.696 -14.059
Personel Giderleri
-23.438 -25.345 -15.709 -8.879
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.119 -761 -651 -330
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-11.473 -13.324 -7.508 -4.619
Diğer
-1.159 -744 -828 -231
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.069 -7.694 -8.937 -9.599
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 46.094 80.061 29.724 42.814
Bankalardan Alınan Faizler
192 109 134 59
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.674 801 992 801
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
10.024 42.849 5.630 30.764
Diğer
34.204 36.302 22.968 11.190
KARŞILIK GİDERLERİ
19 -4.968 -1.691 -3.605 -586
Özel Karşılıklar
-4.968 -1.691 -3.605 -586
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -17.248 -46.122 -7.770 -30.986
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.798 -41.252 -5.651 -29.767
Diğer
-7.450 -4.870 -2.119 -1.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.809 24.554 9.412 1.643
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.809 24.554 9.412 1.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -5.435 -5.461 -1.035 -312
Cari Vergi Karşılığı
-4.653 -6.330 -1.587 -815
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-782 869 552 503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.374 19.093 8.377 1.331
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.374 19.093 8.377 1.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.374 19.093 8.377 1.331
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
23.842 29.339
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
156.189 213.687
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-127.767 -175.585
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.102 6.394
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 3.373 879
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.358 -24.722
Ödenen Vergiler
7 -3.570 -7.377
Diğer
12.873 16.063
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.619 59.577
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
112.647 51.787
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
8.366 5.270
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.089 3.227
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.339 225
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-127.428 5.383
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.216 -6.315
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
28.461 88.916
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5 -353 -2.441
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5 270
Diğer
6 -362
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-83 -2.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
143.619 449.431
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-193.866 -482.509
Temettü Ödemeleri
-9.600
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-50.247 -42.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-21.869 43.435
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.084 8.618
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4 1.215 52.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.374 19.093
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
272 -295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
272 -295
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
340 -369
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68 74
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.646 18.798


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.215 1.215 23.084 23.084
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
655.605 3.472 659.077 769.223 5.931 775.154
Faktoring Alacakları
4 653.967 3.472 657.439 769.123 5.931 775.054
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
638.149 3.472 641.621 755.003 5.765 760.768
Diğer Faktoring Alacakları
15.818 0 15.818 14.120 166 14.286
Finansman Kredileri
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 31.602 31.602 28.469 28.469
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-29.964 -29.964 -28.369 -28.369
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 68.330 68.330 68.667 68.667
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 378 378 772 772
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
7 29 29 427 427
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 4.346 4.346 5.180 5.180
DİĞER AKTİFLER
8 118.013 25 118.038 122.088 16 122.104
ARA TOPLAM
847.916 3.497 851.413 989.441 5.947 995.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
564 564 818 818
Satış Amaçlı
9 564 564 818 818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
848.480 3.497 851.977 990.259 5.947 996.206
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 586.792 3.072 589.864 709.385 3.888 713.273
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.637 1.637 2.726 2.726
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 38.340 38.340 22.001 22.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 42.520 42.520 92.382 92.382
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
11 6.836 6.836 6.294 6.294
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.554 6.554 6.242 6.242
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
282 282 52 52
CARİ VERGİ BORCU
7 1.516 1.516 23 23
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
16 16 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 2.483 47 2.530 3.435 3.435
ARA TOPLAM
680.140 3.119 683.259 836.246 3.888 840.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
168.718 168.718 156.072 156.072
Ödenmiş Sermaye
14 45.000 45.000 45.000 45.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
42.491 42.491 44.977 44.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
68.853 68.853 48.878 48.878
Yasal Yedekler
12.303 12.303 11.309 11.309
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
56.550 56.550 37.569 37.569
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
12.374 12.374 17.217 17.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 -2.675 -2.675
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.374 12.374 19.892 19.892
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
848.858 3.119 851.977 992.318 3.888 996.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 4.268 4.268
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
138.162 96 138.258 172.114 661 172.775
ALINAN TEMİNATLAR
22.1 11.719.053 11.719.053 10.599.654 10.599.654
VERİLEN TEMİNATLAR
22.2 163.992 163.992 167.554 167.554
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
22.3 729.513 23.670 753.183 861.982 26.855 888.837
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.750.720 23.766 12.774.486 11.805.572 27.516 11.833.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798119


BIST

Canlı Borsa
2.464 13:05
Değişim :  0,84% |  20,48
Önceki Kapanış :  2.444  
En Yüksek
2.475
En Düşük
2.456
Açılış: 2.459
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.743 0,46  
Shanghai Composite SHCOMP 3.405 0,53  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2403--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(04.07.2022 13:22:50-04.07.2022 13:22:50)