***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:33
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Transferler
28 35.141.972 -35.141.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870.877 7.035.223 5.164.346 5.164.346
Dönem Karı (Zararı)
28 7.035.223 7.035.223 7.035.223
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870.877 -1.870.877 -1.870.877
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -6.095.982 4.644.482 247.572.555 7.035.223 313.368.134 313.368.134
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-836.225 -1.257.884 -2.094.109 -2.094.109
Dönem Karı (Zararı)
28 -1.257.884 -1.257.884 -1.257.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-836.225 -836.225 -836.225
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 29.792 -7.931.116 4.644.482 288.177.493 -1.257.884 343.844.831 343.844.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.564.418 5.228.625
Dönem Karı (Zararı)
-1.257.884 7.035.223
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.257.884 7.035.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.762.683 21.381.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 4.118.380 3.028.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.953.821 982.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.953.821 982.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.652.606 4.804.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.652.606 4.804.885
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.825.887 10.656.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -249.098 -140.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 900.958 29.503
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -4.627.188 -136.090
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 7.801.215 10.903.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-269.045 2.204.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-518.966 -295.838
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -518.966 -295.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.057.415 -22.255.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -716.811 -59.357.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.468.156 -2.744.057
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.033.750 12.445.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 347.318 1.848.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.666.137 -15.210.459
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,27 -151.738 4.078.508
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16.019.344 35.951.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.272.655 732.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.079.251 732.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.351.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.562.214 6.161.321
Ödenen Faiz
-651.860
Alınan Faiz
111.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -517.123 -1.032.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.828.813 -11.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.479.077 -3.067.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.240 269.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.819.317 -3.336.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.466.772 -1.824.895
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-875.347 -1.824.895
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.618.569 336.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.618.569 336.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.499.851 6.555.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.118.420 6.891.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.118.420 8.499.851
Ticari Alacaklar
109.007.168 111.632.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 2.094.796 2.197.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 106.912.372 109.435.565
Diğer Alacaklar
11 2.537.414 1.069.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.537.414 1.069.258
Stoklar
13 142.284.592 140.250.842
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.062.666 4.125.947
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-38 1.752.997
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.309.669 4.125.947
Diğer Dönen Varlıklar
27 85.678 624.702
ARA TOPLAM
269.095.938 266.203.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.095.938 266.203.497
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 2.048.724 1.660.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.048.724 1.660.005
Diğer Alacaklar
11 219.300 219.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 219.300 219.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.674.466 11.722.581
Maddi Duran Varlıklar
18 148.339.055 147.868.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.356.908 38.748.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.975.651 3.945.779
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.975.651 3.945.779
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.360.937 1.644.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 9.348.047 7.496.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.324.089 213.306.996
TOPLAM VARLIKLAR
481.420.027 479.510.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 625.691 2.864.126
Ticari Borçlar
10 21.209.762 30.875.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 608.736 5.565.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 20.601.026 25.310.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 8.101.747 7.437.523
Diğer Borçlar
11 846.962 998.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 846.962 998.702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 43.301.083 27.281.739
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15-38 43.297.505 27.281.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.336.688 3.165.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.901.677 4.630.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.806.546 1.787.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.095.131 2.842.948
ARA TOPLAM
80.323.610 77.254.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.323.610 77.254.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 36.406.978 37.589.444
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.940.608 12.823.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.940.608 12.823.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.251.586 56.317.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.575.196 133.571.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.844.831 345.938.940
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -7.931.116 -7.094.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 288.177.493 247.653.015
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -1.257.884 40.524.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.844.831 345.938.940
TOPLAM KAYNAKLAR
481.420.027 479.510.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 83.809.831 98.181.293
Satışların Maliyeti
29 -50.959.159 -55.959.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.850.672 42.222.263
BRÜT KAR (ZARAR)
32.850.672 42.222.263
Genel Yönetim Giderleri
30-31 -5.952.072 -6.559.506
Pazarlama Giderleri
30-31 -24.956.763 -21.654.915
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30-31 -2.175.114 -1.619.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 12.538.245 14.204.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -14.676.105 -17.743.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.371.137 8.848.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 518.966 295.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.852.171 9.144.255
Finansman Gelirleri
34 1.230.345 429.897
Finansman Giderleri
34 -905.103 -334.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.526.929 9.240.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
269.045 -2.204.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.346.259 -3.779.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.615.304 1.575.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.884 7.035.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.884 7.035.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.257.884 7.035.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-836.225 -1.870.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.072.083 -2.398.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
235.858 527.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
235.858 527.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-836.225 -1.870.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.094.109 5.164.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.094.109 5.164.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850297


BIST

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--170--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(23.09.2023 08:24:31-23.09.2023 08:24:31)