***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 20:16
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.352.797 -35.553.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.820.640 13.331.376 11.510.736 11.510.736
Dönem Karı (Zararı)
13.331.376 13.331.376 13.331.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.820.640 -1.820.640 -1.820.640
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -3.286.059 4.220.920 187.418.774 13.331.376 261.896.867 261.896.867
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.593.899 -1.593.899 -1.593.899
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -1.593.899 -1.593.899 -1.593.899
Transferler
27 200.416 32.014.904 -32.215.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.225 22.775.508 22.988.733 22.988.733
Dönem Karı (Zararı)
22.775.508 22.775.508 22.775.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
213.225 213.225 213.225
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.589.850 4.421.336 213.839.779 22.775.508 298.658.629 298.658.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.701.000 6.779.061
Dönem Karı (Zararı)
22.775.508 13.331.376
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.775.508 13.331.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.788.716 8.007.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 5.436.677 3.664.666
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.444.406 1.387.034
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.444.406 1.387.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.863.354 2.102.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.863.354 2.102.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.225.884 932.895
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -125.895 -548.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 131.245 533
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.319.728 -122.980
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 5.540.262 1.604.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.117.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.299.162 -79.249
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.299.162 -79.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.453.920 -9.069.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.289.550 -10.677.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.072.359 621.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.081.725 -13.789.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 985.940 4.697.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 590.658 3.828.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 7.051.647 6.732.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.801.981 -480.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.801.981 -480.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.110.304 12.269.785
Ödenen Temettüler
-4.000.000
Ödenen Faiz
-5.350
Alınan Faiz
548.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -517.820 -1.079.501
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -6.886.134 -959.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.207.111 -12.776.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.020.104 75.025
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.020.104 75.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.988.215 -12.910.609
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
385.976
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.000 -327.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.753.504 2.302.814
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.302.814
Kredilerden Nakit Girişleri
2.302.814
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.753.504
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.753.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.740.385 -3.694.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.740.385 -3.694.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.772.398 30.200.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.512.783 26.505.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.512.783 13.772.398
Ticari Alacaklar
10 103.798.806 90.932.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.691.139 1.054.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 102.107.667 89.878.047
Diğer Alacaklar
11 3.238.764 2.181.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.238.764 2.181.192
Stoklar
13 128.488.820 129.570.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.018.548 1.175.011
Diğer Dönen Varlıklar
26 329.009 2.237.890
ARA TOPLAM
261.386.730 239.869.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.386.730 239.869.452
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 3.884.098 6.445.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.884.098 6.445.608
Diğer Alacaklar
1.736.390 1.721.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.736.390 1.721.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.597.014 10.504.242
Maddi Duran Varlıklar
18 135.826.788 131.854.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 185.631 180.931
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 185.631 180.931
Peşin Ödenmiş Giderler
15 558.237 492.768
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.966.788 7.574.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.755.947 158.774.859
TOPLAM VARLIKLAR
422.142.677 398.644.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 939.601 5.693.106
Ticari Borçlar
35.423.374 35.757.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 4.889.493 188.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.533.881 35.568.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 13.096.946 9.706.480
Diğer Borçlar
11 7.020.189 4.991.245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.020.189 4.991.245
Ertelenmiş Gelirler
15 47.315.398 40.263.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 765.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.438.759 2.199.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.834.410 1.692.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 604.349 507.124
ARA TOPLAM
106.234.267 99.376.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.234.267 99.376.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 7.781.213 9.219.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.877.213 3.315.499
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.468.568 8.784.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.468.568 8.784.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.249.781 18.003.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.484.048 117.380.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 298.658.629 281.263.795
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.589.850 -2.803.075
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.589.850 -2.803.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.589.850 -2.803.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.421.336 4.220.920
Yasal Yedekler
27 4.421.336 4.220.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 213.839.779 187.418.774
Net Dönem Karı veya Zararı
36 22.775.508 32.215.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.658.629 281.263.795
TOPLAM KAYNAKLAR
422.142.677 398.644.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 196.835.835 164.571.535 105.403.286 90.749.263
Satışların Maliyeti
28 -124.932.687 -109.133.910 -62.337.030 -55.625.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.903.148 55.437.625 43.066.256 35.123.663
BRÜT KAR (ZARAR)
71.903.148 55.437.625 43.066.256 35.123.663
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -10.469.564 -11.396.100 -5.280.968 -6.226.523
Pazarlama Giderleri
29,30 -40.047.213 -33.064.580 -19.334.411 -15.969.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.459.145 -1.542.793 -1.189.913 -797.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 22.371.394 13.515.844 9.781.111 5.992.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -14.566.469 -7.399.719 -8.740.644 -2.369.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.732.151 15.550.277 18.301.431 15.753.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.299.162 202.151 0 187.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -122.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.031.313 15.629.526 18.301.431 15.940.705
Finansman Gelirleri
33 2.042.537 3.623.223 1.447.984 887.947
Finansman Giderleri
33 -1.180.785 -2.104.357 -566.341 -547.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.893.065 17.148.392 19.183.074 16.280.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.117.557 -3.817.016 -4.004.112 -3.475.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.120.877 -3.737.551 -3.931.340 -3.090.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.320 -79.465 -72.772 -384.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.775.508 13.331.376 15.178.962 12.805.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.775.508 13.331.376 15.178.962 12.805.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.775.508 13.331.376 15.178.962 12.805.665
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
213.225 -1.820.640 -280.249 -1.157.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
273.365 -2.275.800 -246.081 -1.447.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.140 455.160 -34.168 289.428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.225 -1.820.640 -280.249 -1.157.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.988.733 11.510.736 14.898.713 11.647.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22.988.733 11.510.736 14.898.713 11.647.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705328


BIST

Canlı Borsa
8.258 17:43
Değişim :  0,19% |  15,53
Önceki Kapanış :  8.242  
En Yüksek
8.299
En Düşük
8.171
Açılış: 8.275
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.619 -1,14  
Nasdaq CCO 13.064 -1,57  
Xetra DAX DAX 15.256 -0,97  
IPC MXX 51.108 -0,51  
Shanghai Composite SHCOMP 3.107 0,16  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1046--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(27.09.2023 17:59:31-27.09.2023 17:59:31)