***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2017 18:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 8.862.619 6.225.299 4.998.068 2.704.293
Satışların Maliyeti
21 -2.511.222 -1.542.635 -1.082.699 -591.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.351.397 4.682.664 3.915.369 2.113.293
BRÜT KAR (ZARAR)
6.351.397 4.682.664 3.915.369 2.113.293
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.618.946 -1.090.007 -861.609 -508.403
Pazarlama Giderleri
22 -1.186.160 -957.103 -728.932 -437.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -3.053.138 -1.939.792 -1.313.474 -958.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.469.584 1.432.985 14.695 926.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.062.863 -1.362.112 -809.887 -692.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
899.874 766.635 216.162 443.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
129.181 20.440 108.871 1.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-37.740 -37.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
991.315 787.075 287.293 445.079
Finansman Gelirleri
186.663 645.061 69.690 284.542
Finansman Giderleri
-718.814 -691.723 -473.479 -320.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
459.164 740.413 -116.496 408.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
301.048 -23.972 361.136 8.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
301.048 -23.972 361.136 8.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
760.212 716.441 244.640 417.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
760.212 716.441 244.640 417.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
760.212 716.441 244.640 417.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.455 716.441 792.896 792.896
Dönem Karı (Zararı)
716.441 716.441 716.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.455 76.455
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 53.828 177.868 5.578.473 716.441 20.795.123 20.795.123
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223
Transferler
871.514 11.674.992 -12.546.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.328 59.937 760.212 710.821 710.821
Dönem Karı (Zararı)
760.212 760.212 760.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.328 59.937 -49.391 -49.391
Kar Payları
-2.368.093 -2.368.093 -2.368.093
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.856 17.856 17.856
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -107.465 59.937 1.049.382 14.903.228 760.212 30.933.807 30.933.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.145.155 405.980
Dönem Karı (Zararı)
760.212 716.441
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
760.212 716.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.300.951 1.316.882
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.140.841 726.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
174.508 214.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
174.508 118.132
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
96.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.423
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
79.211
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18.515
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
400.590 216.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-351.313 43.086
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-63.675 76.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.083.992 -1.627.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.989.345 -784.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.414.688 394.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.404.033 -1.178.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.428
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.161
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
215.592 -220.690
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-224.279 -10.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-409.332 -422.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-409.332 -422.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
75.926 57.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.967.208 -623.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.967.208 -623.478
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
300.955 -62.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
442.123 388.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.339.130 59.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28.221 -22.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.367.351 82.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.145.155 405.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.354.737 -2.216.543
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-236.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.829.626 -1.999.517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.257
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.829.626 -1.971.260
Alınan Faiz
64.904 19.423
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
409.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.957.910 -1.572.510
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.968.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.519.204 -3.461.619
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.519.204 -3.461.619
Ödenen Temettüler
-2.368.093
Ödenen Faiz
-70.613 -79.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.832.508 -3.383.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-458.782 -7.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.373.726 -3.390.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.969.738 3.819.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.343.464 428.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
760.212 716.441 244.640 417.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-109.328 76.455 -77.993 -33.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.660 95.569 -97.491 -41.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27.332 -19.114 19.498 8.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.937
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
59.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.391 76.455 -77.993 -33.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
710.821 792.896 166.647 384.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
710.821 792.896 166.647 384.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.343.464 1.969.738
Ticari Alacaklar
7 15.984.862 27.974.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.414.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.570.174 27.974.207
Diğer Alacaklar
8 111.359 139.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.669 46.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 102.690 93.287
Stoklar
10 1.013.167 1.228.759
Peşin Ödenmiş Giderler
529.508 300.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 529.508 300.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 21.511 10.677
Diğer Dönen Varlıklar
104.566 37.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
104.566 37.132
ARA TOPLAM
22.108.437 31.660.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.108.437 31.660.181
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 369.744
Maddi Duran Varlıklar
17 313.248 236.115
Mobilya ve Demirbaşlar
17 260.447 156.813
Özel Maliyetler
17 52.801 79.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 11.770.052 9.158.400
Lisanslar
18 6.752.993 7.804.952
Bilgisayar Yazılımları
18 3.762.147
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
18 1.171.477 1.352.092
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 83.435 1.356
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.642 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.642 7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.610.115 1.269.636
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.697.897 11.041.678
TOPLAM VARLIKLAR
35.806.334 42.701.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.519.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.519.204
Banka Kredileri
6 2.519.204
Ticari Borçlar
7 411.107 820.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 411.107 820.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 761.202 685.276
Diğer Borçlar
8 428.249 2.395.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 30.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 397.771 2.395.457
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 124.328 40.632
Ertelenmiş Gelirler
11 555.673 97.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 555.673 97.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 544.147 427.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 544.147 427.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.188.057 2.555.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.188.057 2.555.408
ARA TOPLAM
4.014.138 9.541.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.014.138 9.541.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
12 254.514 37.254
Ertelenmiş Gelirler
11 28.330 44.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 28.330 44.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 563.446 505.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 563.446 505.270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 12.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
858.389 587.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.872.527 10.128.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.933.807 32.573.223
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -107.465 1.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -107.465 1.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -107.465 1.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.937
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.382 177.868
Yasal Yedekler
20 1.049.382 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.903.228 5.578.473
Net Dönem Karı veya Zararı
24 760.212 12.546.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.933.807 32.573.223
TOPLAM KAYNAKLAR
35.806.334 42.701.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626140


BIST

Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.393 -0,49  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--282--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(29.06.2022 06:35:45-29.06.2022 06:35:45)