***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:20
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.864.551 3.521.006
Satışların Maliyeti
14 -1.428.523 -951.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.436.028 2.569.371
BRÜT KAR (ZARAR)
2.436.028 2.569.371
Genel Yönetim Giderleri
15 -757.337 -581.604
Pazarlama Giderleri
15 -457.228 -520.090
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.739.664 -981.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.454.889 506.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -252.976 -669.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
683.712 323.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.310 18.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
704.022 341.996
Finansman Giderleri
17 -128.362 -10.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
575.660 331.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.088 -32.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-60.088 -32.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
515.572 298.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
515.572 298.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
515.572 298.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280
Dönem Karı (Zararı)
298.623 298.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
109.993 109.993
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 87.366 177.868 5.578.473 298.623 20.410.843 20.410.843
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223
Transferler
12.546.506 -12.546.506
Dönem Karı (Zararı)
515.572 515.572
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.335 -31.335
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -29.472 177.868 18.124.979 515.572 33.057.460 33.057.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.991.897 1.414.271
Dönem Karı (Zararı)
515.572 298.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.439.751 718.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
486.678 322.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-92.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.360.324 210.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-238.948 210.257
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.121.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.989 -4.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.636 -24.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.625 20.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-306.885 348.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
60.088 32.850
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-369.297 -98.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.919.812 399.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.235.900 887.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.235.900 877.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-586.596 -10.129
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-495.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.680 -10.129
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
172.577 11.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
408.912 33.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
333.775 33.748
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.310.981 -522.033
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.289.365 -522.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.995.633 1.417.564
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.736 -3.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.443.369 -1.243.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.463.600 -1.262.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-132.808 -8.614
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.330.792 -1.253.974
Alınan Faiz
19.588 18.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.491 -1.337.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.279
Kredilerden Nakit Girişleri
71.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.324.599
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.324.599
Ödenen Faiz
-83.545 -39.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.225 26.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
518.037 -1.167.081
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-122.087 -199.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.950 -1.366.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.969.738 3.819.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.365.688 2.452.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
515.572 298.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.335 109.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.169 137.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.834 -27.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.834 -27.498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.335 109.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
484.237 408.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
484.237 408.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.365.688 1.969.738
Ticari Alacaklar
23.272.836 27.974.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.272.836 27.974.207
Diğer Alacaklar
726.176 139.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 542.479 46.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.697 93.287
Stoklar
8 1.056.182 1.228.759
Peşin Ödenmiş Giderler
9 486.064 300.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.413 10.677
Diğer Dönen Varlıklar
199.733 37.132
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
199.733 31.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.352
ARA TOPLAM
28.121.092 31.660.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.121.092 31.660.181
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
369.744 369.744
Maddi Duran Varlıklar
12 333.301 236.115
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.967.535 9.158.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.967.535 9.158.400
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.227 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.227 7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.217.382 1.269.636
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.893.189 11.041.678
TOPLAM VARLIKLAR
40.014.281 42.701.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.625.763 2.519.204
Ticari Borçlar
1.236.645 820.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 75.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.161.508 820.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 711.373 685.276
Diğer Borçlar
84.476 2.395.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 21.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.860 2.395.457
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 40.632 40.632
Ertelenmiş Gelirler
9 48.579 97.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
581.506 427.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
581.506 427.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 955.536 2.555.408
ARA TOPLAM
6.284.510 9.541.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.284.510 9.541.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
10 27.096 37.254
Ertelenmiş Gelirler
9 54.087 44.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
54.087 44.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
591.128 505.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
591.128 505.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
672.311 587.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.956.821 10.128.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.057.460 32.573.223
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.472 1.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
177.868 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.124.979 5.578.473
Net Dönem Karı veya Zararı
515.572 12.546.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.057.460 32.573.223
TOPLAM KAYNAKLAR
40.014.281 42.701.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603623


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--147--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(27.06.2022 00:05:51-27.06.2022 00:05:51)