***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 18:18
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 27.124.951 15.339.983 5.591.932 3.349.220
Satışların Maliyeti
21 -8.138.512 -3.243.423 -2.637.895 -1.265.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.986.439 12.096.560 2.954.037 2.083.527
BRÜT KAR (ZARAR)
18.986.439 12.096.560 2.954.037 2.083.527
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.292.155 -2.386.027 -1.147.957 -799.183
Pazarlama Giderleri
22 -10.646.013 -11.655.454 -3.495.323 -4.677.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -8.414.801 -5.334.435 -2.770.009 -2.118.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.271.160 13.795.919 4.278.105 9.138.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.986.428 -2.635.022 -543.790 -1.167.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.918.202 3.881.541 -724.937 2.459.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.918.202 3.881.541 -724.937 2.459.607
Finansman Gelirleri
24 953.879 1.779.776 346.430 1.079.902
Finansman Giderleri
24 -1.582.272 -2.224.618 -306.983 -1.764.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.289.809 3.436.699 -685.490 1.774.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
165.082 887.243 -253.017 707.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 165.082 887.243 -253.017 707.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.060.488 6.371.609
Dönem Karı (Zararı)
2.454.891 4.323.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.454.891 4.323.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.987.634 -7.595.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.837.099 2.590.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
251.273
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.766 -1.501.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.766 -1.501.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
662.777 111.315
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-140.119 -56.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
802.896 167.654
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.531.383 -7.907.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-165.082 -887.243
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-57.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.646.707 9.642.855
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.119.254 11.604.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
92.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.027.174 11.604.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
299.564 -195.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-541.269 -51.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-412.857 195.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-412.857 195.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.500.015 263.796
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.264.110 -1.087.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.264.110 -1.087.361
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-240.435 -113.228
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.613.321 400.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.113 -1.374.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-390.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-404.113 -984.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.089.232 6.371.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.021.523 -7.037.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.196.477 -7.093.972
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.196.477 -7.096.415
Alınan Faiz
140.119 56.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.295.474 3.925.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.018.896 4.093.398
Kredilerden Nakit Girişleri
4.018.896 4.093.398
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.511.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.511.474
Ödenen Faiz
-802.896 -167.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-256.509 3.259.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-279.398 -1.066.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-535.907 2.193.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.915.641 2.610.748
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.379.734 4.804.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.379.734 7.915.641
Ticari Alacaklar
15.669.364 20.902.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 250.814 342.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.418.550 20.559.806
Diğer Alacaklar
432.624 409.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,28 6.402 10.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 426.222 399.469
Stoklar
10 842.893 1.142.457
Peşin Ödenmiş Giderler
1.876.941 1.335.672
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.876.941 1.335.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 54.926 33.316
Diğer Dönen Varlıklar
137.606 80.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
137.606 80.322
ARA TOPLAM
26.394.088 31.820.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.394.088 31.820.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
4.374.854 2.599.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.374.854 2.599.276
Maddi Duran Varlıklar
5.244.447 808.913
Mobilya ve Demirbaşlar
17 1.127.815 766.511
Özel Maliyetler
43.340 42.402
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
4.073.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 20.085.226 17.588.444
Diğer Haklar
6.840.475 4.224.648
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.177.040 13.272.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.711 90.867
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.686.229 2.514.013
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.392.596 23.512.486
TOPLAM VARLIKLAR
58.786.684 55.332.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.329.891 5.511.474
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.329.891 5.511.474
Banka Kredileri
6 6.329.891 5.511.474
Ticari Borçlar
918.859 1.354.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 918.859 1.354.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.390.229 2.890.244
Diğer Borçlar
137.148 1.401.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 137.148 1.401.258
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 152.588 284.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.241.606 628.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.241.606 628.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 479.845 491.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
479.845 491.576
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
268.759 672.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 268.759 672.872
ARA TOPLAM
11.918.925 13.234.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.918.925 13.234.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.848.468 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.848.468 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.848.468
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 121.032 229.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
227.025 199.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 227.025 199.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.196.525 429.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.115.450 13.663.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.671.234 41.668.657
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.817 -30.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.817 -30.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.817 -30.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.194.806 -767.783
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-1.194.806 -767.783
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.499.969 1.049.382
Yasal Yedekler
20 1.499.969 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.698.484 22.619.263
Net Dönem Karı veya Zararı
2.454.891 4.529.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.671.234 41.668.657
TOPLAM KAYNAKLAR
58.786.684 55.332.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.802 -1.909.592 4.323.942 2.409.548 2.409.548
Dönem Karı (Zararı)
4.323.942 4.323.942 4.323.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.802 -1.909.592 -1.914.394 -1.914.394
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -50.450 -1.884.312 1.049.382 22.619.263 4.323.942 40.326.338 40.326.338
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.568.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Transferler
450.587 4.079.221 -4.529.808
Dönem Karı (Zararı)
2.454.891 2.454.891 2.454.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.291 -427.023 -452.314 -452.314
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -55.817 -1.194.806 1.499.969 26.698.484 2.454.891 43.671.234 43.671.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.291 -4.802 -23.534 72.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.425 -6.003 -30.172 90.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.134 1.201 6.638 -18.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7.134 1.201 6.638 -18.066
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-427.023 -1.909.592 155.825 -1.442.399
Yabancı Para Çevrim Farkları
-427.023 -1.909.592 155.825 -1.442.399
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-427.023 -1.909.592 155.825 -1.442.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-452.314 -1.914.394 132.291 -1.370.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.002.577 2.409.548 -806.216 1.111.681
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.002.577 2.409.548 -806.216 1.111.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794595


BIST
Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1244--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(29.06.2022 01:16:15-29.06.2022 01:16:15)