***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 17:52
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 11.182.370 8.452.438 4.957.071 2.991.431
Satışların Maliyeti
14 -2.256.659 -2.371.742 -714.024 -688.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.925.711 6.080.696 4.243.047 2.302.532
BRÜT KAR (ZARAR)
8.925.711 6.080.696 4.243.047 2.302.532
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.563.707 -1.113.098 -473.700 -339.703
Pazarlama Giderleri
15 -1.371.986 -618.772 -414.883 -225.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -3.135.801 -2.598.558 -1.196.009 -807.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.182.582 4.206.314 749.597 1.833.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.882.511 -1.623.776 -520.399 -570.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.154.288 4.332.806 2.387.653 2.193.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.726 6.700 2.286 2.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.177.014 4.339.506 2.389.939 2.196.412
Finansman Gelirleri
17 765.422 840.309 120.361 109.347
Finansman Giderleri
18 -899.364 -2.015.173 -207.641 -797.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.043.072 3.164.642 2.302.659 1.508.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-132.428 51.794 -108.456 230.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-132.428 51.794 -108.456 230.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.910.644 3.216.436 2.194.203 1.738.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.910.644 3.216.436 2.194.203 1.738.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.910.644 3.216.436 2.194.203 1.738.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14268513 -52.157 127.454 -3.371.517 2.784.124 13.756.417 13.756.417
Transferler
50.414 2.733.710 -2.784.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.790 3.216.436 3.279.226 3.279.226
Dönem Karı (Zararı)
3.216.436 3.216.436 3.216.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.790 62.790
Dönem Sonu Bakiyeler
10.633 177.868 -637.807 3.216.436 17.035.643 17.035.643
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.234 2.910.644 2.983.878 2.983.878
Dönem Karı (Zararı)
2.910.644 2.910.644 2.910.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.234 73.234 73.234
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 50.607 177.868 5.578.473 2.910.644 22.986.105 22.986.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.576.259 106.094
Dönem Karı (Zararı)
19 2.910.644 3.216.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.910.644 3.216.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.484.986 1.086.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.224.416 1.007.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.162 207.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.442 159.003
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.720 48.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
88.610 368.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.709 -6.563
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
107.687 379.088
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
40.213 906
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.581 -4.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-155.172 -445.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
150.736 -51.794
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
73.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.815.518 -4.198.989
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.575 -1.266.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
486.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.583.398 -1.266.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.907 -24.048
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.572 -24.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -249.348 -254.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -10.077 142.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-431.605 -2.172.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-431.605 -2.172.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 110.569 -520.267
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.000 -587.788
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.000 -587.788
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-73.055 -154.597
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
228.234 638.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.016
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.580.112 104.150
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.853 1.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.074.919 -1.929.678
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-367.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 880
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.728.724 -1.937.121
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.952 -36.660
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.683.772 -1.900.461
Alınan Faiz
21.709 6.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.584.066 625.933
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.368.320 3.324.591
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.368.320 3.324.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.844.699 -2.686.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.844.699 -2.686.618
Ödenen Faiz
-107.687 -379.088
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
367.048
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.082.726 -1.197.651
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.071 38.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.071.655 -1.159.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.819.029 2.296.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
747.374 1.136.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.910.644 3.216.436 2.194.203 1.738.877
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
73.234 62.790 -3.221 -3.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.234 62.790 -3.221 -3.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.234 62.790 -3.221 -3.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.983.878 3.279.226 2.190.982 1.735.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.983.878 3.279.226 2.190.982 1.735.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 747.374 3.819.029
Ticari Alacaklar
16.152.095 13.242.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 486.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.152.095 12.755.777
Diğer Alacaklar
215.820 75.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
130.387 5.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85.433 69.635
Stoklar
8 916.503 667.155
Peşin Ödenmiş Giderler
254.199 244.122
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
219.800 244.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.193 2.340
Diğer Dönen Varlıklar
132.743 10.005
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
110.581 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.162 9.855
ARA TOPLAM
18.424.927 18.060.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.424.927 18.060.465
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
369.744 1.840
Ticari Alacaklar
636.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 636.564
Maddi Duran Varlıklar
230.095 273.040
Mobilya ve Demirbaşlar
137.526 140.672
Özel Maliyetler
92.569 132.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.818.246 7.270.993
Diğer Haklar
13 1.366 1.398
Lisanslar
13 8.341.537 2.906.377
Bilgisayar Yazılımları
13 463 3.283
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 474.880 4.359.935
Peşin Ödenmiş Giderler
7.783 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.783 7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
790.469 941.205
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.216.337 9.131.425
TOPLAM VARLIKLAR
28.641.264 27.191.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.126.902 3.574.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.126.902 3.574.301
Banka Kredileri
5 2.126.902 3.574.301
Ticari Borçlar
201.197 631.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 201.197 631.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 583.872 473.303
Diğer Borçlar
688.006 718.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
688.006 718.006
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 40.632 83.213
Ertelenmiş Gelirler
298.868 70.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
298.868 70.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
384.796 355.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
384.796 355.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
846.611 721.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
846.611 721.085
ARA TOPLAM
5.170.884 6.627.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.170.884 6.627.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
10 47.410 77.884
Ertelenmiş Gelirler
17.356 17.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17.356 17.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
419.509 467.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
419.509 467.329
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
484.275 562.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.655.159 7.189.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.986.105 20.002.227
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.607 -22.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.607 -22.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.607 -22.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
177.868 177.868
Yasal Yedekler
177.868 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.578.473 -637.807
Net Dönem Karı veya Zararı
2.910.644 6.216.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.986.105 20.002.227
TOPLAM KAYNAKLAR
28.641.264 27.191.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564443


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--187--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 16:31:28-25.06.2022 16:31:28)