***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 05:50
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.538.299.973 1.239.157.072 825.386.267 607.913.240
Satışların Maliyeti
10 -1.210.313.751 -996.657.539 -647.656.814 -501.852.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.986.222 242.499.533 177.729.453 106.060.998
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
327.986.222 242.499.533 177.729.453 106.060.998
Genel Yönetim Giderleri
-60.434.882 -48.555.941 -31.110.192 -21.987.637
Pazarlama Giderleri
-62.273.757 -47.963.405 -32.909.096 -24.060.848
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.856.369 -3.358.408 -2.712.779 -2.146.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 250.541.500 63.831.930 155.353.205 15.277.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -208.344.677 -54.714.486 -133.844.223 -17.801.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
243.618.037 151.739.223 132.506.368 55.342.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 3.551.287 8.746.964 2.640.189 4.436.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -414.732 -252.433 -264.045 -248.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.754.592 160.233.754 134.882.512 59.530.410
Finansman Gelirleri
14 8.921.738 0 8.764.184 0
Finansman Giderleri
14 -66.073.320 -23.466.060 -39.612.001 -10.678.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.603.010 136.767.694 104.034.695 48.851.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.263.506 -21.241.247 -19.940.070 -7.641.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -31.895.300 -25.110.849 -18.695.404 -13.309.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.368.206 3.869.602 -1.244.666 5.668.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
155.339.504 115.526.447 84.094.625 41.210.420
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 26.896 -3.752.849 1.629 -3.752.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
155.366.400 111.773.598 84.096.254 37.457.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.618.302 23.669.527 9.389.794 10.493.807
Ana Ortaklık Payları
135.748.098 88.104.071 74.706.460 26.963.764
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 16 6,98000000 3,84000000 4,63000000 1,48000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 16 0,00000000 0,00000000 -0,10000000 -0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 16 6,98000000 3,84000000 4,63000000 1,48000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 586.012.165 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.185.033 134.895.768 -143.080.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.093.264 -17.051.573 -6.212.550 -6.212.550 88.104.071 88.104.071 63.746.684 25.587.582 89.334.266
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-57.662.309 0 -57.662.309 -57.662.309 -16.512.593 -74.174.902
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -7.682.977 253.589.639 -5.223.969 -5.223.969 -270.151 54.948.350 520.164.823 88.104.071 608.268.894 1.160.211.718 326.625.545 1.486.837.263
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Transferler
14.806.312 150.295.761 -165.102.073 -14.806.312 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.305 34.699.687 142.134.380 4.612.278 4.612.278 0 135.748.098 135.748.098 317.288.748 89.800.998 407.089.746
Kar Payları
-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -32.796.277 -99.681.209
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.757.777 34.699.687 431.398.776 4.623.913 4.623.913 -270.151 69.754.662 603.575.652 135.748.098 739.323.750 1.527.354.792 428.025.621 1.955.380.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.242.160 39.441.933
Dönem Karı (Zararı)
155.366.400 111.773.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
155.339.504 115.526.447
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.896 -3.752.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.576.914 85.894.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 61.549.984 50.492.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.538.362 -2.747.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -840.557
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.538.362 -1.746.715
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -159.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.676.943 17.113.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.728.305 17.103.367
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.051.362 9.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.965.313 11.437.993
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.402.052 -1.097.804
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 20.265.232 14.578.079
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.656.368 3.666.615
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-11.554.235 -5.708.897
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.897.761 20.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.503.728 -4.902.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.503.728 -4.902.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 34.263.506 21.241.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
265.497 -6.760.297
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
265.497 -6.760.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-337.371.282 -128.947.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.954.990 -105.369.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.816.292 -8.185.591
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.234.318 7.439.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-367.634.582 -49.481.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.930.360 -2.814.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
155.151.305 2.310.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-984.890 -2.715.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.139.506 484.577
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.922.145 -236.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.338.610 29.621.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-105.639 13.706.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.444.249 15.914.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.427.968 68.720.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.942.323 -8.691.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.395.787 -25.680.379
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-2.476.082 5.093.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.359.053 -61.192.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.251.515 7.289.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.012.620 -69.580.060
Alınan Faiz
3.402.052 1.097.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.748.411 50.285.637
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.668.233 139.050.747
Kredilerden Nakit Girişleri
284.668.233 139.050.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26.619 -12.129
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
26.619 -12.129
Ödenen Temettüler
-66.884.932 -57.662.309
Ödenen Faiz
14 -20.265.232 -14.578.079
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-32.796.277 -16.512.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.852.802 28.534.988
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.850.101 -17.677.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.997.299 10.857.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.561.882 38.578.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.559.181 49.435.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
155.366.400 111.773.598 84.096.254 37.457.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.793.993 -1.093.264 4.417.170 -536.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
117.883 -1.311.917 340.926 -643.871
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8 34.699.687 0 4.144.429 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.577 218.653 -68.185 107.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.577 218.653 -68.185 107.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
216.929.354 -21.346.068 165.871.156 -60.980.814
Yabancı Para Çevrim Farkları
212.317.076 -15.133.518 162.890.184 -55.125.272
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913.177 -7.765.688 3.836.137 -7.322.270
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.913.177 -7.765.688 3.836.137 -7.322.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.300.899 1.553.138 -855.165 1.466.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.300.899 1.553.138 -855.165 1.466.728
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
251.723.347 -22.439.332 170.288.326 -61.517.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.089.747 89.334.266 254.384.580 -24.059.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.800.998 25.587.582 62.044.055 -10.134.190
Ana Ortaklık Payları
317.288.749 63.746.684 192.340.525 -13.925.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33.559.181 15.561.882
Finansal Yatırımlar
146.760 121.377
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
146.760 121.377
Ticari Alacaklar
612.990.988 483.495.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 36.985.299 27.918.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
576.005.689 455.577.698
Diğer Alacaklar
6.911.707 5.482.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.911.707 5.482.795
Türev Araçlar
14.127.641 5.893.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 14.127.641 5.893.324
Stoklar
6 956.751.400 585.300.852
Peşin Ödenmiş Giderler
30.222.949 19.548.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.222.949 19.548.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 5.483.994
Diğer Dönen Varlıklar
73.202.701 65.022.246
ARA TOPLAM
1.727.913.327 1.185.911.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14.064.700 11.194.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.741.978.027 1.197.106.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
459.158 411.103
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
459.158 411.103
Diğer Alacaklar
34.425.503 30.603.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 34.425.503 30.603.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 94.622.036 47.041.172
Maddi Duran Varlıklar
7 1.639.750.979 1.426.734.593
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.181.878 82.521.648
Şerefiye
45.595.167 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.586.711 36.926.481
Peşin Ödenmiş Giderler
2.304.353 2.048.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.304.353 2.048.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 59.630.315 38.415.780
Diğer Duran Varlıklar
40.973.894 41.671.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.957.348.116 1.669.447.282
TOPLAM VARLIKLAR
3.699.326.143 2.866.553.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 822.707.612 511.678.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.144.927 19.314.214
Ticari Borçlar
457.899.090 314.302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 16.353.070 7.941.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
441.546.020 306.360.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.187.639 11.194.881
Diğer Borçlar
5 21.113.488 11.783.607
Türev Araçlar
18 1.135.836 0
Ertelenmiş Gelirler
10.117.700 7.195.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 9.499.513 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.683.151 23.660.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.635.091 23.612.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.227.828 24.927.783
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.227.828 24.927.783
ARA TOPLAM
1.394.716.784 924.057.787
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
5.655.699 5.261.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.400.372.483 929.319.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 114.017.481 101.310.884
Diğer Borçlar
5 19.987.249 16.847.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.166.343 61.273.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
64.726.192 59.833.164
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.440.151 1.440.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 143.402.174 109.829.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.573.247 289.261.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.743.945.730 1.218.581.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.527.354.792 1.276.950.976
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.941.910 -8.852.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.941.910 -8.852.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.757.777 -8.852.082
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.699.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
435.752.538 289.005.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
431.398.776 289.264.396
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.623.913 11.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.623.913 11.635
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.754.662 54.948.350
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
603.575.652 520.164.823
Net Dönem Karı veya Zararı
135.748.098 165.102.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
428.025.621 371.020.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.955.380.413 1.647.971.876
TOPLAM KAYNAKLAR
3.699.326.143 2.866.553.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701726


BIST

Canlı Borsa
2.545 17:22
Değişim :  -0,34% |  -8,61
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1189--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(27.06.2022 17:37:55-27.06.2022 17:37:55)