***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:34
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 121.764.296 97.293.063 51.399.975 53.503.257
Satışların Maliyeti
28 -96.691.308 -76.019.608 -39.076.480 -45.915.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.072.988 21.273.455 12.323.495 7.587.546
BRÜT KAR (ZARAR)
25.072.988 21.273.455 12.323.495 7.587.546
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -5.765.144 -7.128.226 -2.435.802 -1.739.480
Pazarlama Giderleri
29-30 -1.800.874 -3.608.254 -1.184.841 -1.530.954
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -5.000 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 34.873.266 11.816.055 18.393.040 3.936.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -27.670.876 -11.895.230 -15.563.504 -2.882.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.704.360 10.457.800 11.532.388 5.370.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 491.100 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -22.439 -14.882 -9.843 -8.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.173.021 10.442.918 11.522.545 5.361.738
Finansman Gelirleri
34 152.673 649.619 18.242 405.366
Finansman Giderleri
33 -7.898.007 -4.089.312 -4.498.137 -1.382.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.427.687 7.003.225 7.042.650 4.385.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.037.078 -524.779 -2.246.445 -656.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.902.733 0 -1.661.023 21.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.134.345 -524.779 -585.422 -678.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 13.390.609 6.478.446 4.796.205 3.728.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.390.609 6.478.446 4.796.205 3.728.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.504 -55.701 -8.053 -24.965
Ana Ortaklık Payları
13.415.113 6.534.147 4.804.258 3.753.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,50800000 16,33500000 2,65700000 9,38300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.614.753 -4.501.561
Dönem Karı (Zararı)
37 13.390.609 6.478.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.459.117 4.456.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.295.861 1.237.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-232.677 771.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -232.677 771.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.813.916 1.907.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -97.893 -360.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.911.809 2.268.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 22.439 14.882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.037.078 524.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-477.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -477.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.169.742 -15.330.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.710.131 -18.344.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.289.760 -15.114.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
3.011.825 -6.190.307
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 3.011.825 -6.190.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -41.463.012 161.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -15.437.144 -19.871.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 39.206.200 28.847.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -407.212 327.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.035.578 2.270.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 -11.534.071 13.423.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.510.859 -840.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.920.863 -1.058.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 1.410.004 217.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.320.016 -4.395.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -49.774 -44.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.244.963 -62.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-907.978 -9.321.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547.978 -430.239
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.409.898 -376.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -138.080 -53.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -8.891.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.270.984 12.034.375
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 38.084.900 13.934.089
Ödenen Faiz
33 -2.911.809 -2.268.062
Alınan Faiz
34 97.893 360.348
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.251.747 -1.788.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.251.747 -1.788.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.250.923 20.676.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.999.176 18.887.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.999.176 21.250.923
Ticari Alacaklar
10 76.062.360 56.352.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 8.629.473 4.327.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 67.432.887 52.024.328
Diğer Alacaklar
11 34.881.130 28.591.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 9.951.026 11.425.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.930.104 17.165.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 7.107.299 9.265.763
Stoklar
13 50.403.738 8.940.726
Peşin Ödenmiş Giderler
24 29.863.005 14.315.256
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 7.291.287 9.133.634
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 22.571.718 5.181.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.327.590 1.325.317
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.119.687 1.201.097
ARA TOPLAM
221.763.985 141.242.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.763.985 141.242.681
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 -36.546 -14.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 20.160.522 20.164.000
Maddi Duran Varlıklar
18 12.790.811 12.750.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 227.729 174.749
Peşin Ödenmiş Giderler
24 249.405 360.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.275.088 1.319.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.667.009 34.754.788
TOPLAM VARLIKLAR
256.430.994 175.997.469
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 53.315.528 19.088.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.540.007 5.359.386
Ticari Borçlar
10 89.262.607 50.056.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 973.182 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 88.289.425 50.056.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.087.778 1.494.990
Diğer Borçlar
11 837.965 3.873.543
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 375.642 3.461.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 462.323 411.946
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 1.945.731 1.092.370
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 31.081.860 42.615.931
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 0 579.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 31.081.860 42.036.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.657.770 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
650.273 512.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 650.273 512.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.847.565 437.561
ARA TOPLAM
188.227.084 124.531.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.227.084 124.531.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.089.131 5.411.878
Uzun Vadeli Karşılıklar
753.978 1.043.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 753.978 1.043.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 3.661.327 2.599.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.504.436 9.055.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.731.520 133.587.152
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.796.546 42.482.885
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.262.499 4.363.951
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.262.499 4.363.951
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 4.454.288 4.454.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -191.789 -90.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 8.108.635 454.243
Net Dönem Karı veya Zararı
37 13.415.113 27.654.392
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -97.072 -72.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.699.474 42.410.317
TOPLAM KAYNAKLAR
256.430.994 175.997.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.569.565 4.454.288 -39.757 10.299 -958.674 1.412.917 12.448.638 4.645 12.453.283
Transferler
1.412.917 -1.412.917
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -52.884 6.534.147 6.481.263 -55.701 6.425.562
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.000 8.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.659.565 4.454.288 -92.641 10.299 454.243 6.534.147 18.929.901 -43.056 18.886.845
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Transferler
27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -101.452 13.415.113 13.313.661 -24.504 13.289.157
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 4.454.288 -191.789 10.299 8.108.365 13.415.113 55.796.546 -97.072 55.699.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 13.390.609 6.478.446 4.796.205 3.728.342
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.452 -52.884 -52.379 -18.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -130.067 -67.800 -67.153 -24.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 28.615 14.916 14.774 5.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 28.615 14.916 14.774 5.317
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.452 -52.884 -52.379 -18.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.289.157 6.425.562 4.743.826 3.709.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27-36 -24.504 -55.701 -8.053 -24.965
Ana Ortaklık Payları
27-36 13.313.661 6.481.263 4.751.879 3.734.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887396


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--207--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(26.06.2022 11:12:32-26.06.2022 11:12:32)