***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 21:14
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.072 19.202.746 19.371.818 19.371.818
Dönem Karı (Zararı)
19.202.746 19.202.746 19.202.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
169.072 169.072 169.072
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -249.552 2.135.035 95.617.792 19.202.746 156.079.469 156.079.469
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Transferler
1.363.090 23.157.326 -24.520.416 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.410 13.923.867 13.807.457 13.807.457
Dönem Karı (Zararı)
13.923.867 13.923.867 13.923.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.410 -116.410 -116.410
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -545.474 3.498.125 118.775.118 13.923.867 175.025.084 175.025.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.548.239 -24.380.900
Dönem Karı (Zararı)
13.897.706 22.467.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.897.706 22.467.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.681.207 3.646.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 3.948.413 3.665.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
283.852 86.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 373.754 291.995
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,23 -81.068 -76.196
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.834 -129.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
647.074 126.658
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.002.746 123.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.231.420 -459.592
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 875.748 462.806
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-428.542 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-428.542
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.769.590 -232.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.769.590 -232.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.089.668 -47.182.348
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.770.489 -66.616.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -33.219.334 -37.553.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -26.551.155 -29.062.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.334.850 -10.033.366
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 13.713.846 933.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.621.004 -10.966.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 22.411.627 63.891.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.080.026 -11.693.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 42.987.190 -6.480.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -25.907.164 -5.212.559
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.145.682 -22.730.260
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 -2.195.843 -34.723.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.949.839 11.993.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.489.245 -21.068.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 58.994 -3.312.789
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
895.620 -5.463.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.090.816 260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.090.816 260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.195.196 -5.723.790
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.195.196 -5.723.790
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.969.531 30.077.012
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.796.588 30.142.564
Kredilerden Nakit Girişleri
-5.796.588 30.142.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-1.002.746 -123.444
Alınan Faiz
3.829.803 57.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.474.328 232.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.474.328 232.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.415.963 1.570.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.890.291 1.802.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.890.291 2.415.963
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
139.162.047 80.184.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 77.269.601 44.050.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.892.446 36.133.784
Diğer Alacaklar
30.481.780 50.889.533
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 26.669.090 40.645.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.812.690 10.244.284
Stoklar
9 134.889.370 157.240.560
Peşin Ödenmiş Giderler
8.486.705 10.447.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 262.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.224.392 10.447.298
Diğer Dönen Varlıklar
40.373.127 38.713.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 40.373.127 38.713.462
ARA TOPLAM
357.283.320 339.890.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.283.320 339.890.867
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.565.408 1.136.866
Maddi Duran Varlıklar
70.659.953 73.732.409
Arazi ve Arsalar
11 1.253.508 1.236.953
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.222.038 1.281.861
Binalar
11 15.673.029 15.851.012
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 46.729.242 51.300.646
Taşıtlar
11 25.872 50.662
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.011.511 1.875.574
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 4.744.753 2.135.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 266.596 355.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.718 5.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.718 5.705
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 5.255.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 632.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.383.567 80.485.441
TOPLAM VARLIKLAR
435.666.887 420.376.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.346.674 53.143.262
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.346.674 53.143.262
Banka Kredileri
6 47.158.475 52.966.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 188.199 176.810
Ticari Borçlar
89.432.719 73.584.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 58.345.800 15.358.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.086.919 58.225.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.577.477 658.044
Diğer Borçlar
106.498.253 108.713.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 106.497.524 108.702.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 729 11.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.166.021 1.983.104
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 163.943 154.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.002.078 1.828.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 770.106 602.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.353.290 6.086.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 689.465 554.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.663.825 5.532.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.680.782 9.680.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 4.680.782 9.680.809
ARA TOPLAM
256.825.322 254.452.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.825.322 254.452.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.287 200.323
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.287 200.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 103.287 200.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.713.194 3.263.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.713.194 3.263.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 1.243.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.816.481 4.706.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.641.803 259.158.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.025.084 161.217.627
Ödenmiş Sermaye
21 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-545.474 -429.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-545.474 -429.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-545.474 -429.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.498.125 2.135.035
Yasal Yedekler
21 3.498.125 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 118.775.118 95.617.792
Net Dönem Karı veya Zararı
28 13.923.867 24.520.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.025.084 161.217.627
TOPLAM KAYNAKLAR
435.666.887 420.376.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 154.782.086 151.270.242 86.543.947 70.268.966
Satışların Maliyeti
22 -120.795.081 -121.869.646 -65.856.751 -54.334.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.987.005 29.400.596 20.687.196 15.934.241
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
33.987.005 29.400.596 20.687.196 15.934.241
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.974.618 -3.598.601 -2.805.865 -2.101.766
Pazarlama Giderleri
23 -6.329.000 -4.224.345 -3.592.960 -1.837.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 18.941.494 14.454.011 6.962.519 7.854.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -12.536.911 -6.935.459 -6.112.632 -2.860.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.087.970 29.096.202 15.138.258 16.988.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.829.803 57.892 1.947.798 57.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
428.542 464.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.346.315 29.154.094 17.550.427 17.046.173
Finansman Giderleri
26 -18.448.609 -6.686.246 -10.183.112 -2.268.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.897.706 22.467.848 7.367.315 14.777.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.161 -3.265.102 1.275.404 -2.111.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.817.004 -961.901 -422.528 -559.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.843.165 -2.303.201 1.697.932 -1.552.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.923.867 19.202.746 8.642.719 12.666.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.923.867 19.202.746 8.642.719 12.666.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.923.867 19.202.746 8.642.719 12.666.132
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.410 169.072 13.496 124.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -149.243 216.759 17.303 160.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.833 -47.687 -3.807 -35.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 32.833 -47.687 -3.807 -35.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.410 169.072 13.496 124.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.807.457 19.371.818 8.656.215 12.790.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.807.457 19.371.818 8.656.215 12.790.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956517


BIST
Canlı Borsa
2.525 15:51
Değişim :  -0,16% |  -3,92
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.519
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2194--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 16:08:55-28.06.2022 16:08:55)