***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 20:06
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.257 6.536.614 6.580.871 6.580.871
Dönem Karı (Zararı)
6.536.614 6.536.614 6.536.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.257 44.257 44.257
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -374.367 2.135.035 95.617.792 6.536.614 143.288.522 143.288.522
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Transferler
24.520.416 -24.520.416 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.906 5.281.148 5.151.242 5.151.242
Dönem Karı (Zararı)
5.281.148 5.281.148 5.281.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.906 -129.906 -129.906
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000 6.231.348 142.100 -558.970 2.135.035 120.138.208 5.281.148 166.368.869 166.368.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.066.788 -7.265.531
Dönem Karı (Zararı)
6.530.391 7.690.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.922.903 2.000.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.039.511 1.670.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
251.642 240.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 253.488 142.627
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -45.158
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
43.312 98.009
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-76.910 321.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
869.437 34.171
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.323.823 -322.920
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 377.476 609.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
35.829
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -327.169 -232.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -327.169 -232.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.173.903 -15.790.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.130.298 -57.458.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -7.784.811 -39.077.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -23.345.487 -18.381.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.544.123 -732.794
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 16.322.159 936.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.221.964 -1.669.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 8.801.591 32.086.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.420.675 -7.100.699
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 -3.044.597 -8.921.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.376.078 1.820.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.031.356 17.415.342
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 17.637.684 6.279.665
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.606.328 11.135.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.279.391 -6.099.537
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.212.603 -1.165.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-154.051 -1.658.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.100.160 260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.100.160 260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.254.211 -1.918.425
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.254.211 -1.918.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.130.478 8.438.142
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.261.041 8.471.954
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.261.041 8.471.954
Ödenen Faiz
-869.437 -34.171
Alınan Faiz
359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.741 -485.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.741 -485.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.415.963 1.570.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.198.222 1.084.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.198.222 2.415.963
Ticari Alacaklar
110.979.736 80.184.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 51.835.078 44.050.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.144.658 36.133.784
Diğer Alacaklar
33.126.176 50.889.533
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 24.230.671 40.645.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.895.505 10.244.284
Stoklar
9 148.445.377 157.240.560
Peşin Ödenmiş Giderler
4.914.237 10.447.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 92.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.821.818 10.447.298
Diğer Dönen Varlıklar
41.510.190 38.713.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 41.510.190 38.713.462
ARA TOPLAM
341.173.938 339.890.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.173.938 339.890.867
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.101.037 1.136.866
Maddi Duran Varlıklar
72.175.112 73.732.409
Arazi ve Arsalar
11 1.253.508 1.236.953
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.251.941 1.281.861
Binalar
11 15.750.073 15.851.012
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 49.690.841 51.300.646
Taşıtlar
11 38.267 50.662
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.108.706 1.875.574
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.081.776 2.135.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 311.028 355.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.711 5.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.711 5.705
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 5.255.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.846.888 80.485.441
TOPLAM VARLIKLAR
420.020.826 420.376.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.882.221 53.143.262
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.882.221 53.143.262
Banka Kredileri
6 48.699.805 52.966.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 182.416 176.810
Ticari Borçlar
58.839.616 73.584.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 12.314.014 15.358.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.525.602 58.225.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.287.082 658.044
Diğer Borçlar
126.369.221 108.713.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 126.368.492 108.702.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 729 11.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.218.066 1.983.104
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 126.502 154.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.091.564 1.828.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 1.394.476 602.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.816.815 6.086.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 647.190 554.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.169.625 5.532.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.020.434 9.680.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 4.020.434 9.680.809
ARA TOPLAM
248.827.931 254.452.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.827.931 254.452.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.562 200.323
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.562 200.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 152.562 200.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.610.231 3.263.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.610.231 3.263.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.061.233 1.243.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.824.026 4.706.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.651.957 259.158.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.368.869 161.217.627
Ödenmiş Sermaye
21 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-558.970 -429.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-558.970 -429.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-558.970 -429.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
21 2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 120.138.208 95.617.792
Net Dönem Karı veya Zararı
28 5.281.148 24.520.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.368.869 161.217.627
TOPLAM KAYNAKLAR
420.020.826 420.376.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 68.238.139 81.001.276
Satışların Maliyeti
22 -54.938.330 -67.534.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.299.809 13.466.355
BRÜT KAR (ZARAR)
13.299.809 13.466.355
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.168.753 -1.496.835
Pazarlama Giderleri
23 -2.736.040 -2.386.743
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.978.975 6.599.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.424.279 -4.074.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.949.712 12.107.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.882.005 359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-35.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.795.888 12.107.921
Finansman Gelirleri
26 6.632.786 838.308
Finansman Giderleri
26 -14.898.283 -5.256.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.530.391 7.690.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.249.243 -1.153.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.394.476 -402.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 145.233 -751.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.281.148 6.536.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.281.148 6.536.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.281.148 6.536.614
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-129.906 44.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -166.546 56.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.640 -12.483
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 36.640 -12.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.906 44.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.151.242 6.580.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.151.242 6.580.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937079


BIST

Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1026--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 19:28:26-28.06.2022 19:28:26)