***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 22:43
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 18.683.725 18.610.056 18.610.056
Dönem Karı (Zararı)
18.683.725 18.683.725 18.683.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 73.669 73.669
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.440 24.520.416 24.509.976 24.509.976
Dönem Karı (Zararı)
24.520.416 24.520.416 24.520.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.440 -10.440 -10.440
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.155.013 14.631.099
Dönem Karı (Zararı)
29.055.319 23.667.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.376.463 4.214.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 7.360.488 5.221.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
798.922 -522.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 573.474 555.187
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -76.196 -1.253.340
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
301.644 175.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
345.079 -197.300
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
869.437 -11.322
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.078.836 -387.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 554.478 201.089
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
113.134
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
113.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -241.160 -287.363
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -241.160 -287.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.054.837 -8.288.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.906.089 -31.996.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -22.421.624 -15.501.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.484.465 -16.495.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.136.012 -17.311.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 -39.654.892 -990.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -19.481.120 -16.321.069
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -13.967.630 -37.354.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.188.530 -7.792.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 -229.444 7 7.417.974 10.193.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.766.364 86.166.598
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 24.446.837 84.410.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 14.319.527 1.756.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.623.055 19.594.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -4.531.958 -4.963.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.431.418 -11.790.129
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -1.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
501.984 533.018
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 501.984 533.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.683.402 -12.323.147
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.683.402 -12.323.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.431.861 -1.686.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.297.964
Kredilerden Nakit Girişleri
44.297.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142
Ödenen Faiz
3.334 8.471
Alınan Faiz
-869.437 -111.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
845.430 1.154.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
845.430 1.154.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.570.533 415.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.415.963 1.570.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.415.963 1.570.533
Ticari Alacaklar
80.184.051 46.930.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 44.050.267 21.628.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.133.784 25.301.718
Diğer Alacaklar
50.889.533
Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.384 0,68  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--773--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(30.06.2022 05:17:41-30.06.2022 05:17:42)