***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 21:36
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.440 24.171.396 24.188.836 24.188.836
Dönem Karı (Zararı)
24.171.396 24.171.396 22.617.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.440 17.440 155.893
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -327.515 2.135.035 76.934.067 24.171.396 142.286.431 142.286.431
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.757 20.456.042 20.684.799 20.684.799
Dönem Karı (Zararı)
20.456.042 20.456.042 20.456.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.757 228.757 228.757
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -189.867 2.135.035 95.617.792 20.456.042 157.392.450 157.392.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.189.422 4.295.457
Dönem Karı (Zararı)
24.194.292 30.737.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.194.292 30.737.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.629.358 3.881.750
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.454.475 4.397.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
281.084 721.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 449.247 590.708
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -76.196 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-91.967 130.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
127.887 -602.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
123.444 -284.581
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -459.777 -932.864
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 464.220 615.205
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 26.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-233.625 -660.955
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -233.625 -660.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.210.301 -25.640.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.037.224 -31.226.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -23.082.495 -11.797.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -31.954.729 -19.428.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.878.342 1.761.847
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 -22.782.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.096.158 1.761.847
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 35.742.489 23.121.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.666.944 -23.689.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 -5.804.705 2.783.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -18.862.239 -26.473.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.629.720 4.392.107
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 5.994.022 -952.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.635.698 5.344.243
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.386.651 8.978.269
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -3.802.771 -4.682.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.796.908 -4.783.539
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -1.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
494.449 13.147
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 494.449 13.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.041.357 -4.796.686
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.041.357 -4.796.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.589.210 1.463.952
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.573.382 0
Kredilerden Nakit Girişleri
45.573.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 1.516.501
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 1.516.501
Ödenen Faiz
-123.444 -55.553
Alınan Faiz
139.272 3.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
602.880 975.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
602.880 975.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.570.533 415.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.173.413 1.391.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.173.413 1.570.533
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
101.500.645 46.930.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 44.711.138 21.628.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.789.507 25.301.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
30.266.756 8.497.282
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 23.772.539 358.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.494.217 8.138.429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 107.507.552 143.234.985
Peşin Ödenmiş Giderler
9.978.402 5.629.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 631.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.978.402 4.998.348
Diğer Dönen Varlıklar
37.367.094 25.491.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 37.367.094 25.491.125
ARA TOPLAM
288.793.862 231.354.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.793.862 231.354.136
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.250.463
Maddi Duran Varlıklar
70.995.384 67.665.769
Arazi ve Arsalar
11 367.557 367.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.177.229 1.264.426
Binalar
11 15.821.318 16.173.102
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 44.128.672 43.623.168
Taşıtlar
11 63.057 100.242
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.042.192 2.574.883
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 7.395.359 3.562.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 399.894 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.699 10.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.699 10.256
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 5.255.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 1.654.820
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.907.440 74.585.845
TOPLAM VARLIKLAR
366.701.302 305.939.981
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.418.680 8.845.298
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.418.680 8.845.298
Banka Kredileri
6 54.247.303 8.845.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 171.377 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
42.347.699 67.474.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 9.783.350 15.588.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.564.349 51.886.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.040.357 648.140
Diğer Borçlar
90.408.371 83.990.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 90.397.262 83.979.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 11.109 11.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.201 1.793.030
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 7.233 430.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.968 1.362.267
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 70.004 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.322.652 2.223.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 233.309 312.941
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.089.343 1.910.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.479.075 1.508.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 9.479.075 1.508.063
ARA TOPLAM
205.114.039 166.483.304
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.114.039 166.483.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.616 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.616 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 246.616
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.832.151 2.749.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.832.151 2.749.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.116.046 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.194.813 2.749.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.308.852 169.232.330
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.392.450 136.707.651
Ödenmiş Sermaye
21 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.867 -418.624
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.867 -418.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.867 -418.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
21 2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 95.617.792 76.934.067
Net Dönem Karı veya Zararı
28 20.456.042 18.683.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.392.450 136.707.651
TOPLAM KAYNAKLAR
366.701.302 305.939.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 205.672.477 148.057.801 54.402.235 38.881.982
Satışların Maliyeti
22 -166.709.833 -102.660.187 -44.840.187 -33.117.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.962.644 45.397.614 9.562.048 5.764.083
BRÜT KAR (ZARAR)
38.962.644 45.397.614 9.562.048 5.764.083
Genel Yönetim Giderleri
23 -7.173.827 -3.479.183 -3.575.226 -1.244.023
Pazarlama Giderleri
23 -6.796.374 -8.065.242 -2.572.029 -1.246.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 28.418.121 7.654.183 13.964.110 1.116.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -13.888.716 -9.092.932 -6.953.257 -2.636.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.521.848 32.414.440 10.425.646 1.754.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 139.272 7.483 81.380 4.478
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 463 463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.661.583 32.421.923 10.507.489 1.758.553
Finansman Gelirleri
26 2.692.789 705.255 2.145.536 325.382
Finansman Giderleri
26 -18.160.080 -2.390.025 -10.926.581 -161.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.194.292 30.737.153 1.726.444 1.922.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.738.250 -6.565.757 -473.148 -369.368
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.031.905 -5.361.862 -70.004 -484.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.706.345 -1.203.895 -403.144 115.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.456.042 24.171.396 1.253.296 1.553.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.456.042 24.171.396 1.253.296 1.553.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.456.042 24.171.396 1.253.296 1.553.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
228.757 13.603 59.685 -107.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 293.278 17.440 76.519 -138.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.521 -3.837 -16.834 30.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -64.521 -3.837 -16.834 30.459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
228.757 13.603 59.685 -107.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.684.799 24.184.999 1.312.981 1.445.547
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.684.799 24.184.999 1.312.981 1.445.547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884121


BIST
Canlı Borsa
2.519 16:01
Değişim :  -0,40% |  -10,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.517
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2319--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(28.06.2022 16:17:58-28.06.2022 16:17:58)