***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 19:34
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.380.900 6.722.902
Dönem Karı (Zararı)
22.467.848 28.814.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.467.848 28.814.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.646.389 2.375.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 3.665.442 2.883.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.389 642.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 291.995 542.786
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,23 -76.196 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-129.410 100.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.658 -1.092.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
123.444 -284.581
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -459.592 -1.128.411
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 462.806 320.681
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 26.001
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-232.100 -85.057
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -232.100 -85.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.182.348 -22.178.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.616.334 -33.585.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -37.553.703 -10.909.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.062.631 -22.675.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.033.366 -2.993.723
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 933.240 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -10.966.606 -2.993.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 63.891.033 31.334.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.693.421 -17.526.520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 -6.480.862 6.239.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.212.559 -23.765.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.730.260 592.849
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 -34.723.942 -728.190
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.993.682 1.321.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.068.111 9.010.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.312.789 -2.287.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.463.790 -3.044.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.000 115.243
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 260.000 115.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.723.790 -3.159.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.723.790 -3.159.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.077.012 -1.768.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.142.564 0
Kredilerden Nakit Girişleri
30.142.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.716.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.716.009
Ödenen Faiz
-123.444 -55.553
Alınan Faiz
57.892 3.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
232.322 1.910.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
232.322 1.910.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.570.533 415.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.802.855 2.326.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33.600.672 -33.600.672 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.893 22.617.855 22.773.748 22.773.748
Dönem Karı (Zararı)
22.617.855 22.617.855 22.617.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.893 155.893 155.893
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -189.062 2.135.035 103.334.067 22.617.855 140.871.343 140.871.343
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.072 19.202.746 19.371.818 19.371.818
Dönem Karı (Zararı)
19.202.746 19.202.746 19.202.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
169.072 169.072 169.072
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -249.552 2.135.035 95.617.792 19.202.746 156.079.469 156.079.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.802.855 1.570.533
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
113.076.868 46.930.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 59.182.346 21.628.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 53.894.522 25.301.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.387.553 8.497.282
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 358.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.387.553 8.138.429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 79.359.008 143.234.985
Peşin Ödenmiş Giderler
12.342.094 5.629.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 57.115 631.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.284.979 4.998.348
Diğer Dönen Varlıklar
32.074.577 25.491.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 32.074.577 25.491.125
ARA TOPLAM
245.042.955 231.354.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.042.955 231.354.136
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
69.698.781 67.665.769
Arazi ve Arsalar
11 367.557 367.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.206.240 1.264.426
Binalar
11 15.938.654 16.173.102
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 45.781.764 43.623.168
Taşıtlar
11 75.452 100.242
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.251.322 2.574.883
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 4.077.792 3.562.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 444.327 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.692 10.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.692 10.256
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 5.255.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 1.654.820
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.405.800 74.585.845
TOPLAM VARLIKLAR
320.448.755 305.939.981
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.987.862 8.845.298
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.987.862 8.845.298
Banka Kredileri
6 38.821.751 8.845.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 166.111 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
55.321.408 67.474.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 9.107.194 15.588.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.214.214 51.886.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 832.972 648.140
Diğer Borçlar
49.691.300 83.990.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,8 49.680.191 83.979.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.109 11.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.340 1.793.030
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 6.340 430.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 1.362.267
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15,26 559.491 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.751.866 2.223.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 191.565 312.941
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.560.301 1.910.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.479.075 1.508.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 9.479.075 1.508.063
ARA TOPLAM
160.630.314 166.483.304
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.630.314 166.483.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
291.486 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
291.486 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 291.486
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.751.418 2.749.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.751.418 2.749.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
696.068 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.738.972 2.749.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.369.286 169.232.330
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.079.469 136.707.651
Ödenmiş Sermaye
20 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-249.552 -418.624
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-249.552 -418.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-249.552 -418.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 95.617.792 76.934.067
Net Dönem Karı veya Zararı
27 19.202.746 18.683.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.079.469 136.707.651
TOPLAM KAYNAKLAR
320.448.755 305.939.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 151.270.242 109.175.819 70.268.966 58.230.716
Satışların Maliyeti
21 -121.869.646 -69.542.288 -54.334.725 -36.159.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.400.596 39.633.531 15.934.241 22.071.243
BRÜT KAR (ZARAR)
29.400.596 39.633.531 15.934.241 22.071.243
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.598.601 -2.235.160 -2.101.766 -1.260.190
Pazarlama Giderleri
22 -4.224.345 -6.818.933 -1.837.602 -3.468.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 14.454.011 6.537.713 7.854.345 2.190.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.935.459 -6.456.786 -2.860.578 -3.200.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.096.202 30.660.365 16.988.640 16.332.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 57.892 3.005 57.533 1.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.154.094 30.663.370 17.046.173 16.333.246
Finansman Gelirleri
25 547.253 379.873 -291.055 321.995
Finansman Giderleri
25 -7.233.499 -2.228.999 -1.977.395 -1.610.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.467.848 28.814.244 14.777.723 15.044.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.265.102 -6.196.389 -2.111.591 -3.076.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -961.901 -4.877.340 -559.491 -2.534.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.303.201 -1.319.049 -1.552.100 -541.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.202.746 22.617.855 12.666.132 11.967.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.202.746 22.617.855 12.666.132 11.967.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.202.746 22.617.855 12.666.132 11.967.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
169.072 121.597 124.815 -55.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 216.759 155.893 160.019 -70.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.687 -34.296 -35.204 15.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -47.687 -34.296 -35.204 15.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.072 121.597 124.815 -55.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.371.818 22.739.452 12.790.947 11.912.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.371.818 22.739.452 12.790.947 11.912.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866901


BIST

Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--224--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(29.06.2022 04:05:34-29.06.2022 04:05:35)