***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 19:24
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-17.591 -17.591 -17.591
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-17.591 -17.591 -17.591
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.198.096 15.535.299 84.670.112 84.670.112
Transferler
15.535.299 -15.535.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.189 33.600.672 33.427.483 33.427.483
Dönem Karı (Zararı)
33.600.672 33.600.672 33.600.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.189 -173.189 -173.189
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
26.400.000 7.200.672 -33.600.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 18.683.725 18.610.056 18.610.056
Dönem Karı (Zararı)
18.683.725 18.683.725 18.683.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 -73.669 -73.669
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.631.099 18.430.208
Dönem Karı (Zararı)
23.667.769 36.076.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.214.713 2.403.885
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,17 5.221.561 3.686.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-522.185 571.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 555.187 405.312
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 -1.253.340 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
175.968 166.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-197.300 -1.789.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.322 -234.622
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -387.067 -1.678.208
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 201.089 123.448
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 50.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -287.363 -114.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -287.363 -114.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.267.339 -19.083.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.996.544 -9.355.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -15.501.502 -5.440.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.495.042 -3.914.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.311.424 -14.878.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 -990.355 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -16.321.069 -14.878.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -37.354.132 -57.029.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.792.616 60.723.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 -17.986.008 30.589.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.193.392 30.134.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.187.377 1.456.381
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 83.023.668 1.425.518
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.163.709 30.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.615.143 19.396.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14,26 -4.984.044 -966.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.790.129 -23.460.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
533.018 851.673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 533.018 851.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.323.147 -24.312.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.323.147 -24.312.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.686.330 5.382.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142 5.454.476
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142 5.454.476
Ödenen Faiz
-111.659 -88.185
Alınan Faiz
8.471 16.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.154.640 352.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.154.640 352.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 415.893 63.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.570.533 415.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.570.533 415.893
Ticari Alacaklar
46.930.361 15.089.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 21.628.643 6.127.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.301.718 8.962.414
Diğer Alacaklar
8.497.282 7.285.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 358.853 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.138.429 7.285.255
Stoklar
9 143.234.985 105.954.734
Peşin Ödenmiş Giderler
5.629.850 3.162.819
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 631.502 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.998.348 3.162.819
Diğer Dönen Varlıklar
25.491.125 12.394.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 25.491.125 12.394.510
ARA TOPLAM
231.354.136 144.302.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.354.136 144.302.767
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 270
Diğer Alacaklar
0 418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 418
Maddi Duran Varlıklar
67.665.769 60.809.072
Arazi ve Arsalar
11 367.557 329.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.264.426 1.214.208
Binalar
11 16.173.102 13.733.244
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 43.710.150 41.707.350
Taşıtlar
11 13.260 152.575
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.574.883 1.919.175
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.562.391 1.752.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.256 11.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.256 11.023
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 2.100.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.654.820 4.282.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.585.845 67.202.908
TOPLAM VARLIKLAR
305.939.981 211.505.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.845.298 10.428.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.845.298 10.428.440
Banka Kredileri
6 8.845.298 10.428.440
Ticari Borçlar
67.474.418 75.654.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 15.588.053 33.574.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.886.365 42.080.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 648.140 1.315.646
Diğer Borçlar
83.990.819 1.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 83.979.710 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.109 1.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.793.030 1.460.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 430.763 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.362.267 1.460.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33.462.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823557


BIST
Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--987--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(28.06.2022 18:31:06-28.06.2022 18:31:06)