***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:43
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Transferler
0 15.535.299 -15.535.299
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.723 11.155.807 11.291.530 11.291.530
Dönem Karı (Zararı)
11.155.807 11.155.807 11.155.807
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.723 135.723 135.723
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -36.043 2.135.035 69.750.986 11.155.807 95.979.233 95.979.233
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
0 33.600.672 -33.600.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.893 22.617.855 22.773.748 22.773.748
Dönem Karı (Zararı)
22.617.855 22.617.855 22.617.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.893 155.893 155.893
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -189.062 2.135.035 103.334.067 22.617.855 140.871.343 140.871.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.722.902 -356.698
Dönem Karı (Zararı)
28.814.244 15.338.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.814.244 15.338.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.375.222 1.973.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.883.796 1.692.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
642.793 342.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 542.786 365.077
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
100.007 -22.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.092.311 7.102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-284.581 655.308
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.128.411 -776.061
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 320.681 127.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.001 9.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.057 -77.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -85.057 -77.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.178.799 -17.466.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.585.728 -20.615.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -10.909.834 -9.160.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.675.894 -11.455.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.993.723 -8.078.681
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.993.723 -8.078.681
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 31.334.323 8.037.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.526.520 3.700.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 6.239.437 9.093.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -23.765.957 -5.393.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
592.849 -510.189
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 -728.190 -5.753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.321.039 -504.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.010.667 -155.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.287.765 -201.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.274.583 -3.483.083
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -115.243 -30.051
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
11 -3.159.340 -3.530.981
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 77.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.768.558 4.134.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.716.009 4.741.872
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.716.009 4.741.872
Ödenen Faiz
-55.553 -621.689
Alınan Faiz
3.004 14.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.679.761 295.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.679.761 295.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 415.893 63.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.095.654 358.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.326.140 415.893
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
48.282.811 15.089.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 17.036.976 6.127.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 31.245.835 8.962.414
Diğer Alacaklar
5.030.303 7.285.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.030.303 7.285.255
Stoklar
9 74.620.411 105.954.734
Peşin Ödenmiş Giderler
5.811.043 3.162.819
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.811.043 3.162.819
Diğer Dönen Varlıklar
14.362.375 12.394.510
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 14.362.375 12.394.510
ARA TOPLAM
150.433.083 144.302.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.433.083 144.302.767
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
270 270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 270 270
Diğer Alacaklar
0 418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 418
Maddi Duran Varlıklar
11 61.053.305 60.809.072
Arazi ve Arsalar
367.557 329.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.247.657 1.214.208
Binalar
13.915.918 13.733.244
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.441.927 41.707.350
Taşıtlar
124.572 152.575
Mobilya ve Demirbaşlar
2.285.692 1.919.175
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.669.982 1.752.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.147 11.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.147 11.023
Peşin Ödenmiş Giderler
2.730.000 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.730.000 2.100.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.997.372 4.282.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.793.094 67.202.908
TOPLAM VARLIKLAR
217.226.177 211.505.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.712.431 10.428.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.712.431 10.428.440
Banka Kredileri
6 8.712.431 10.428.440
Ticari Borçlar
56.999.172 75.654.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 39.813.500 33.574.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.185.672 42.080.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 670.984 1.315.646
Diğer Borçlar
14.247 1.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,8 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.247 1.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.585.175 1.495.709
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.960.812 1.460.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26,14 2.624.363 34.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.899.174 602.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 193.988 165.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.705.186 436.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
879.079 1.607.269
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4,14 879.079 1.607.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
73.760.262 91.105.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.760.262 91.105.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.594.572 2.302.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.594.572 2.302.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.594.572 2.302.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.354.834 93.408.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.871.343 118.097.595
Ödenmiş Sermaye
20 6.600.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.062 -344.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.062 -344.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.062 -344.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 103.334.067 69.733.395
Net Dönem Karı veya Zararı
27 22.617.855 33.600.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.871.343 118.097.595
TOPLAM KAYNAKLAR
217.226.177 211.505.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 109.175.819 69.229.829 58.230.716 37.976.345
Satışların Maliyeti
21 -69.542.288 -49.824.352 -36.159.473 -27.717.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.633.531 19.405.477 22.071.243 10.259.240
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)

Canlı Borsa
5.389 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  5.389  
En Yüksek
5.440
En Düşük
5.315
Açılış: 5.372
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.573 0,03  
Nasdaq CCO 13.276 0,36  
Xetra DAX DAX 15.992 0,18  
IPC MXX 54.432 1,67  
Shanghai Composite SHCOMP 3.200 0,16  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1673--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(07.06.2023 09:31:27-07.06.2023 09:31:28)