***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 18:24
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -28.646 2.135.035 44.328.153 9.887.534 69.295.524 69.295.524
Transferler
257.066 9.887.534 -9.887.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.573 8.390.844 8.450.417 8.450.417
Dönem Karı (Zararı)
8.390.844 8.390.844 8.390.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.573 59.573 59.573
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 30.927 2.135.035 54.215.687 8.390.844 77.745.941 77.745.941
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Transferler
0 15.535.299 -15.535.299
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.479 29.212.446 29.212.446 29.212.446
Dönem Karı (Zararı)
29.212.446 29.212.446 29.212.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.479 -108.479 -108.479
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -280.245 2.135.035 69.750.986 29.212.446 113.791.670 113.791.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.667.878 15.462.719
Dönem Karı (Zararı)
31.347.497 9.158.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.334.483 1.155.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.576.785 1.218.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
390.075 86.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 414.049 276.111
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 -231.822
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-23.974 42.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.566.287 1.136.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
264.025 489.073
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -2.220.925 -100.858
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 390.613 748.114
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.716 9.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.806 -1.295.694
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -75.806 -1.295.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.465.524 6.068.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.410.854 -16.764.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -7.924.449 -9.961.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.486.405 -6.802.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.001.148 -3.602.175
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.001.148 -3.602.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.165.252 32.135.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.969.530 -5.015.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 12.721.372 -1.596.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.248.158 -3.418.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.142.200 -685.106
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 20.068 -291.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.122.132 -393.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.216.456 16.382.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-548.578 -920.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.619.562 -12.719.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.765 337.503
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 85.765 337.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.781.133 -14.352.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.781.133 -14.352.348
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 75.806 1.295.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.443.695 -2.401.391
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.671.586 -1.935.532
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.671.586 -1.935.532
Ödenen Faiz
-230.406 -472.170
Alınan Faiz
2.515 6.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.492.011 342.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.492.011 342.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 63.722 35.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.555.733 377.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.555.733 63.722
Ticari Alacaklar
25.597.349 5.925.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 8.610.929 686.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.986.420 5.239.363
Diğer Alacaklar
6.634.249 1.469.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.634.249 1.469.500
Stoklar
9 58.099.325 48.916.706
Peşin Ödenmiş Giderler
5.572.438 251.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.572.438 251.248
Diğer Dönen Varlıklar
8.239.625 7.420.036
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 8.239.625 7.420.036
ARA TOPLAM
105.698.719 64.047.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.698.719 64.047.055
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
394.085 45.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 394.085 45.350
Diğer Alacaklar
418 418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 418 418
Maddi Duran Varlıklar
11 55.036.769 40.918.360
Arazi ve Arsalar
329.557 94.124
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.240.048 1.165.561
Binalar
12.898.290 13.172.299
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.959.286 25.176.517
Taşıtlar
115.708 60.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.910.853 585.299
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.583.027 664.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.917 12.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.917 12.744
Peşin Ödenmiş Giderler
634.500 941.395
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 634.500 941.395
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.629.584 5.791.559
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.708.273 47.709.826
TOPLAM VARLIKLAR
166.406.992 111.756.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.645.550 4.973.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.645.550 4.973.964
Banka Kredileri
6 7.645.550 4.973.964
Ticari Borçlar
36.357.087 16.608.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 15.705.980 2.984.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.651.107 13.623.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.455.322 656.270
Diğer Borçlar
11.301 1.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.301 1.006
Ertelenmiş Gelirler
2.267.976 2.173.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 2.267.976 2.173.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26,14 446.194 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.555.944 714.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 98.020 104.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.457.924 610.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
597.545 181.751
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4,14 201.819 181.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
395.726 0
ARA TOPLAM
50.336.919 25.309.650
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.336.919 25.309.650
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.278.403 1.759.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.278.403 1.759.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.278.403 1.759.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.615.322 27.069.178
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.791.670 84.687.703
Ödenmiş Sermaye
20 6.600.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-280.245 -171.766
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-280.245 -171.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-280.245 -171.766
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 69.750.986 54.215.687
Net Dönem Karı veya Zararı
27 29.212.446 15.535.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.791.670 84.687.703
TOPLAM KAYNAKLAR
166.406.992 111.756.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 105.553.725 63.360.428 36.323.896 17.041.455
Satışların Maliyeti
21 -70.963.701 -46.447.585 -21.139.349 -13.017.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.590.024 16.912.843 15.184.547 4.024.211
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
34.590.024 16.912.843 15.184.547 4.024.211
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.174.728 -1.745.384 -998.565 -554.966
Pazarlama Giderleri
22 -4.093.782 -2.560.305 -1.681.279 -672.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.197 -126.989 -2.197 -44.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 15.546.473 3.593.266 11.196.963 1.063.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -7.800.120 -5.698.304 -4.406.384 -2.136.698
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.065.670 10.375.127 19.293.085 1.678.948
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 13.376 12.039 5.479 5.728
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.079.046 10.387.166 19.298.564 1.684.676
Finansman Gelirleri
25 669.694 35.538 74.196 6.885
Finansman Giderleri
25 -5.401.243 -1.263.787 -3.363.541 -174.945
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.347.497 9.158.917 16.009.219 1.516.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.135.051 -768.073 2.047.420 870.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -994.772 -920.061 -446.194 409.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.140.279 151.988 2.493.614 460.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.212.446 8.390.844 18.056.639 2.386.640
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.212.446 8.390.844 18.056.639 2.386.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.212.446 8.390.844 18.056.639 2.386.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyelerden Pay Başına Kazanç 27 4,43000000 1,27000000 2,74000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-86.783 47.658 -195.361 16.228
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -108.479 59.573 -244.202 20.285
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.696 -11.915 48.841 -4.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 21.696 -11.915 48.841 -4.057
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.783 47.658 -195.361 16.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.125.663 8.438.502 17.861.278 2.402.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.125.663 8.438.502 17.861.278 2.402.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716421


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.358 -0,11  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--338--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(30.06.2022 04:33:29-30.06.2022 04:33:29)