***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:22
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -28.646 2.135.035 44.328.153 9.887.534 69.295.524 69.295.524
Transferler
257.066 9.887.534 -9.887.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.288 6.004.204 6.043.492
Dönem Karı (Zararı)
6.004.204 6.004.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.288 39.288
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 10.642 2.135.035 54.215.687 6.004.204 75.339.016 75.339.016
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Transferler
0 15.535.299 -15.535.299
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.723 11.155.807 11.291.530
Dönem Karı (Zararı)
11.155.807 11.155.807
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.723 135.723
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -36.043 2.135.035 69.750.986 11.155.807 95.979.233 95.979.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-356.698 7.923.946
Dönem Karı (Zararı)
15.338.278 7.642.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.973.249 1.500.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.692.063 786.111
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
342.317 42.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 365.077 263.154
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 -231.822
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-22.760 11.113
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.102 970.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
655.308 353.869
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -776.061 -20.112
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 127.855 636.945
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.716 9.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.949 -308.309
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -77.949 -308.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.466.726 -101.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.615.265 -15.752.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -9.160.164 -5.283.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.455.101 -10.469.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.078.681 -1.219.552
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -8.078.681 -1.219.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 8.037.300 25.079.398
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.700.109 -7.200.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 9.093.699 -1.514.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.393.590 -5.685.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.189 -1.008.629
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 -5.753 -297.925
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -504.436 -710.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-155.199 9.040.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-201.499 -1.117.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.422.981 -5.311.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.051 338.524
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 30.051 338.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.530.981 -5.958.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.530.981 -5.958.300
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 77.949 308.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.134.953 -2.387.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.741.872 -2.049.907
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.741.872 -2.049.907
Ödenen Faiz
-621.689 -343.979
Alınan Faiz
14.770 6.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.274 224.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.274 224.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 63.722 35.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 418.996 259.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 418.996 63.722
Ticari Alacaklar
26.211.216 5.925.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 9.846.644 686.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.364.572 5.239.363
Diğer Alacaklar
5.223.269 1.469.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.223.269 1.469.500
Stoklar
9 40.879.406 48.916.706
Peşin Ödenmiş Giderler
7.247.467 251.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.247.467 251.248
Diğer Dönen Varlıklar
5.251.821 7.420.036
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 5.251.821 7.420.036
ARA TOPLAM
85.232.175 64.047.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.232.175 64.047.055
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
247.387 45.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 247.387 45.350
Diğer Alacaklar
418 418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 418 418
Maddi Duran Varlıklar
11 42.699.180 40.918.360
Arazi ve Arsalar
329.557 94.124
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.265.981 1.165.561
Binalar
12.990.630 13.172.299
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.284.658 25.176.517
Taşıtlar
51.737 60.248
Mobilya ve Demirbaşlar
742.878 585.299
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.033.739 664.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.794 12.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.794 12.744
Peşin Ödenmiş Giderler
423.000 941.395
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 423.000 941.395
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.184.811 5.791.559
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.564.590 47.709.826
TOPLAM VARLIKLAR
130.796.765 111.756.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.715.836 4.973.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.715.836 4.973.964
Banka Kredileri
6 9.715.836 4.973.964
Ticari Borçlar
19.476.955 16.608.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 12.022.732 2.984.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.454.223 13.623.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 515.586 656.270
Diğer Borçlar
1.111 1.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.111 1.006
Ertelenmiş Gelirler
1.848.554 2.173.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.848.554 2.173.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26,14 347.079 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
691.956 714.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 81.867 104.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 610.089 610.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
231.573 181.751
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4,14 231.573 181.751
ARA TOPLAM
32.828.650 25.309.650
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.828.650 25.309.650
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.988.882 1.759.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.988.882 1.759.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.988.882 1.759.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.817.532 27.069.178
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.979.233 84.687.703
Ödenmiş Sermaye
20 6.600.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.043 -171.766
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.043 -171.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.043 -171.766
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 69.750.986 54.215.687
Net Dönem Karı veya Zararı
27 11.155.807 15.535.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.979.233 84.687.703
TOPLAM KAYNAKLAR
130.796.765 111.756.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 69.229.829 46.318.973 37.976.345 19.661.033
Satışların Maliyeti
21 -49.824.352 -33.430.341 -27.717.105 -14.732.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.405.477 12.888.632 10.259.240 4.928.763
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
19.405.477 12.888.632 10.259.240 4.928.763
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.176.163 -1.190.418 -597.916 -570.716
Pazarlama Giderleri
22 -2.412.503 -1.887.757 -1.581.258 -916.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -82.536 0 -43.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.349.510 2.529.864 2.132.656 908.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.393.736 -3.561.606 -2.368.093 -2.511.244
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.772.585 8.696.179 7.844.629 1.796.120
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.897 6.311 2.476 5.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.780.482 8.702.490 7.847.105 1.801.674
Finansman Gelirleri
25 595.498 28.653 -477 5.342
Finansman Giderleri
25 -2.037.702 -1.088.842 -857.454 -231.584
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.338.278 7.642.301 6.989.174 1.575.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.182.471 -1.638.097 -4.790.845 -387.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -548.578 -1.329.552 -341.484 -204.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.633.893 -308.545 -4.449.361 -182.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.155.807 6.004.204 2.198.329 1.187.594
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.155.807 6.004.204 2.198.329 1.187.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.155.807 6.004.204 2.198.329 1.187.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyelerden Pay Başına Kazanç 27 1,69000000 0,91000000 0,33000000 0,18000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108.578 31.430 -33.897 -101.300
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 135.723 39.288 -42.371 -126.624
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.145 -7.858 8.474 25.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -27.145 -7.858 8.474 25.324
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.578 31.430 -33.897 -101.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.264.385 6.035.634 2.164.432 1.086.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.264.385 6.035.634 2.164.432 1.086.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702009


BIST

Canlı Borsa
5.554 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  5.554  
En Yüksek
5.594
En Düşük
5.459
Açılış: 5.550
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.834 0,50  
Nasdaq CCO 13.239 1,02  
Xetra DAX DAX 15.990 0,18  
IPC MXX 54.338 0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.214 0,03  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--291--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(09.06.2023 08:06:15-09.06.2023 08:06:15)