***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 18:27
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -53.897 1.877.969 38.053.230 6.531.989 59.382.739 59.382.739
Transferler
257.066 6.274.923 -6.531.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.251 9.887.534 9.912.785
Dönem Karı (Zararı)
9.887.534 9.887.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.251 25.251
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -28.646 2.135.035 44.328.153 9.887.534 69.295.524 69.295.524
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -28.646 2.135.035 44.328.153 9.887.534 69.295.524 69.295.524
Transferler
0 9.887.534 -9.887.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.120 15.535.299 15.392.179
Dönem Karı (Zararı)
15.535.299 15.535.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.120 -143.120
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.635.196 815.631
Dönem Karı (Zararı)
10.865.821 10.828.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.893.234 -2.238.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.530.896 1.078.452
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
375.826 -813.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 320.206 236.889
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 -16.131
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
55.620 -1.033.894
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
488.071 463.795
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
655.308 455.346
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -462.050 -142.807
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 294.813 151.256
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.716 17.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-511.275 -2.985.637
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -511.275 -2.985.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.962.087 -6.729.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
255.396 3.811.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 1.235.839 4.119.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -980.443 -308.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.734.609 -824.339
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 0 1.591.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.734.609 -2.416.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 6.381.507 -17.075.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.741.979 5.844.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 1.379.626 1.565.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.362.353 4.279.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.317.814 1.514.332
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 -248.872 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.566.686 1.514.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.721.142 1.861.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.946 -1.045.419
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.521.689 -4.232.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.577.586 -7.125
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 22.577.586 -7.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.610.550 -7.320.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -48.610.550 -7.320.950
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 511.275 3.095.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.835 2.873.191
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
522.084 3.180.840
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
522.084 3.180.840
Ödenen Faiz
-621.689 -334.190
Alınan Faiz
14.770 26.541
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.672 -543.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.672 -543.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.050 578.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 63.722 35.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63.722 35.050
Ticari Alacaklar
5.925.843 5.771.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 686.480 1.922.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.239.363 3.849.075
Diğer Alacaklar
1.469.500 912.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.469.500 912.000
Stoklar
9 48.916.706 55.294.291
Peşin Ödenmiş Giderler
251.248 420.345
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 251.248 420.345
Diğer Dönen Varlıklar
7.420.036 4.865.204
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 7.420.036 4.865.204
ARA TOPLAM
64.047.055 67.298.284
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.047.055 67.298.284
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
45.350 750.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.350 750.008
Diğer Alacaklar
418 418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 418 418
Maddi Duran Varlıklar
11 40.918.360 17.415.145
Arazi ve Arsalar
94.124 94.124
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.165.561 899.698
Binalar
13.172.299 5.052.649
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.176.517 10.371.760
Taşıtlar
60.248 77.411
Mobilya ve Demirbaşlar
585.299 465.069
Yapılmakta Olan Yatırımlar
664.312 454.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.744 13.890
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.744 13.890
Peşin Ödenmiş Giderler
941.395 167.086
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 941.395 167.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.791.559 1.064.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.709.826 19.411.306
TOPLAM VARLIKLAR
111.756.881 86.709.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.973.964 4.451.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.973.964 4.451.880
Banka Kredileri
6 4.973.964 4.451.880
Ticari Borçlar
16.608.482 9.328.553
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 2.984.608 1.604.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.623.874 7.723.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 656.270 529.345
Diğer Borçlar
1.006 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.006 0
Ertelenmiş Gelirler
2.173.461 906.366
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 2.173.461 906.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26,14 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
714.716 423.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 104.627 45.085
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 610.089 378.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
181.751 430.623
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4,14 181.751 430.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
25.309.650 16.070.119
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.309.650 16.070.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.759.528 1.343.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.759.528 1.343.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.759.528 1.343.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.069.178 17.414.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.687.703 69.295.524
Ödenmiş Sermaye
20 6.600.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-171.766 -28.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-171.766 -28.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-171.766 -28.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 54.215.687 44.328.153
Net Dönem Karı veya Zararı
27 15.535.299 9.887.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.687.703 69.295.524
TOPLAM KAYNAKLAR
111.756.881 86.709.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 74.442.748 44.048.311
Satışların Maliyeti
21 -52.929.635 -31.872.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.513.113 12.175.574
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.513.113 12.175.574
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.677.729 -2.340.151
Pazarlama Giderleri
22 -3.263.425 -1.676.990
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-77.759 -116.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.790.439 5.671.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.787.600 -2.528.320
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.497.039 11.185.181
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 14.770 26.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.511.809 11.211.722
Finansman Gelirleri
25 941.301 18.584
Finansman Giderleri
25 -1.587.289 -401.308
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.865.821 10.828.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.669.478 -941.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -85.946 -870.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.755.424 -70.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.535.299 9.887.534
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.535.299 9.887.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.535.299 9.887.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 2,35000000 1,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.496 25.251
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -143.120 31.563
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.624 -6.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 28.624 -6.312
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.496 25.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.420.803 9.912.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.420.803 9.912.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664841


BIST

Canlı Borsa
2.527 10:38
Değişim :  -1,06% |  -27,14
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.539
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1899--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.06.2022 10:54:02-27.06.2022 10:54:02)