***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.01.2017 19:04
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 19.185.249 127.370.080 14.597.568 264.411.777 264.411.777
Transferler
17 1.303.027 13.294.541 -14.597.568
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
772.649 772.649 772.649
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0
Kar Payları
-10.078.085 -10.078.085 -10.078.085
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 20.488.276 130.586.536 772.649 255.106.341 255.106.341
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 20.488.276 130.586.536 772.649 255.106.341 255.106.341
Transferler
212.030 560.619 -772.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.635 1.060.292 1.054.657 1.054.657
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.144.731 -5.179.270
Dönem Karı (Zararı)
1.060.292 772.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.060.292 772.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.914.111 802.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 206.609 205.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
826.800 731.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 766.565 405.229
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
60.235 326.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.149.655 -2.559.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.149.655 -2.559.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
203.830 3.179.959
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 203.830 3.179.959
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.695 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.695 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -755.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.406.793 -7.986.237
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
33.998.930 -7.959.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.180 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.817 -194.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.134 -499.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.134 -499.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.372 4.267
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48 520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
48 520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-571.054 662.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-73.393 230.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-497.661 431.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.552.974 -6.411.452
Alınan Faiz
3.136.586 2.786.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.544.829 -1.553.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.648 -40.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.343 -40.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -26.343 -29.022
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -10.078.085
Ödenen Temettüler
17 0 -10.078.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.120.083 -15.297.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.120.083 -15.297.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.586.247 26.883.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.706.330 11.586.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.734.742 11.601.590
Finansal Yatırımlar
6 72.854.247 104.500.617
Diğer Alacaklar
8 0 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
14 295.743 246.926
Diğer Dönen Varlıklar
15 519.890 446.497
ARA TOPLAM
119.404.622 116.796.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.404.622 116.796.810
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 139.314.730 141.871.120
Diğer Alacaklar
8 150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 150 150
Maddi Duran Varlıklar
9 81.604 236.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.297 30.032
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.400.781 142.137.437
TOPLAM VARLIKLAR
258.805.403 258.934.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 21.897 3.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 21.897 3.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 45.284 36.912
Diğer Borçlar
8 798 750
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.711.981 1.878.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.711.981 1.878.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 750.214 1.187.640
ARA TOPLAM
2.530.174 3.107.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.530.174 3.107.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
114.231 720.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 114.231 720.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.231 720.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.644.405 3.827.906
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.160.998 255.106.341
Ödenmiş Sermaye
17 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.635 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.635 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.635 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 20.700.306 20.488.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 131.147.155 130.586.536
Net Dönem Karı veya Zararı
1.060.292 772.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.160.998 255.106.341
TOPLAM KAYNAKLAR
258.805.403 258.934.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 11.348.450 12.407.484
Satışların Maliyeti
18 0 -1.850.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.348.450 10.557.084
BRÜT KAR (ZARAR)
11.348.450 10.557.084
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.343.935 -9.740.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 172.424 33.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -116.647 -77.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.292 772.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.292 772.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.060.292 772.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.292 772.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.292 772.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.060.292 772.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 22 0,01420000 0,01035000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.635 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5.635 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.635 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.054.657 772.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.054.657 772.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582969


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--754--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(27.06.2022 08:11:55-27.06.2022 08:11:55)