***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 18:21
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.312 4.899.731 4.926.043 4.926.043
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -122.640 21.620.416 137.043.221 4.899.731 266.699.608 266.699.608
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
13 2.050.307 -2.050.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.641 167.765 -114.876 -114.876
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -441.585 21.620.416 139.093.528 167.765 263.699.004 263.699.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.804.630 -1.375.057
Dönem Karı (Zararı)
167.765 4.899.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
167.765 4.899.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.116.947 -8.346.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 442.050 418.599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
260.181 151.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
682.443 585.243
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-422.262 -433.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.242.736 -2.147.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.464.127 -2.367.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 221.391 220.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.350.344 -6.642.783
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.350.344 -6.642.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -508
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-226.098 -126.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.632.336 726.216
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.983.004 2.559.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.909.525 -2.299.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
496.288 326.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
367.903 38.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
367.903 38.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.428 10.981
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
516 2.405
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
516 2.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.472 87.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.851 44.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.621 42.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.683.154 -2.720.814
Alınan Faiz
5.569.940 2.472.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.875.915 -606.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-572.549 -519.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.448 -9.488.492
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 24.025.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -33.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 508
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.448 -14.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.448 -14.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.796.182 -10.863.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.796.182 -10.863.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.198.581 44.724.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 55.994.763 33.861.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 56.147.188 47.577.063
Finansal Yatırımlar
7 10.477.086 18.109.746
Diğer Alacaklar
0 1.909.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderler
49.429 545.717
Diğer Dönen Varlıklar
1.105.903 1.079.051
ARA TOPLAM
67.779.606 69.221.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.779.606 69.221.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 197.208.181 197.208.181
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 72.178 90.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 777.255 1.321.332
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.057.764 198.619.920
TOPLAM VARLIKLAR
265.837.370 267.841.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.184 462.037
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.184 330.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
104.184 330.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 131.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 131.161
Ticari Borçlar
372.104 4.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 372.104 4.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.340 57.768
Diğer Borçlar
516 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
551.123 1.253.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 551.123 1.253.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
203.964 813.091
ARA TOPLAM
1.258.231 2.590.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.231 2.590.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
680.210 1.028.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
680.210 948.126
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
680.210 948.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 80.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 80.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
199.925 408.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 199.925 408.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
880.135 1.436.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.138.366 4.027.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.699.004 263.813.880
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-441.585 -158.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-441.585 -158.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
139.093.528 137.043.221
Net Dönem Karı veya Zararı
167.765 2.050.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.699.004 263.813.880
TOPLAM KAYNAKLAR
265.837.370 267.841.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 7.896.760 36.053.117 3.448.722 3.186.154
Satışların Maliyeti
0 -24.025.000 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.896.760 12.028.117 3.448.722 3.186.154
BRÜT KAR (ZARAR)
7.896.760 12.028.117 3.448.722 3.186.154
Genel Yönetim Giderleri
4 -7.420.263 -7.238.421 -2.223.208 -2.339.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
230.797 127.446 131.317 876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-539.529 -17.411 -476.163 -4.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.765 4.899.731 880.668 843.418
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.765 4.899.731 880.668 843.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.765 4.899.731 880.668 843.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
167.765 4.899.731 880.668 843.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.765 4.899.731 880.668 843.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
167.765 4.899.731 880.668 843.418
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-282.641 26.312 -292.467 7.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-282.641 26.312 -292.467 7.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-282.641 26.312 -292.467 7.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.876 4.926.043 588.201 850.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-114.876 4.926.043 588.201 850.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972560


BIST
Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.372 -1,08  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1048--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(29.06.2022 08:58:44-29.06.2022 08:58:44)