***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:37
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12.069.738 6.122.254 6.343.089 2.155.790
Satışların Maliyeti
-10.517.907 -5.264.453 -5.541.228 -1.847.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.551.831 857.801 801.861 307.938
BRÜT KAR (ZARAR)
1.551.831 857.801 801.861 307.938
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -314.391 -322.387 -107.096 -108.061
Pazarlama Giderleri
17.1 -224.047 -243.351 -94.980 -89.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.867 68.736 60.309 14.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-64.427 -75.330 -22.736 -39.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.041.833 285.469 637.358 85.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 16.168 41.134 3.804 4.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 175.553 82.542 89.112 61.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.233.554 409.145 730.274 151.318
Finansman Gelirleri
19 41.872 58.258 10.947 8.966
Finansman Giderleri
19 -356.134 -493.140 -99.583 -124.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
919.292 -25.737 641.638 35.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-174.485 23.512 -127.234 5.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -187.798 -2.258 -161.725 1.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 13.313 25.770 34.491 4.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
744.807 -2.225 514.404 41.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
744.807 -2.225 514.404 41.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.629 588 2.629 114
Ana Ortaklık Payları
741.178 -2.813 511.775 41.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 21 3,74330000 -0,01420000 2,58470000 0,20860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 21 3,74330000 -0,01420000 2,58470000 0,20860000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.598 800.888
Dönem Karı (Zararı)
744.807 -2.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
744.807 -2.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
601.131 481.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2 95.417 96.935
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.523 1.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.929 860
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.594 950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.162 158.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.529 8.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.794 5.404
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.532 103.396
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
174.307 40.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
243.239 355.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -41.872 -58.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 285.111 413.901
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.026 16.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -175.553 -82.542
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 174.485 -23.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.168 -18.871
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -16.168 -18.871
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.067.078 417.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-824.018 20.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-724.925 -39.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.093 60.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.656.142 -215.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.206.579 377.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.842 -60.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.133.737 438.150
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.261 17.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.242 216.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
278.860 896.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.661 -3.328
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-65.863 -113.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.738 20.946
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 17
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.629 57.154
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-942 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.798 40.355
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.798 40.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.258 -34.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -34.438 -18.648
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.820 -15.608
Alınan Temettüler
11.773 51.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-312.692 -450.721
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
690.707 1.671.358
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-703.992 -1.695.711
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.703 -70.228
Ödenen Temettüler
-3.043 0
Ödenen Faiz
-304.533 -414.398
Alınan Faiz
41.872 58.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.723 407.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.443 -999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.166 406.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 648.342 365.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 494.176 772.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 494.176 648.342
Ticari Alacaklar
1.563.770 745.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 1.267.236 542.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
296.534 203.035
Diğer Alacaklar
110.297 135.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 5.308 5.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 104.989 130.050
Stoklar
10 2.587.456 935.907
Peşin Ödenmiş Giderler
57.594 33.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 9.004
Diğer Dönen Varlıklar
1.515 6.672
ARA TOPLAM
4.814.808 2.514.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.814.808 2.514.625
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
561.463 561.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.463 561.463
Diğer Alacaklar
9.823 6.771
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 2.074 1.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.749 5.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 616.986 452.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 105.979 107.658
Maddi Duran Varlıklar
12 829.427 847.759
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 83.023 111.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.035 34.394
Peşin Ödenmiş Giderler
476 2.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 46.285 26.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.293.497 2.150.319
TOPLAM VARLIKLAR
7.108.305 4.664.944
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.098.845 2.138.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 49.133 63.860
Ticari Borçlar
2.094.149 713.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 120.415 47.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.973.734 665.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.899 18.648
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.051 24.098
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 160.497 6.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.967 42.350
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.967 42.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 229.580 86.438
ARA TOPLAM
4.765.121 3.093.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.765.121 3.093.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 241.149 236.119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.395 6.087
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.046 77.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.122 50.280
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
36.924 26.747
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.140 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.730 319.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.115.851 3.412.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.984.578 1.245.251
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
-220.321 -220.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.862 -24.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.862 -24.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.862 -24.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.076 481.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 1.747 2.047
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
479.329 479.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 479.329 479.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 405.822 397.068
Yasal Yedekler
136.236 127.493
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.321 220.310
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 49.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 359.570 292.547
Net Dönem Karı veya Zararı
741.178 75.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.876 7.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.992.454 1.252.541
TOPLAM KAYNAKLAR
7.108.305 4.664.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
0 0 0 0 0 0 1.429 131.728 -133.157 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.556 477 22.418 0 0 -2.813 17.526 588 18.114
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.813 -2.813 588 -2.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.556 477 22.418 0 0 0 20.339 0 20.339
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -23.075 1.950 509.108 461.831 349.262 -2.813 1.319.090 6.896 1.325.986
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.743 67.034 -75.777 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.540 -300 0 0 741.178 739.338 3.629 742.967
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 741.178 741.178 3.629 744.807
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.540 -300 0 0 0 -1.840 0 -1.840
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.043 -3.043
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -11 0 0 0 11 -11 0 -11 0 -11
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.321 -25.862 1.747 479.329 405.822 359.570 741.178 1.984.578 7.876 1.992.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
744.807 -2.225 514.404 41.411
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.540 -2.556 -903 -1.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.974 -3.196 -1.157 -2.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
434 640 254 455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 434 640 254 455
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-300 22.895 -322 16.083
Yabancı Para Çevrim Farkları
-300 477 -322 -65
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 22.263 0 16.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6 0 22.263 0 16.036
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 0 1.268 0 913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.113 0 -801
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 0 -1.113 0 -801
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.840 20.339 -1.225 14.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
742.967 18.114 513.179 55.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.629 588 2.629 114
Ana Ortaklık Payları
739.338 17.526 510.550 55.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887422


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.406 1,31  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--317--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(30.06.2022 07:45:29-30.06.2022 07:45:29)