***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 19:22
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.767.988 8.502.717 1.998.643 3.287.458
Satışların Maliyeti
-6.826.625 -7.615.702 -1.706.218 -2.938.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
941.363 887.015 292.425 349.254
BRÜT KAR (ZARAR)
941.363 887.015 292.425 349.254
Genel Yönetim Giderleri
18.2 -290.857 -297.620 -97.078 -101.895
Pazarlama Giderleri
18.1 -274.874 -290.901 -88.032 -105.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
169.986 68.030 100.308 17.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.351 -43.049 -25.310 -14.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
484.267 323.475 182.313 145.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 20.387 22.232 7.844 4.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 19.255 65.874 -29.738 20.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
523.909 411.581 160.419 170.516
Finansman Gelirleri
20 10.707 3.684 4.148 2.334
Finansman Giderleri
20 -368.343 -253.431 -164.799 -85.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.273 161.834 -232 87.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.678 -19.530 -8.456 -14.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -41.390 -32.743 -10.214 -27.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.712 13.213 1.758 12.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
128.595 142.304 -8.688 72.645
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.816 0 1.568 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.411 142.304 -7.120 72.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.461 58 707 138
Ana Ortaklık Payları
128.950 142.246 -7.827 72.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,65130000 0,66420000 -0,03950000 0,33850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,65130000 0,66420000 -0,03950000 0,33850000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.662 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.302 1.385 -1.860 142.246 134.469 58 134.527
Dönem Karı (Zararı)
142.246 142.246 58 142.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.302 1.385 -1.860 -7.777 -7.777
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10 10 -10 -10 -10
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.284 -14.938 7.193 467.804 446.293 117.121 142.246 1.248.550 4.680 1.253.230
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.038 13.924 -23.666 128.950 118.170 1.461 119.631
Dönem Karı (Zararı)
128.950 128.950 130.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.038 13.924 -23.666 -10.780 -10.780
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 14.290
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.969 5.969 5.969
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -19.052 26.009 475.126 460.402 223.503 128.950 1.317.765 6.570 1.324.335


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.227.656 604.644
Dönem Karı (Zararı)
130.411 142.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
128.595 142.304
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.816 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
508.615 360.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 61.164 61.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.929 4.134
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
240 198
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.689 3.936
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.107 124.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.152 4.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.546 3.170
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.1 66.125 60.192
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.2 25.284 56.510
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
308.703 237.993
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -10.707 -2.632
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 319.410 240.625
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -19.255 -65.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 37.678 19.530
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.184 -13.305
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -20.184 -13.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
797.932 186.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.126.523 168.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
975.259 14.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
151.264 153.268
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.179.025 -180.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.966.885 207.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.976 -12.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.986.861 220.127
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.954 11
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.497 -8.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.436.958 688.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.273 -3.787
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-77.722 -67.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.465 -12.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
32 215
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-88.874 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-128 -183.306
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 1.223 5.880
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -4.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.668 59.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.668 59.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.013 -287.703
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.676 -270.761
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.337 -16.942
Alınan Temettüler
50.814 43.554
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.139.774 -435.934
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -10
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.070.880 2.384.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.700.859 -2.584.689
Ödenen Temettüler
17 -143.000
Ödenen Faiz
-377.502 -238.733
Alınan Faiz
10.707 2.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.754 -14.596
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-43.408 370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.346 -14.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 106.385 89.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 150.731 74.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
130.411 142.304 -7.120 72.645
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.038 -7.302 -776 -898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.298 -9.128 -971 -1.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
260 1.826 195 225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 260 1.826 195 225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.742 -475 -6.106 -5.318
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.924 1.385 9.184 -323
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-23.502 -1.848 -15.186 -4.961
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 -23.502 -1.848 -15.186 -4.961
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 -1.339 -105 -865 -282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.175 93 761 248
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 1.175 93 761 248
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.780 -7.777 -6.882 -6.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.631 134.527 -14.002 66.429
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.461 58 707 138
Ana Ortaklık Payları
118.170 134.469 -14.709 66.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 150.731 106.385
Ticari Alacaklar
298.420 1.425.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.1 136.316 1.111.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
162.104 313.640
Diğer Alacaklar
255.024 189.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 255.024 189.901
Stoklar
10 3.600.680 1.425.344
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 29.330 28.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 451 445
Diğer Dönen Varlıklar
15.4 23.411 18.429
ARA TOPLAM
4.358.047 3.194.267
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 225.137 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.583.184 3.194.267
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
555.775 579.277
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 555.775 579.277
Diğer Alacaklar
685 524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
685 524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 332.492 352.323
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 20.956 21.266
Maddi Duran Varlıklar
12 942.880
Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--563--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(03.07.2022 08:51:02-03.07.2022 08:51:02)