***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2022 18:43
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
19 2.136.817 1.693.620 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -63.255 7.375.058 7.311.803 345.784 7.657.587
Kar Payları
19 -918.950 -918.950 -918.950
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 9.800.000 9.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
19 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -777.644 -14.686.723 27.334.985 11.870.618 307.298 12.177.916
Kar Payları
19 -328.505 -328.505
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -9.751.000 -9.751.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.732.327 4.174.341
Dönem Karı (Zararı)
27.642.283 7.720.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.642.283 7.720.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.589.712 387.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.615.269 2.055.343
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-104.851 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -104.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.137 -15.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 17.437 -15.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.700 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-414.578 236.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 125.066 449.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -539.644 -212.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.729.000 -677.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-677.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.034.351 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -33.034.351 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.520.167 152.483
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-462.505 -1.365.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -462.505 -1.365.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.720.157 -2.586.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.885.133 6.647.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.885.133 6.647.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.625.674 918.422
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.215.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.590.053 918.422
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -13.655.588 -3.318.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -11.493.742 1.171.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.305.047 -5.701.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.305.047 -5.701.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 868.835 65.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.843.657 -857.691
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.778.475
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.065.182 -857.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 626.001 -190.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.473.826 -1.320.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.494.600 -839.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17-20 20.774 -481.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.667.586 5.521.932
Ödenen Faiz
24 539.644 212.749
Alınan Faiz
24 -125.066 -449.503
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.479.319 -1.110.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.900.334 8.530.556
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -4.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.016.772 325.734
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.993.589 325.734
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 23.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.517.106 -1.507.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.865.829 -1.394.359
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -651.277 -113.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 600.000 14.212.744
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.935.129 -9.802.929
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.800.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.751.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.807.223 14.509.390
Kredilerden Nakit Girişleri
7 75.807.223 14.509.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.809.479 -31.685.289
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.809.479 -31.685.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -2.304.886 -1.753.086
Ödenen Temettüler
-328.505 -918.950
Ödenen Faiz
27 321.776 245.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.302.468 2.901.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.302.468 2.901.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.554.262 11.652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.856.730 14.554.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.856.730 14.554.262
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
28.849.375 33.629.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 28.849.375 33.629.657
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
16.367.194 561.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.215.727 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.151.467 561.414
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 41.277.169 27.621.581
Peşin Ödenmiş Giderler
16.275.541 4.781.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.275.541 4.781.799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 68.356 195.449
Diğer Dönen Varlıklar
2.207.201 839.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 2.207.201 839.694
ARA TOPLAM
151.901.566 82.183.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.901.566 82.183.856
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 22.847.628 4.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 4.420.000 3.291.000
Maddi Duran Varlıklar
15 13.393.764 3.472.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
27 13.109.467 3.100.586
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 755.148 198.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 813.104 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.339.111 14.562.999
TOPLAM VARLIKLAR
207.240.677 96.746.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 76.241.278 1.916.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.241.278 1.916.962
Banka Kredileri
7 76.241.278 1.916.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.379.271 3.590.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.379.271 3.590.990
Banka Kredileri
7 3.651 1.892.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 3.375.620 1.698.473
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
27.128.742 11.823.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.128.742 11.823.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.411.348 542.513
Diğer Borçlar
4.859.032 15.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.778.475 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.080.557 15.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
658.093 32.092
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 658.093 32.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 579.472 6.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.550 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
70.550 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 26.611 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 26.611 0
ARA TOPLAM
114.354.397 17.996.264
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.354.397 17.996.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.492.214 2.395.939
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.492.214 2.395.939
Banka Kredileri
7 51.514 489.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 13.440.700 1.906.719
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.849.247 861.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.849.247 861.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 46.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.341.461 3.304.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.695.858 21.300.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.171.242 65.300.624
Ödenmiş Sermaye
19 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.217.122 -439.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.217.122 -439.478
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.217.122 -439.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.686.723 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 -14.686.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 2.345.210
Yasal Yedekler
19 2.345.210 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 15.263.162 7.888.104
Net Dönem Karı veya Zararı
27.334.985 7.375.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 373.577 10.145.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.544.819 75.446.408
TOPLAM KAYNAKLAR
207.240.677 96.746.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 308.889.483 204.080.195
Satışların Maliyeti
21 -282.199.292 -188.930.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.690.191 15.149.332
BRÜT KAR (ZARAR)
26.690.191 15.149.332
Genel Yönetim Giderleri
22 -10.690.589 -2.551.829
Pazarlama Giderleri
22 -8.923.225 -5.656.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 40.851.592 9.245.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -14.704.958 -6.131.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.223.011 10.054.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.471.607 2.231.448
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -302.078 -99.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 22.910.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.303.360 12.186.805
Finansman Gelirleri
26 5.297 95.220
Finansman Giderleri
26 -29.146.207 -4.408.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.162.450 7.873.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.520.167 -152.483
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.185.884 -646.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 665.717 493.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.642.283 7.720.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.642.283 7.720.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
307.298 345.784
Ana Ortaklık Payları
27.334.985 7.375.058
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-777.644 -63.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -970.224 -79.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-1.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.045 15.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 194.045 15.814
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.686.723 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-14.686.723 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -14.686.723 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.464.367 -63.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.177.916 7.657.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 307.298 345.784
Ana Ortaklık Payları
11.870.618 7.311.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001270


BIST
Canlı Borsa
2.408 17:23
Değişim :  0,26% |  6,26
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1518--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(30.06.2022 17:39:55-30.06.2022 17:39:55)