***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2018 18:37 samlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
948.744 -432.167.297 -431.218.553 -431.218.553
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 374.512.367
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 374.512.367
Transferler
-432.167.297 432.167.297 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.564 -305.808.897 -305.921.461 -305.921.461
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -601.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -463.854.309 -305.808.897 0 68.590.906 68.590.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.918.326 -145.963.831
Dönem Karı (Zararı)
-305.808.897 -432.167.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-305.808.897 -432.167.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.849.118 219.729.686
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 112.862.721 114.890.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
80.175.246 88.317.335
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.377.821 7.662.882
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -10.726.384 6.510.688
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 84.523.809 74.143.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.167.366 83.899.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 34.631.387 42.018.631
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.464.021 41.880.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.547.114 57.026.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 33.547.114 57.026.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.824.083 37.761.135
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -46.438.129 -102.008.307
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -21.289.283 -60.156.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
257.846.992 108.213.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.304.377 -15.407.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.010.160 -1.682.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.294.217 -13.725.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.755.087 -32.372.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
75.755.087 -32.372.647
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.042.496 47.935.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.396.044 -7.943.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
227.721.148 123.071.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.235.101 3.520.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
221.486.047 119.550.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
388.882 -6.457.388
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.260.595 -2.249.879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.260.595 -2.249.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.327.891 1.637.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.327.891 1.637.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
154.887.213 -104.224.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -30.968.887 -41.739.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.385.922 -23.761.961
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.245.037 44.665.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.808.680 -67.350.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -157.814.302 -47.362.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -33.994.378 -19.987.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.822.279 -616.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-460.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.943.491 170.926.964
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.005.570.500 752.946.000
Kredilerden Nakit Girişleri
2.005.570.500 752.946.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.717.328.046 -558.151.315
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.717.328.046 -558.151.315
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.298.963 -23.867.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.475.895 1.201.172
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-720.484 -412.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.755.411 788.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.877.489 274.088.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
511.632.900 274.877.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 511.632.900 274.877.489
Ticari Alacaklar
56.025.587 38.099.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 28 18.512.939 13.502.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 37.512.648 24.596.252
Diğer Alacaklar
16.341.311 84.971.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.341.311 84.971.036
Türev Araçlar
37.024.056 40.242.872
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 37.024.056 40.242.872
Stoklar
8 602.370.448 559.601.568
Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.541.401 42.098.477
ARA TOPLAM
1.258.935.703 1.039.890.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.258.935.703 1.039.890.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
48.510.765 52.417.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.510.765 52.417.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 221.363.464 225.425.744
Maddi Duran Varlıklar
11 766.581.077 665.519.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
716.018.840 849.729.852
Şerefiye
13 632.678.869 774.396.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 83.339.971 75.332.983
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.014.521 17.853.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 218.885.277 172.419.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.986.373.944 1.983.364.513
TOPLAM VARLIKLAR
3.245.309.647 3.023.254.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
941.267.614 809.972.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4, 28 405.373.639 69.138.308
Banka Kredileri
405.373.639 69.138.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 535.893.975 740.834.609
Banka Kredileri
535.893.975 740.834.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
379.619.830 86.895.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 28 30.377.887 34.916.359
Banka Kredileri
0 4.905.363
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.377.887 30.010.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 349.241.943 51.978.707
Banka Kredileri
347.644.121 50.822.076
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.597.822 1.156.631
Ticari Borçlar
1.257.607.923 1.030.651.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 28 30.677.456 25.206.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.226.930.467 1.005.444.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 25.790.987 25.402.105
Diğer Borçlar
25.457.208 22.432.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 28 7.891.821 7.127.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.565.387 15.304.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 116.176.723 135.053.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.247.818 7.660.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
107.928.905 127.392.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 13.262.003 14.589.894
ARA TOPLAM
2.759.182.288 2.124.996.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.759.182.288 2.124.996.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
366.200.003 475.625.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 28 29.421.926 71.159.123
Banka Kredileri
0 15.574.066
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.421.926 55.585.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 336.778.077 404.466.137
Banka Kredileri
311.039.753 383.342.597
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.738.324 21.123.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.336.450 48.120.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 51.336.450 48.120.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
417.536.453 523.746.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.176.718.741 2.648.742.619
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.590.906 374.512.367
Ödenmiş Sermaye
18 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-601.338 -488.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-601.338 -488.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -601.338 -488.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -463.854.309 -31.687.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-305.808.897 -432.167.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.590.906 374.512.367
TOPLAM KAYNAKLAR
3.245.309.647 3.023.254.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.553.988.754 4.493.874.586
Satışların Maliyeti
19 -3.391.525.594 -3.479.430.530
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.162.463.160 1.014.444.056
BRÜT KAR (ZARAR)
1.162.463.160 1.014.444.056
Genel Yönetim Giderleri
20 -131.681.241 -123.127.220
Pazarlama Giderleri
20 -1.017.512.243 -1.043.676.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 92.768.216 86.663.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -292.879.440 -380.526.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-186.841.548 -446.222.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 21.289.283 60.156.642
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-165.552.265 -386.065.430
Finansman Gelirleri
24 2.349.557
Finansman Giderleri
25 -189.044.318 -147.995.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-352.247.026 -534.060.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.438.129 101.893.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 46.438.129 101.893.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-305.808.897 -432.167.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
-305.808.897 -432.167.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-305.808.897 -432.167.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,43690000 -0,61740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.564 948.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -112.564 948.744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.564 948.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-305.921.461 -431.218.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-305.921.461 -431.218.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661016


BIST
Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--184--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.06.2022 20:37:48-25.06.2022 20:37:48)