ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

04.05.2018 08:48
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftanın son işlem gününe nötr risk iştahı ile başlıyoruz. Günün
önemli verisi olan ve TSİ 15:30'da ABD'de açıklanacak nisan ayı
İstihdam Raporu öncesinde piyasalar bekleme modunda. Tarım dışı
istihdamda 192bin kişi artış beklenirken (önceki 103bin), işsizlik
oranındaki beklenti %4,0 (Önceki %4,1). Piyasaların odağında ise yine
saatlik ücretler olacaktır. Ücretlerdeki beklenti ise aylık %0,2
(önceki %0,3), yıllık %2,7 (önceki %2,7). Beklentilere yakın veya
altındaki bir veride bir süredir baskı altında kalan piyasalar tepki
yükselişi ile karşılaşabilirler. Aksi durumda güçlü bir veride FED ile
ilgili faiz artış hızında beklentiler artabilir ve piyasalardaki baskı
belirginleşebilir. Halihazırda dün küresel risk endeksi S&P500 endeksi
200 günlük ortalaması civarında günü kapattı. Küresel büyüme temasının
ABD lehine oluştuğu bir ortamda EURUSD paritesi de 200 günlük
ortalamasının altında. Küresel çapta Dolar güçlenmesi de özellikle
Gelişmekte Olan Ülke varlıklarını olumsuz etkilemekte. Öte yandan dün,
yurtiçinde nisan enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi Lira
üzerinde baskı yaptı. Olumlu bilançolara rağmen emsallerine göre
önemli ölçüde negatif ayrışan Borsa İstanbul ise bir miktar direnç
gösterse de, kurdaki yükselişle birlikte seans sonuna doğru satışlarla
karşılaştı. Endeksin güne yatay bir görüntüyle başlamasını beklerken,
öğleden sonra ABD'deki veri hafta kapanışını belirleyebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Ak Enerji (AKENR, Nötr): Ak Enerji'nin 1Ç2018'deki ana ortaklık
net dönem zararı 144,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen
yılına aynı çeyreğinde 151,8mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in brüt
karı ise %47 oranında artarak 31,1mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı
%6 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %5 brüt kar marjının
üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek döviz açık pozisyonu bulunan
Şirket'in net finansman giderleri 1Ç2018'de 198mn TL gerçekleşerek bir
önceki yılın aynı dönemine göre 42mn TL artış göstermiştir.
Akçansa (AKCNS, Öneri "AL", Nötr): Akçansa'nın 1Ç2018'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19
oranında artarak 41,4mn TL olmuştur. Net kar bizim beklentimiz olan
60mn TL'nin altında gelirken, 41mn TL olan piyasa beklentisine yakın
gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler beklentimizin
altında gelirken, net finansman giderleri beklentilerimizin üzerinde
gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt karı ise 69,8mn TL ile bir önceki
yılın aynı dönemine göre %47 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk
çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11 ve %18 olmuştur.
Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %16
idi.
Petkim (PETKM, Negatif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,1
oranında gerileyerek 131,4mn TL'ye inmiş ve hem piyasa beklentisi olan
289mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 375mn TL'nin oldukça
altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada hem satış gelirlerinin hem
de brüt kar marjının beklentilerimizin altında gerçekleşmesi etkili
olmuştur. Satış miktarındaki %1'lik gerilemenin de etkisiyle ilk
çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre sadece
%6 oranında artış kaydetmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki
artış %22,8 olmuştur. Buna bağlı olarak da brüt kar %41,1 oranında
gerileyerek 276mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da %26,4'ten
%14,7'ye gerilemiştir. Buna ilaveten operasyonel giderler de %46,5
oranında artarak, diğer faaliyetlerden gelirler de 46mn TL'den 20mn
TL'ye gerileyerek karı olumsuz etkilemiştir. Böylece faaliyet karı
%56,1 oranında gerilemiş ve 195,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net
finansman giderleri de 10,6mn TL'den 36,8mn TL'ye yükselerek dönem
karını olumsuz etkilemiştir.
Polisan Holding (POLHO, Nötr): Şirketin ilk çeyrek ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında
artarak 18,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %40 oranında
artan şirketin brüt karı ise %21,8 oranında artarak 34,8mn TL'ye
yükselmiştir. Operasyonel giderler %22 oranında artarken, diğer
faaliyetlerden gelirler de 3mn TL'den 1,6mn TL'ye gerilemiştir. Buna
bağlı olarak faaliyet karı %10,8'lik artışla 27mn TL olarak
gerçekleşmiştir.
Tümosan Motor (TMSN, Pozitif): T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Müsteşarlığı tarafından Şirkete tebliğ edilen yazıda, Güç
Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında sunulan tekliflerin
değerlendirme sürecinin tamamlandığı, Savunma Sanayii İcra Komitesi
kararı doğrultusunda Şirket dışındaki adaylardan biri ile sözleşme
görüşmelerine başlandığı, Tümosan'nın ikinci firma olarak belirlenmiş
olduğu bildirilmiştir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Yapı
Kredi Bankası 2020 strateji ve hedeflerine ait beklentileri açıkladı.
Banka, 1 milyar ABD doları sermaye arzı ve yaklaşık 0,5 milyar ABD
doları ilave ana sermaye ihracı ile yaklaşık 1,5 milyar ABD doları
sermaye artışı planlamaktadır. Banka ayrıca, 2020'de temettü ödemesine
tekrar başlanmasını planlamaktadır. Diğer yandan, hem kredilerde hem
de mevduatta küçük ölçekli işlere odaklanılması, "anabanka müşterisi"
penetrasyonunun artırılması, dijital bankacılık uygulamalarının
hızlandırılması, iyileştirilmiş tahsilat süreci ve takipteki krediler
için aktif stok yönetimi Banka'nın bazı hedefleri arasında yer
almaktadır. 2020 hedefleri çerçevesinde, ortalama maddi özkaynak
karlılığının %17'den büyük, gider/gelir oranının %36'dan küçük, gelir
marjının %4,7'den büyük, sermaye yeterlilik rasyosunun %14'ten büyük
ve takipteki krediler oranının %3,7 oranında olması beklenmektedir.
Son olarak, hacimlerdeki dengeli büyüme sayesinde kredi mevduat
oranının %110 - %115 seviyelerinde tutulması öngörülmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörü Mart ayı net dönem karı bir önceki
aya göre %44 oranında artarak 5.528mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Kredilerden alınan faiz geliri %17 artarken, bir önceki ayda eksik gün
sayısı bu yüksek artışta önemli bir etmen olmuştur. Mart ayında TL
kredi faizlerinde önemli bir değişim gözlenmezken, YP bazlı kredi
faizlerinde yükseliş gözlenmiştir. Nitekim YP cinsi kredi faizlerinden
alınan faiz gelirleri %26 oranında artış göstermiştir. Menkul
kıymetlerden alınan faiz gelirleri ise %14 artmıştır. Diğer yandan,
mevduatlara verilen faizlerde ise %13 artış gözlenmiştir. Sonuç olarak
net faiz geliri Mart ayında %20 oranında artarak 11.425mn TL'ye
yükselmiştir. Mart ayında ücret ve komisyon gelirleri de ilk çeyrek
sonu olmasının da etkisiyle %22 gibi yüksek bir oranda artarken, 475mn
TL'lik temettü gelirleri de karı desteklemiştir. Kurlardaki oynaklık
ticari zararın artmasına neden olurken, bir önceki aya göre ticari
zarar 239mn TL artarak 1.192mn TL'ye yükselmiştir. Öte taraftan, diğer
faaliyetlerindeki artış karı desteklerken operasyonel ve karşılık
giderlerindeki artış karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Mart
ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün 2018 yılı ilk çeyrek net
dönem karı bir önceki aynı dönemine göre %5 oranında artarak 13.912mn
TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörünün ortalama özsermaye ve aktif
karlılığı artan karlılığa bağlı olarak Mart ayında yükselerek
sırasıyla %15,2 ve %1,7 olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayındaki eksik
gün sayısına bağlı olarak net faiz gelirlerindeki azalma Mart ayında
yerini tekrar yükselişe bırakmıştır. Net faiz marjı bir önceki aya
göre 13baz puanlık bir artışla %3,81 olmuştur. Sorunlu kredi oranı
ufak çaplı bir düşüşle %2,90 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye
yeterlilik oranı ise kur ve ödenen temettülerin etkisiyle 15 baz puan
azalarak %16,56 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, bir
önceki ay eksik gün sayısı ve TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen
gelirin düşmesi karı baskılamasının etkisi Mart ayında tersine dönmüş
ve Mart ayında, ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ve temettü
gelirleri karı desteklerken sektörün aylık kar rakamı ilk defa 5
milyar TL'yi aşmıştır. Nisan ayında TÜFE endekslilerin getirilerinde,
genel olarak çoğu bankanın yöntem değişikliği ile tahmini enflasyon
kullanmasına bağlı olarak önemli bir değişim olmayacağını, diğer
yandan kurlardaki artışın ticari kar zarar vasıtasıyla karlılık
üzerinde baskı yapabileceğini düşünmekteyiz. Ek olarak kredi
fiyatlamalarının olumlu etkisinin Nisan ayında da kredi mevduat
makasına olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini öngörüyoruz.
Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre
2018 Nisan ayında yurtiçi otomobil satışları %5 azalırken, hafif
ticari araç satışları %11 gerilemiştir. Toplam hafif araç satışları
ise %6 düşüşle 71.126 adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, 2018
yılı ilk 4 ayda toplam hafif araç satışları %1 gerilemeyle 229.556
adet olmuştur.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Reysaş GYO'nun 1Ç2018'deki net dönem
zararı bir önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek 13,2mn TL
olmuştur. Şirket'in brüt karı ise %32 oranında artarak 28,1mn TL'ye
yükselirken, brüt kar marjı %86 ile bir önceki yılın aynı çeyreğinin
hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in net finansman giderleri
1Ç2018'de 41,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre
8,2mn TL artış göstermiştir.
Yünsa (YUNSA, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki
ana ortaklık net dönem karı 5,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir
önceki yılın aynı çeyreğinde Şirket 0,3mn TL ana ortaklık kaydetmişti.
Şirket'in brüt karı da yine aynı dönemler itibariyle %29 oranında
artarak 1Ç2018'de 22,5mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net
ve brüt kar marjı ise sırasıyla %8 ve %31 olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %0,4 ve %26 idi."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--322--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(03.06.2023 03:31:28-03.06.2023 03:31:28)