***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2017 19:01
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 212.372.513 190.054.152 71.357.195 56.473.767
Satışların Maliyeti
24 -162.626.838 -151.504.003 -55.762.579 -47.551.923
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.745.675 38.550.149 15.594.616 8.921.844
BRÜT KAR (ZARAR)
49.745.675 38.550.149 15.594.616 8.921.844
Genel Yönetim Giderleri
26 -7.688.702 -13.620.702 -2.404.934 -3.984.362
Pazarlama Giderleri
26 -21.972.606 -22.303.016 -7.904.609 -7.063.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -522.247 -992.370 -148.000 -261.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 17.636.029 8.773.249 5.173.758 3.562.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -8.586.063 -9.710.664 -431.779 -4.716.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.612.086 696.646 9.879.052 -3.541.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.568.779 391.649 -30.381 217.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.180.865 1.088.295 9.848.671 -3.324.080
Finansman Giderleri
29 -22.731.809 -13.883.286 -7.193.512 -6.280.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.449.056 -12.794.991 2.655.159 -9.604.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.999.262 1.074.016 164.431 666.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.999.262 1.074.016 164.431 666.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.449.794 -11.720.975 2.819.590 -8.937.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.449.794 -11.720.975 2.819.590 -8.937.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.449.794 -11.720.975 2.819.590 -8.937.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18700000 -0,40200000 0,09700000 -0,30700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.105.162 -3.105.162 -3.105.162 1.187.050 1.187.050 1.187.050 21.436.111 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 84.568.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 45.292 4.600.202 -4.894.067 -293.865 -248.573 -248.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 1.113.967 1.113.967 1.113.967 1.113.967 1.113.968
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31.091 -31.091 -31.091 55.544 0 55.544 24.453 24.453
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -3.136.253 0 -3.136.253 0 0 0 0 0 -3.136.253 55.544 2.301.017 0 0 2.301.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.356.561 21.481.403 0 0 0 1.929.326 -11.720.975 -9.791.649 70.820.885 0 70.820.885
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.865 92.957 -2.821.941 -2.821.941 -2.821.941 -1.507.066 -1.507.066 -1.507.066 21.978.548 1.680.753 -34.106.592 -32.425.839 45.134.524 45.134.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -34.106.592 34.106.592 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 5.449.794 5.449.794 5.449.794 5.449.794
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 5.449.794 5.449.794 5.449.794 5.449.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 138.812 138.812 138.812 138.812 138.812
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-448.130 -448.130 223.576 0 223.576 -224.554 -224.554
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.865 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -2.821.941 0 -3.270.071 0 0 0 0 0 -3.270.071 223.576 -1.368.254 0 0 -1.368.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.144.678 21.978.548 0 0 0 -32.425.839 5.449.794 -26.976.045 50.498.576 50.498.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.716.176 12.209.162
Dönem Karı (Zararı)
32 5.449.794 -11.720.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.404.900 24.516.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 9.124.141 9.390.604
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.300.013 468.313
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -416.298 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.883.715 468.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.532.957 6.386.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.532.957 6.386.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.112.976 9.876.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.163 -1.227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 13.185.139 9.878.183
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.127.800 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.127.800 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.999.262 -1.074.016
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.568.779 -391.649
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.568.779 -391.649
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.623.444 -139.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.861.482 -586.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.254 10.998.103
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.967.565 -3.659.462
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
867.922 75.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.490.614 -4.770.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.068.502 -5.189.060
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.127.800 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.979.063 1.959.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-935.306 -2.012.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.043.757 3.971.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.716.176 12.209.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.554.856 -10.334.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.835.322 462.145
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.835.322 462.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.462.341 -12.488.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.264.337 -7.924.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.198.004 -4.563.796
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.690.417
Alınan Faiz
72.163 1.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.352.410 -4.328.221
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.572.351 8.450.916
Kredilerden Nakit Girişleri
-14.572.351 8.450.916
Ödenen Temettüler
0 -2.916.000
Ödenen Faiz
-6.780.059 -9.863.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.808.910 -2.453.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.808.910 -2.453.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.651.312 4.015.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.460.222 1.561.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.449.794 -11.720.975 2.819.590 -8.937.654
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-448.129 -31.091 -37.295 55.183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-560.161 -38.864 -46.618 68.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.032 7.773 9.323 -13.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
112.032 7.773 9.323 -13.796
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
362.388 1.169.512 536.172 -2.713.706
Yabancı Para Çevrim Farkları
223.576 55.544 97.467 64.184
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
223.576 55.544 97.467 64.184
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
173.515 1.392.461 548.381 -3.472.362
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
173.515 1.392.461 548.381 -3.472.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.703 -278.493 -109.676 694.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.703 -278.493 -109.676 694.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.741 1.138.421 498.877 -2.658.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.364.053 -10.582.554 3.318.467 -11.596.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.364.053 -10.582.554 3.318.467 -11.596.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.460.222 2.651.312
Ticari Alacaklar
8 76.919.093 76.188.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 76.919.093 76.188.550
Diğer Alacaklar
9 1.334.186 1.136.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.334.186 1.136.552
Stoklar
10 65.312.184 82.396.034
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.969.706 1.071.784
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.079.645 11.346.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.079.645 11.346.519
ARA TOPLAM
196.075.036 174.790.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.075.036 174.790.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 47.336.246 50.563.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.929.567 14.914.328
Peşin Ödenmiş Giderler
12 345.203 263.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 345.203 263.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 12.717.876 14.639.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.328.892 80.381.620
TOPLAM VARLIKLAR
271.403.928 255.172.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 83.881.669 102.088.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 514.605
Banka Kredileri
7 0 514.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 83.881.669 101.573.495
Banka Kredileri
18 83.881.669 101.573.495
Ticari Borçlar
8 48.825.015 28.334.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 98.165 160.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.726.850 28.173.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 9.602.325 6.822.597
Türev Araçlar
22 2.418.400 2.591.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 2.418.400 2.591.915
Ertelenmiş Gelirler
9 1.385.683 2.137.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 1.385.683 2.137.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 744.283 3.036.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 744.283 3.036.038
ARA TOPLAM
146.857.375 145.010.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.857.375 145.010.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 60.789.800 53.793.550
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.865.800 16.694.550
Banka Kredileri
7 18.865.800 16.694.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 41.924.000 37.099.000
Banka Kredileri
18 41.924.000 37.099.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.258.177 11.233.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.258.177 11.233.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.047.977 65.027.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.905.352 210.037.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.498.576 45.134.524
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.865 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.270.071 -2.821.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.144.678 -1.507.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.548 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.425.839 1.680.753
Net Dönem Karı veya Zararı
32 5.449.794 -34.106.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.498.576 45.134.524
TOPLAM KAYNAKLAR
271.403.928 255.172.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639042


BIST

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--843--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(04.06.2023 03:25:23-04.06.2023 03:25:24)