***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 18:12
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 244.169.661 326.183.257 75.597.517 104.194.434
Satışların Maliyeti
24 -187.541.303 -272.880.673 -55.357.307 -91.239.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.628.358 53.302.584 20.240.210 12.954.613
BRÜT KAR (ZARAR)
56.628.358 53.302.584 20.240.210 12.954.613
Genel Yönetim Giderleri
26 -7.929.670 -7.675.293 -3.078.747 -2.340.556
Pazarlama Giderleri
26 -22.857.577 -34.049.908 -5.566.897 -12.194.560
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -2.272.368 -1.619.318 -861.435 -252.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 30.784.071 19.253.483 13.057.685 6.735.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -25.736.307 -17.250.740 -8.862.360 -6.173.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.616.507 11.960.808 14.928.456 -1.270.945
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 3.033.990 158.273 3.033.990 673
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.228.640 316.826 -555.285 148.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.421.857 12.435.907 17.407.161 -1.122.209
Finansman Giderleri
29 -15.796.283 -14.265.490 -7.736.310 -3.767.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.625.574 -1.829.583 9.670.851 -4.889.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.390.454 2.801.037 -2.150.726 86.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.390.454 2.801.037 -2.150.726 86.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.615.767 15.436.328
Dönem Karı (Zararı)
32 11.235.120 971.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 11.235.120 971.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.940.591 28.143.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 9.332.357 9.295.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
841.826 478.946
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 841.826 478.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.223.249 7.534.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 4.465.141 7.887.759
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8,22 1.758.108 -353.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.211.497 10.673.790
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -321.332 -74.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 7.532.829 10.748.474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.391.188 4.519.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.717.450 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.717.450 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.390.455 -2.801.037
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15.2 1.100.779 927.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.033.990 -158.273
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -3.033.990 -158.273
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.799.320 -2.326.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.159.130 -12.140.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.675.825 -4.745.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.145.463 -42.414.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.942.597 670.244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.852.486 33.586.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.298.507 2.411.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.872.553 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.688.146 1.720.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.361.191 -3.369.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.361.191 -3.369.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.016.581 16.974.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.608.526 -2.228.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 156.753 -153.944
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.050.959 843.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.175.051 16.560.954
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.051.710 642.444
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.051.710 642.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.322.732 -9.526.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.901.440 -2.574.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15.2 -4.421.292 -6.951.700
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15.2 95.971 -6.471
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 25.451.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.277.863 -265.439
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.652.626 474.114.628
Kredilerden Nakit Girişleri
18 193.652.626 471.819.816
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
18 2.294.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.938.107 -454.845.521
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -175.571.689 -454.845.521
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
18 -5.366.418
Ödenen Temettüler
18 -608.302 -5.832.000
Ödenen Faiz
18 -7.092.744 -13.702.546
Alınan Faiz
29 264.390 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.718.579 31.731.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
954.853 -754.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.673.432 30.976.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.760.641 16.582.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 35.434.073 47.558.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.434.073 11.760.641
Ticari Alacaklar
8 79.368.284 100.545.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
79.368.284 100.545.421
Diğer Alacaklar
9 1.567.100 1.499.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.567.100 1.499.253
Stoklar
10 114.712.001 111.261.436
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.745.594 4.049.941
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.528.975 11.856.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.528.975 11.856.472
ARA TOPLAM
244.356.027 240.973.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
244.356.027 240.973.164
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 45.439.856 42.718.297
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 5.968.220 4.499.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 22.467.822 22.364.418
Peşin Ödenmiş Giderler
12 371.550 9.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 371.550 9.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 13.104.245 15.362.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.351.693 84.954.682
TOPLAM VARLIKLAR
331.707.720 325.927.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 95.426.204 115.626.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 20.930.455 22.788.260
Banka Kredileri
7 15.320.347 22.788.260
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.610.108 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.495.749 92.837.935
Banka Kredileri
18 72.933.172 86.349.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.562.577 1.121.749
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 0 5.366.418
Ticari Borçlar
41.151.959 87.004.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 41.151.959 87.004.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 8.450.503 6.151.996
Türev Araçlar
22 705.012 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
705.012 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.057.886 2.640.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.057.886 2.640.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.748.440 3.928.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.247.828 2.957.797
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 500.612 971.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 524.272 253.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 524.272 253.684
ARA TOPLAM
162.064.276 215.605.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.064.276 215.605.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 49.250.503 3.211.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 44.901.087 0
Banka Kredileri
7 15.364.371 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 29.536.716 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 4.349.416 3.211.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.349.416 3.211.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 20.548.047 19.096.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 20.548.047 19.096.173
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.798.550 22.307.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
231.862.826 237.913.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.844.894 88.014.538
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -5.849.759 -5.941.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 3.458.482 2.346.712
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.008.391
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-549.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 28.487.872 26.662.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.602.356 0
Net Dönem Karı veya Zararı
32 11.235.120 5.035.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.844.894 88.014.538
TOPLAM KAYNAKLAR
331.707.720 325.927.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1 4.684.417 17.577.017 -22.261.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.892 -50.785 971.454 1.040.561 1.040.561
Dönem Karı (Zararı)
971.454 971.454 971.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
119.892 -50.785 69.107 69.107
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.832.000 -5.832.000 -5.832.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.870.021 1.931.085 26.662.966 0 971.454 85.606.307 85.606.307
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1 1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.768 1.661.679 11.235.120 12.988.567 12.988.567
Dönem Karı (Zararı)
11.235.120 11.235.120 11.235.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.768 1.661.679 1.753.447 1.753.447
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-608.302 -608.302 -608.302
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-549.909 -549.909 -549.909
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.849.759 4.008.391 -549.909 28.487.872 2.602.356 11.235.120 99.844.894 99.844.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.768 119.892 489.918 168.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 114.710 149.865 612.397 210.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.942 -29.973 -122.479 -42.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -22.942 -29.973 -122.479 -42.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.111.770 -50.785 1.057.364 -386.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.111.770 -50.785 1.057.364 -386.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 155.103 33.571
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
23 1.661.679 -50.785 1.176.389 -386.022
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-705.012 0 -152.596 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.203.538 69.107 1.547.282 -217.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.438.658 1.040.561 9.067.407 -5.020.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.438.658 1.040.561 9.067.407 -5.020.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886755


BIST

Canlı Borsa
5.373 18:05
Değişim :  5,04% |  257,69
Önceki Kapanış :  5.115  
En Yüksek
5.375
En Düşük
5.204
Açılış: 5.233
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.563 -0,59  
Nasdaq CCO 13.229 -0,09  
Xetra DAX DAX 15.964 -0,54  
IPC MXX 53.536 0,57  
Shanghai Composite SHCOMP 3.232 0,07  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1189--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(06.06.2023 01:23:50-06.06.2023 01:23:50)