***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 18:38
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 73.741.213 68.222.990
Satışların Maliyeti
24 -51.207.443 -50.702.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.533.770 17.520.124
BRÜT KAR (ZARAR)
22.533.770 17.520.124
Genel Yönetim Giderleri
26 -3.667.806 -2.228.195
Pazarlama Giderleri
26 -8.663.232 -6.160.563
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -368.567 -296.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 5.829.763 9.652.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -1.889.540 -6.282.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.774.388 12.205.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 678 466.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.775.066 12.671.786
Finansman Giderleri
29 -6.407.734 -10.683.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.367.332 1.988.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.660.925 -1.686.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.660.925 -1.686.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.706.407 301.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.706.407 301.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.706.407 301.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.821.943 -2.821.943 -1.507.066 -1.507.066 -1.507.066 21.978.549 1.680.753 -34.106.592 45.134.524 45.134.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-34.106.592 34.106.592 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.276 -821.603 301.423 -545.456 -545.456
Dönem Karı (Zararı)
301.423 301.423 301.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.276 -25.276 -821.603 -821.603 -821.603 -846.879 -846.879
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.847.219 -2.847.219 -2.328.669 -2.328.669 -2.328.669 21.978.549 -32.425.839 301.423 44.589.068 44.589.068
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 3.800.311 3.800.311 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.848.822 -14.848.822 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.629 360.172 -2.433.455 -2.073.283 -2.073.283 5.706.407 3.445.495 3.445.495
Dönem Karı (Zararı)
5.706.407 5.706.407 5.706.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.629 -187.629 360.172 -2.433.455 -2.073.283 -2.073.283 -2.260.912 -2.260.912
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.896.558 -2.896.558 360.172 1.366.856 1.728.028 1.727.028 21.978.549 -17.577.017 5.706.407 68.849.232 68.849.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.255.461 18.812.397
Dönem Karı (Zararı)
32 5.706.407 301.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.569.584 15.332.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.882.562 2.795.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
965.530 6.608.193
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 442.551 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 522.979 6.608.193
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-113.225 2.639.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -113.225 2.639.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.254.841 3.064.910
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 21.006
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.254.841 3.043.904
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.643.645 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.150 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.150 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.673.893 1.686.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-678 -466.412
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -678 -466.412
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
253.866 -995.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.655.321 4.241.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.313.496 5.680.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.802.454 2.991.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.290.073 -2.189.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-851.440 510.215
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.117 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
624.259 -2.750.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-345.871 828.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
970.130 -3.579.468
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.620.670 19.875.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 634.791 -1.063.520
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.180.950 -155.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.717.161 479.421
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.717.161 479.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.898.111 -1.161.295
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.073.551 -373.752
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 4.175.440 -787.543
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 0 547.400
Alınan Faiz
0 -21.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.440.747 -4.895.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.378.004 -1.599.719
Kredilerden Nakit Girişleri
-10.378.004 -1.599.719
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
18 2.937.257 -3.295.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.366.236 13.761.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
73.587 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.292.649 13.761.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.897.936 2.651.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.605.287 16.413.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.706.407 301.423
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-187.629 -113.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -234.536 -141.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.907 28.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 46.907 28.337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.073.283 -733.533
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 360.172 88.070
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.041.819 -1.027.003
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.041.819 -1.027.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
608.364 205.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 608.364 205.400
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.260.912 -846.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.445.495 -545.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.445.495 -545.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.605.287 10.897.936
Ticari Alacaklar
8 75.961.282 74.193.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 188.289 520.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 75.772.993 73.672.694
Diğer Alacaklar
9 1.059.191 882.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.059.191 882.431
Türev Araçlar
22 518.719 3.547.571
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 518.719 3.547.571
Stoklar
10 78.120.062 69.840.586
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.322.537 89.164
Diğer Dönen Varlıklar
22 8.831.322 8.812.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 8.831.322 8.812.779
ARA TOPLAM
172.418.400 168.264.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.418.400 168.264.102
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 47.533.788 47.020.879
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 15.635.460 16.849.304
Peşin Ödenmiş Giderler
12 790 944.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 790 944.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 10.922.012 11.940.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.092.050 76.754.907
TOPLAM VARLIKLAR
246.510.450 245.019.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 90.131.926 92.960.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 501.509
Banka Kredileri
7,18 0 501.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 90.131.926 92.459.264
Banka Kredileri
18 90.131.926 92.459.264
Ticari Borçlar
8 63.800.512 64.651.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 515.325 295.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 63.285.187 64.356.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.977.999 7.504.229
Türev Araçlar
21 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
9 445.141 844.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 445.141 844.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.958.952 1.036.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.958.952 1.036.597
ARA TOPLAM
164.314.530 166.998.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.314.530 166.998.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
Banka Kredileri
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 0
Banka Kredileri
18 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.346.688 12.617.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.346.688 12.617.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.346.688 12.617.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.661.218 179.615.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 68.849.232 65.403.737
Ödenmiş Sermaye
29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.896.558 -2.708.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.727.028 3.800.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.577.017 -32.425.839
Net Dönem Karı veya Zararı
32 5.706.407 14.848.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.849.232 65.403.737
TOPLAM KAYNAKLAR
246.510.450 245.019.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680907


BIST

Canlı Borsa
8.219 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  8.219  
En Yüksek
0
En Düşük
0
Açılış: 0
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.666 0,35  
Nasdaq CCO 13.201 0,83  
Xetra DAX DAX 15.324 0,70  
IPC MXX 51.555 0,25  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Hisse Seneti İstatistikleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--513--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(29.09.2023 09:56:00-29.09.2023 09:56:01)