***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 18:28
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 3.185.797 -65.604.077 9.161.630 164.457.564
Transferler
9.161.630 -9.161.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-710.559 -710.559
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 3.185.797 -56.442.447 -710.559 163.747.005 0 163.747.005
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 3.185.797 -55.607.961 1.573.576 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.832 -2.535.782 2.248.950
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 3.185.797 -53.747.553 -2.535.782 164.616.676 0 164.616.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.035.795 21.872.743
Dönem Karı (Zararı)
-2.535.782 -2.413.505
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.535.782 -2.413.505
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.556.166 23.237.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 10.953.539 10.080.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.829.814 4.387.313
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.829.814 4.387.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.614.739 8.750.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.614.739 8.750.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -710.828 381.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
960.122 -99.225
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
960.122 -99.225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-91.220 -263.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.300.671 2.539.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.589.863 -14.357.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.589.863 -14.357.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.544.678 -5.022.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.544.678 -5.022.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.405.038 -15.518.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.697 34.703.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
186.697 34.703.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.135 2.734.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
242.135 2.734.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.719.713 23.362.865
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.683.918 -1.490.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.443.820 -29.139.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.905.067 307.277
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 1.905.067 307.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -40.348.887 -29.447.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.348.887 -29.447.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.706.285 20.051.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.624.417 156.971.631
Kredilerden Nakit Girişleri
281.624.417 156.971.631
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.724.576 -127.909.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.724.576 -127.909.381
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-512.354 -178.664
Ödenen Faiz
-13.804.435 -8.931.593
Alınan Faiz
123.233 99.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.298.260 12.784.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.298.260 12.784.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.886.981 4.814.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.185.241 17.599.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.185.241 1.886.981
Ticari Alacaklar
172.376.613 158.790.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 172.376.613 158.790.262
Diğer Alacaklar
609.894 758.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 609.894 758.382
Türev Araçlar
15 43.251 457.817
Stoklar
8 59.602.857 65.514.540
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.394.221 2.353.552
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.929.115 4.275.450
ARA TOPLAM
244.141.192 234.036.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 6.665.774 6.665.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250.806.966 240.702.758
DURAN VARLIKLAR

Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
11 195.593.618 168.322.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.915.713 2.656.991
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.217.278 6.818.648
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.725.192 178.796.404
TOPLAM VARLIKLAR
457.532.158 419.499.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 147.424.939 106.108.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 123.626 635.980
Ticari Borçlar
114.679.125 114.397.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 20.035.708 13.518.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.643.417 100.879.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.470.720 968.283
Diğer Borçlar
7 1.997.759 3.828.223
Türev Araçlar
15 0 1.184.597
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.335.766 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.933.989 5.459.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.792.829 2.600.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.141.160 2.858.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 2.705.216 1.417.547
ARA TOPLAM
275.671.140 235.335.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
275.671.140 235.335.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.582.041 15.924.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.582.041 15.924.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 662.301 1.373.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.244.342 17.297.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
292.915.482 252.633.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
164.616.676 166.865.626
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.319.521 -7.606.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.319.521 -7.606.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.319.521 -7.606.353
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-46.428.032 -48.001.608
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.535.782 1.573.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.616.676 166.865.626
TOPLAM KAYNAKLAR
457.532.158 419.499.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
380.208.779 353.515.796 122.787.521 117.572.369
Satışların Maliyeti
-314.788.876 -294.203.940 -103.537.572 -97.274.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.419.903 59.311.856 19.249.949 20.297.494
BRÜT KAR (ZARAR)
65.419.903 59.311.856 19.249.949 20.297.494
Genel Yönetim Giderleri
-34.829.999 -33.139.907 -9.070.722 -11.813.988
Pazarlama Giderleri
-28.003.466 -30.878.177 -8.684.804 -9.772.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.224.029 20.052.658 4.367.727 9.299.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.809.406 -10.460.090 -2.862.372 -6.092.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.001.061 4.886.340 2.999.778 1.917.635
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.049.900 335.263 349.722 8.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.010.023 -236.038 -208.742
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.040.938 4.985.565 3.140.758 1.926.110
Finansman Giderleri
-11.287.549 -7.017.231 -3.912.687 -2.598.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.246.611 -2.031.666 -771.929 -672.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
710.829 -381.839 -151.920 -88.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 710.829 -381.839 -151.920 -88.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.535.782 -2.413.505 -923.849 -760.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.535.782 -2.413.505 -923.849 -760.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,00013000 -0,00012000 -0,00005000 -0,00004000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.702.946 1.702.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.702.946 1.702.946
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.702.946 1.702.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.535.782 -710.559 -923.849 942.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566694


BIST

Canlı Borsa
2.868 18:05
Değişim :  1,37% |  38,86
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
Açılış: 2.847
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.310 1,63  
Nasdaq CCO 12.855 2,89  
Xetra DAX DAX 13.695 -0,05  
IPC MXX 47.808 1,20  
Shanghai Composite SHCOMP 3.282 1,60  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--642--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(11.08.2022 23:07:19-11.08.2022 23:07:19)