***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2022 21:41
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.447 141.148.590 141.009.112 2.941.448 143.950.561
Dönem Karı (Zararı)
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.162 -600.162
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
183.469 -554.125 -370.656 -7.090 -377.746
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.832.783 207.497 402.601.248 400.975.962 3.252.357 404.228.319
Dönem Karı (Zararı)
402.601.248 402.601.248 3.252.357 405.853.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.832.783 207.497 -1.625.286 -1.625.286
Sermaye Arttırımı
5.670.000 100.075.500 105.745.500 105.745.500
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-558.852 -558.852
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
212.803 212.803 -10.280 202.523
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
94.000.000 100.075.500 1.357.543 -4.052.188 207.497 16.015.202 227.339.328 402.601.248 837.544.130 20.865.159 858.409.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.521.058 4.741.102
Dönem Karı (Zararı)
405.853.605 144.090.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
405.853.605 144.090.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.956.179 72.797.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 24.002.812 10.815.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.276.573 11.118.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.276.573 12.662.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.544.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.379.135 10.534.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32.379.135 10.534.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.609.492 139.471
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37.230.171 4.948.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-35.620.679 -4.808.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 119.687.243 40.053.522
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
924 136.132
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
924 136.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-577.232.744 -174.570.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.400.776.785 -641.756.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-357.840.117 -102.833.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
894.206.091 601.599.926
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.292.087 -66.843.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
141.885.980 35.263.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.577.040 42.316.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.494.531 -4.836.334
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -62.603.567 -32.739.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.498.516 -958.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 43.064 31.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -44.333.452 -23.784.208
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
41.791.872 22.795.031
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.212.581 -145.869.333
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 105.745.500 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
467.265.587 276.911.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-296.900.136 -394.076.356
Ödenen Temettüler
-558.852 -600.162
Ödenen Faiz
-69.339.518 -28.104.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.193.007 -142.086.245
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
237.361.251 1.807.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
381.554.258 -140.278.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.926.023 299.204.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 540.480.281 158.926.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 540.816.652 158.935.142
Finansal Yatırımlar
5 719.182.149 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
719.182.149 338.817.633
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
719.182.149 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 2.164.622.595 1.001.207.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 489.608.506 56.862.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.675.014.089 944.344.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 9.163.866 2.847.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.163.866 2.847.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
27 0 3.828.370
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 3.828.370
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.964.106 989.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.964.106 989.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 76.596 1.116.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
76.596 1.116.104
ARA TOPLAM
3.435.825.964 1.507.740.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.435.825.964 1.507.740.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 34.205.352 27.144.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.205.352 27.144.307
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 50.024.024 23.148.384
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 14.022.198 12.086.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.935.077 12.650.984
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 41.624.854 12.936.018
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.328.759 89.483.759
TOPLAM VARLIKLAR
3.589.154.723 1.597.224.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 466.006.903 283.304.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
466.006.903 283.304.213
Banka Kredileri
368.105.227 78.969.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.311.539 4.526.956
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
71.005.205 199.808.018
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.584.932 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 1.742.426.280 848.220.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 14.672.418 1.703.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.727.753.862 846.516.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.684.651 2.115.091
Diğer Borçlar
7 145.095.714 14.564.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
145.095.714 14.564.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
27 37.500.681 4.098.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
37.500.681 4.098.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 150.715.692 44.729.075
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 55.053.764 11.683.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.155.933 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 32.155.933 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
2.632.639.618 1.233.719.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.632.639.618 1.233.719.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 8.673.208 8.034.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.673.208 8.034.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.673.208 8.034.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 35.910.540 11.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.577.866 6.668.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.577.866 6.668.104
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 41.944.202 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.105.816 14.713.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.730.745.434 1.248.432.885
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
837.544.130 330.609.865
Ödenmiş Sermaye
18 94.000.000 88.330.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 100.075.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.694.645 -861.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.694.645 -861.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.052.188 -2.219.405
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.357.543 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
207.497 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
207.497 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.015.202 9.018.965
Yasal Yedekler
16.015.202 9.018.965
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.339.328 92.974.172
Net Dönem Karı veya Zararı
402.601.248 141.148.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 20.865.159 18.181.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
858.409.289 348.791.799
TOPLAM KAYNAKLAR
3.589.154.723 1.597.224.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 40.674.917.856 19.764.853.207
Satışların Maliyeti
19 -39.924.575.949 -19.451.756.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
750.341.907 313.096.864
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
750.341.907 313.096.864
Genel Yönetim Giderleri
20 -177.858.089 -110.417.247
Pazarlama Giderleri
20 -33.868.535 -21.461.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 193.216.148 126.361.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -174.080.532 -112.854.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
557.750.899 194.724.738
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.563 128.522
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.479 -175.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
557.919.983 194.677.963
Finansman Gelirleri
22 42.455.142 22.171.299
Finansman Giderleri
22 -74.834.277 -32.705.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
525.540.848 184.143.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-119.687.243 -40.053.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -105.973.681 -43.487.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -13.713.562 3.433.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
405.853.605 144.090.038
DÖNEM KARI (ZARARI)
405.853.605 144.090.038
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.252.357 2.941.448
Ana Ortaklık Payları
402.601.248 141.148.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.832.783 -139.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.290.979 -174.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 458.196 34.869
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
207.497 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
207.497 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.625.286 -139.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
404.228.319 143.950.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.252.357 2.941.448
Ana Ortaklık Payları
400.975.962 141.009.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000767


BIST
Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--230--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(24.09.2023 19:03:52-24.09.2023 19:03:52)