***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 22:37
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086
Transferler
4.422.475 -4.422.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 1.306.937 1.306.100 1.306.100
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.972.612 1.306.937 63.173.186 63.173.186
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.908.650 147.908.650 147.908.650
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 147.908.650 206.250.801 206.250.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.592.366 -33.924.248
Dönem Karı (Zararı)
147.908.650 1.306.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.213.237 -2.715.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.383 29.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.973 7.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.973 7.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
636.007 1.183.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -122.637 -38.703
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.571.626 1.221.730
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.812.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.343.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.457
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
482.838 989.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.092.480 -32.507.594
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.297.026 9.021.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -20.400.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -6.896.710 9.021.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.973.485 -11.880.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 87.603.800 -65.447.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 7.403.172 -4.026.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.385 124.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 76.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 50.136 124.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.243 34.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.550 67.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 -192.988.089 39.598.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.602.933 -33.916.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.567 -7.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.723.032 -4.476
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.524 -4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.524 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.676.607 35.328.570
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.522.000 60.273.277
Kredilerden Nakit Girişleri
18.522.000 60.273.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.119.308 -24.202.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.119.308 -24.202.893
Ödenen Faiz
-2.201.936 -780.517
Alınan Faiz
14 122.637 38.703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.192.727 1.399.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.192.727 1.399.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.452.212 1.239.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.644.939 2.639.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 9.644.939 1.452.212
Ticari Alacaklar
29.441.096 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 21.076.859 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.364.237 1.132.176
Diğer Alacaklar
8.890 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.890
Stoklar
5 86.662.180 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
1.734.285 9.137.457
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,6 1.447.732 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 286.553 393.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.457 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.092.868 32.133.825
ARA TOPLAM
128.603.715 221.706.868
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.603.715 221.706.868
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 108.751 43.751
Ticari Alacaklar
4.191.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 4.191.478
Diğer Alacaklar
244.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 124.720.000 112.727.000
Maddi Duran Varlıklar
22.515 25.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.040 2.419
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.288.304 112.799.165
TOPLAM VARLIKLAR
257.892.019 334.506.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 4.000.000 24.282.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.000.000
Banka Kredileri
16 4.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 30.029.725 21.978.460
Ticari Borçlar
360.358 233.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 76.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 284.109 233.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.172 27.929
Diğer Borçlar
471.174 1.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
471.174 1.889
Ertelenmiş Gelirler
2.875.455 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,6 121.651.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 2.875.455 74.211.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 40.187 427.922
ARA TOPLAM
37.809.071 242.816.370
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.809.071 242.816.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 13.808.789 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.358 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.358 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.832.147 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.641.218 276.163.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.250.801 58.342.151
Ödenmiş Sermaye
10 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.448.494 21.972.612
Net Dönem Karı veya Zararı
147.908.650 -3.524.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.250.801 58.342.151
TOPLAM KAYNAKLAR
257.892.019 334.506.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 270.824.181 23.024.932
Satışların Maliyeti
11 -121.716.150 -14.315.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.108.031 8.709.339
BRÜT KAR (ZARAR)
149.108.031 8.709.339
Genel Yönetim Giderleri
12 -3.511.672 -1.337.635 -1.702.342 -342.382
Pazarlama Giderleri
12 -184.312 -404.882 -70.050 -154.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.639 1.629.030 11.639 328.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.926.701 -849.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.496.985 -113.487 6.099.112 -167.672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 8.466.129 38.703 55.062 15.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.963.114 -74.784 6.154.174 -151.777
Finansman Giderleri
-3.054.464 -3.542.736 -669.927 -1.918.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.908.650 -3.617.520 5.484.247 -2.070.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.908.650 -3.617.520 5.484.247 -2.070.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.908.650 -3.617.520 5.484.247 -2.070.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
147.908.650 -3.617.520 5.484.247 -2.070.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 15 3,79250000 0,03350000 0,14060000 0,05310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.923.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.923.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.923.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.908.650 1.306.100 5.484.247 -2.070.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
147.908.650 1.306.100 5.484.247 -2.070.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640615


BIST

Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--551--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(29.06.2022 01:03:19-29.06.2022 01:03:19)