***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 22:28
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.980.000 632 222.151 14.442.737 3.779.801 52.425.321 52.425.321
Transferler
672.401 3.107.400 -3.779.801
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-710 4.415.139 4.414.429 -1.314 4.413.115
Sermaye Arttırımı
5.020.000 5.020.000 5.020.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.750 18.750
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Transferler
4.415.139 -4.415.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-817 -3.548.017 -3.548.834 -8.809 -3.557.643
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.813.467 22.369.973
Dönem Karı (Zararı)
-3.556.826 4.413.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.556.826 4.413.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.901.392 -3.305.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 46.266 40.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.023 22.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.023 22.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.241.824 119.868
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -53.771 -127.938
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.182.856 247.806
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 112.739 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.324.996 -5.041.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -6.324.996 -5.041.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.924.457 538.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.195 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 84.195 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
20 10.767.537 1.015.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.409.529 21.537.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.542.427 -10.163.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -3.390.390 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 8.932.817 -10.163.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 -16.948.460 -5.446.765
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -97.679.037 -32.207.675
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 14.684.005 -16.235.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 23.148 -507.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 23.350 -5.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 225.309 60.838
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 54.719.729 86.042.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.064.963 22.645.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -14.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 251.496 -261.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.913.564 -51.274.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.560 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.671 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.889 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.902.004 -51.293.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.901.903 21.383.186
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.020.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.020.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.418.737 25.615.520
Kredilerden Nakit Girişleri
64.418.737 25.615.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.965.003 -9.164.320
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.965.003 -9.164.320
Ödenen Faiz
-1.605.602 -215.952
Alınan Faiz
19 53.771 127.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.872 -7.521.740
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.872 -7.521.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.299.441 8.821.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.474.313 1.299.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 1.474.313 1.299.441
Ticari Alacaklar
4.522.566 10.177.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 3.390.390 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.132.176 10.177.732
Diğer Alacaklar
185.938 18.748
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 185.938 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 18.748
Stoklar
6 174.265.980 76.586.943
Peşin Ödenmiş Giderler
9.138.019 23.820.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,7 8.744.270 21.579.477
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 393.749 2.241.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.890 260.386
Diğer Dönen Varlıklar
14 32.137.823 15.353.943
ARA TOPLAM
221.733.529 127.517.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.733.529 127.517.980
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 2.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 112.727.000 99.500.000
Maddi Duran Varlıklar
9 30.293 143.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.501 9.387
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 1.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.760.794 99.656.542
TOPLAM VARLIKLAR
334.494.323 227.174.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11,23 24.282.653 15.139.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 21.978.460 0
Ticari Borçlar
238.344 215.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 238.344 215.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 31.593 8.243
Diğer Borçlar
2.508 5.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.508 5.024
Ertelenmiş Gelirler
195.863.544 141.143.815
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,7 55.462.982 33.931.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 140.400.562 107.211.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 430.166 202.341
ARA TOPLAM
242.827.268 156.713.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.827.268 156.713.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 33.322.181 3.645.491
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.331 13.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 25.331 13.491
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 4.924.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.347.512 8.583.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
276.174.780 165.297.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.310.916 61.859.750
Ödenmiş Sermaye
15 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -78
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -78
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -78
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.965.276 17.550.137
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.548.017 4.415.139
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.627 17.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.319.543 61.877.186
TOPLAM KAYNAKLAR
334.494.323 227.174.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.783.427 -929.478
Pazarlama Giderleri
16 -433.543 -94.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 504.247 3.290.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -196.934 -1.220.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.909.657 1.045.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.378.767 5.169.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.469.110 6.215.056
Finansman Giderleri
20 -12.950.393 -1.263.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.481.283 4.952.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457 -538.180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -1.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.924.457 -536.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.556.826 4.413.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.556.826 4.413.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.809 -1.314
Ana Ortaklık Payları
-3.548.017 4.415.139
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,09100000 0,12100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-817 -710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -817 -888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-817 -710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.557.643 4.413.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.809 -1.314
Ana Ortaklık Payları
-3.548.834 4.414.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589573


BIST
Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.381 0,07  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--982--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(28.06.2022 08:23:42-28.06.2022 08:23:43)