***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 18:11
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 2.952.104 4.419.791 4.419.791
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 9.055.431 214.067.638 63.014 214.130.652
Transferler
9.055.431 -9.055.431
Dönem Karı (Zararı)
515.639 515.639 515.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 9.822 9.822
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
63.014 63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 8.927 7.342.495 72.506.576 515.639 214.593.099 214.593.099
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
230.474 34.662.908 -34.893.382
Dönem Karı (Zararı)
2.884.788 2.884.788 2.884.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.620 19.620 19.620
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 6.938 7.572.969 106.804.184 2.884.788 251.488.341 251.488.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.969.467 9.580.487
Dönem Karı (Zararı)
2.884.788 515.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-141.425 1.117.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.642 11.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-139 -15.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -139 -15.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.815 101.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
86.815 101.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-249.743 1.021.207
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-90.401 -105.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-159.342 1.126.281
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.121.175 7.842.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.257.119 7.353.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 767.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.829 -188.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -24.705 322.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.010 21.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
496.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.258 124.745
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-157.766 226.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.864.538 9.475.413
Alınan Faiz
90.401 105.074
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.359 -120.112
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-63.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.359 -4.803
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.155.598 -10.103.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.458.006
Kredilerden Nakit Girişleri
5.458.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000 -14.303.015
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.150.000 -14.303.015
Ödenen Faiz
-5.598 -1.258.567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.808.510 -643.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.808.510 -643.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 220.291 1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.028.801 717.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.028.801 220.291
Ticari Alacaklar
1.423.165 2.166.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 36.981 36.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.386.184 2.129.130
Diğer Alacaklar
189.178 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189.178 159.906
Stoklar
6 62.020.002 62.787.506
Peşin Ödenmiş Giderler
20.373 1.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.373 1.545
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.130 27.658
Diğer Dönen Varlıklar
1.467 1.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.467 1.467
ARA TOPLAM
67.696.116 65.364.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.946.116 66.614.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.950.506 2.299.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.950.506 2.299.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 187.597.698 187.597.698
Maddi Duran Varlıklar
757.385 773.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.005 4.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.309.594 190.674.971
TOPLAM VARLIKLAR
259.255.710 257.289.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.150.000
Ticari Borçlar
5-13 621.086 645.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 480.978 327.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 140.108 318.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.591 21.581
Diğer Borçlar
261.513 506.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
261.513 506.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.763.210 3.267.110
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.763.210 3.267.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.178 370.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.178 370.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.466.217 2.422.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
71.992 28.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.394.225 2.394.225
ARA TOPLAM
7.208.795 8.384.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.208.795 8.384.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
298.966 225.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
298.966 225.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
140.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
140.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.608 96.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
119.608 96.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.574 321.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.767.369 8.705.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.488.341 248.583.933
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.938 -12.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.938 -12.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.938 -12.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.572.969 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.804.184 72.141.276
Net Dönem Karı veya Zararı
2.884.788 34.893.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.488.341 248.583.933
TOPLAM KAYNAKLAR
259.255.710 257.289.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 6.269.272 3.417.294 1.453.763 1.542.192
Satışların Maliyeti
10 -930.057 -245.279 -98.604 -245.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.339.215 3.172.015 1.355.159 1.296.913
BRÜT KAR (ZARAR)
5.339.215 3.172.015 1.355.159 1.296.913
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.271.153 -2.433.515 -1.166.419 -1.191.001
Pazarlama Giderleri
-88.028 -50.901 -18.982 -30.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
501.619 2.812.900 67.033 1.150.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-715.441 -1.031.830 -115.629 72.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.766.212 2.468.669 121.162 1.297.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.766.212 2.468.669 121.162 1.297.338
Finansman Gelirleri
162.660 78.712 87.904 38.615
Finansman Giderleri
12 -44.084 -2.031.742 -33.006 -979.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.884.788 515.639 176.060 356.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.884.788 515.639 176.060 356.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.884.788 515.639 176.060 356.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.884.788 515.639 176.060 356.367
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,02150000 0,00380000 0,02010000 0,00270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.620 9.822 -14.051 -7.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.620 9.822 -14.051 -7.630
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.620 9.822 -14.051 -7.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.904.408 525.461 162.009 348.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.904.408 525.461 162.009 348.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867374


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.377 -0,06  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--931--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 07:09:27-28.06.2022 07:09:27)