***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2022 15:21
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 17.965.274 195.084 8.266.802 97.574
Satışların Maliyeti
22 -8.539.117 -177.350 -4.351.932 -88.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.426.157 17.734 3.914.870 8.870
BRÜT KAR (ZARAR)
9.426.157 17.734 3.914.870 8.870
Genel Yönetim Giderleri
-2.163.179 1.552.918 11.649 712.843 1.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-841.214 -5.188.946 -105.716 -2.819.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.679.788 -6.177.598 1.187.719 -3.174.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
105.782 -232.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.679.788 -6.071.816 1.187.719 -3.407.316
Finansman Gelirleri
211.455 1.430.415 0 262.957
Finansman Giderleri
-2.881.338 -21.149 -777.055 284.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.905 -4.662.550 410.664 -2.860.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.382 469.902 -449.424 104.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.382 469.902 -449.424 104.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.029.245 4.010.795
Dönem Karı (Zararı)
25.287 -4.192.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 25.287 -4.192.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.828.517 4.328.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 873.413 40.294
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
438.011 1.602.621
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 438.011 1.602.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-121.103 21.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -121.103 21.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.898.031
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 2.898.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.500.650 -1.449.838
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 11.500.650 -1.449.838
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 309.415 469.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.171.869 746.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.215.420 5.284.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.896.561 -19.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.442.105 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.454.456 -19.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.665.185 5.627.180
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.560.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 104.498 5.627.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.515.314 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -71.914.679 -685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.981.452 246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 446.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.534.866 246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 126.894 26.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.723.249 380
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 12.583.201
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 140.048 380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.088.103 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.473.749 -350.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.473.749 -350.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.361.616 5.420.061
Alınan Temettüler
-211.455 -1.430.415
Ödenen Faiz
2.881.338 21.149
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11.687.870 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -25.382 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.000 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 -15.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -10.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.163.306 -3.984.487
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.163.306 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 44.163.306 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.984.487
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -3.984.487
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.119.061 16.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.119.061 16.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.805.116 28.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.924.177 44.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.924.177 4.805.116
Ticari Alacaklar
6.185.983 1.289.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.442.105 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.743.878 1.289.422
Diğer Alacaklar
161.354 1.928.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 56.458 1.928.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 104.896 398
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 3.515.314 0
Peşin Ödenmiş Giderler
4.815.658 151.911
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.815.658 151.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.183.137 0
Diğer Dönen Varlıklar
290.612 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 290.612 0
ARA TOPLAM
23.076.235 8.175.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.076.235 8.175.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 701.969 701.969
Diğer Alacaklar
103.287 884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 103.287 884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 0 11.500.650
Maddi Duran Varlıklar
7.849.095 3.176.582
Binalar
12 3.081.558 3.170.147
Taşıtlar
12 1.630.421 3.095
Mobilya ve Demirbaşlar
12 2.916.355 3.340
Özel Maliyetler
12 220.761 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
118.159 27.804
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 118.159 27.804
Peşin Ödenmiş Giderler
67.436.558 185.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 67.436.558 185.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 44.134 716.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.253.202 16.310.428
TOPLAM VARLIKLAR
99.329.437 24.485.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
676.363 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
676.363 0
Banka Kredileri
3.040.564 59.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 446.586 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.593.978 59.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 487.349 360.455
Diğer Borçlar
20.059.582 6.500.380
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 19.919.534 6.500.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 140.048 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.170.517 82.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.170.517 82.414
Kısa Vadeli Karşılıklar
479.527 74.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 315.696 65.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 163.831 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.563.067 2.399.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.563.067 2.399.020
ARA TOPLAM
27.476.969 9.475.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.476.969 9.475.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.016.774 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.016.774 0
Banka Kredileri
6 42.016.774 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
229.169 126.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 229.169 126.739
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.245.943 126.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.722.912 9.602.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.606.525 14.883.407
Ödenmiş Sermaye
21 25.118.111 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Birleşme Denkleştirme Hesabı
21 155.530 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.512.230 4.240.505
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.099.623 2.827.898
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 6.287.147 2.871.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -187.524 -43.932
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 1.366.127 1.366.127
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Yasal Yedekler
21 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.453.442 -13.642.932
Net Dönem Karı veya Zararı
21 25.287 606.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.606.525 14.883.407
TOPLAM KAYNAKLAR
99.329.437 24.485.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-22.069 -22.069
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 0
Transferler
21 2.042.730 -2.042.730 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -24.052 1.366.127 -4.192.648 -1.238.482 -1.238.482
Dönem Karı (Zararı)
21 -4.192.648 -4.192.648 -4.192.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.612.091 -24.052 1.366.127 2.954.166 2.954.166
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-22.069
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -49.486 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 -4.192.648 10.078.421 10.078.421
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407
Transferler
21 606.784 -606.784 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21 -134.651 -109.364 -109.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -134.651 -134.651 -134.651
Sermaye Arttırımı
25.287 25.287 25.287
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
21 11.687.870 155.530 3.415.317 -8.941 -417.294 14.832.482 14.832.482
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.118.111 23.398 155.530 9.535.612 6.287.147 -187.524 46.480 1.366.127 689.799 -13.453.442 25.287 29.606.525 29.606.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.874 2.962.184 -79.111 2.972.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.791.212 0 1.791.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.592 -20.043 -98.889 -6.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.366.127 1.366.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
1.366.127 1.366.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.718 -175.112 19.778 -177.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.718 -175.112 19.778 -177.734
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.874 2.962.184 -79.111 2.972.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.587 -1.230.464 -117.871 217.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.587 -1.230.464 -117.871 217.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075063


BIST

Canlı Borsa
8.305 18:05
Değişim :  3,30% |  265,65
Önceki Kapanış :  8.039  
En Yüksek
8.311
En Düşük
8.097
Açılış: 8.105
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.007 0,13  
Nasdaq CCO 13.271 0,45  
Xetra DAX DAX 15.405 -0,98  
IPC MXX 51.367 -0,60  
Shanghai Composite SHCOMP 3.116 -0,54  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--375--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(26.09.2023 02:46:13-26.09.2023 02:46:13)