***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2017 18:48
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -492.659 -492.659 -492.659 2.687.530 82.226.916 53.660.552 135.887.468 198.294.195 198.294.195
Transferler
27 1.332.558 52.327.994 -53.660.552 -1.332.558
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.646 -427.646 -427.646 25.511.483 25.511.483 25.083.837 25.083.837
Dönem Karı (Zararı)
25.511.483 25.511.483 25.511.483 25.511.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.646 -427.646 -427.646 -427.646 -427.646
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Transferler
27 416 25.511.067 -25.511.483 -416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.114 -545.114 -545.114 35.553.213 35.553.213 35.008.099 35.008.099
Dönem Karı (Zararı)
35.553.213 35.553.213 35.553.213 35.553.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.114 -545.114 -545.114 -545.114 -545.114
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.945.540 39.658.871
Dönem Karı (Zararı)
35.553.213 25.511.483
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.553.213 25.511.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.644.108 10.550.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18, 19 9.385.712 8.845.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.524.272 259.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.524.272 259.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.326.611 2.071.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.326.611 2.071.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.450.408 -502.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.133.075 -810.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 156.062 239.727
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.279 -31.788
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.471.116 99.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-142.079 -123.047
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -142.079 -123.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.890.983 6.527.461
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.968.110 16.216.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -78.232 -2.311.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 6.238.283 -15.268.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.787.115 906.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 13.144.008 6.520.596
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -19.947.098 5.303.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.983 -4.840.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-284.983 -4.840.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.088.304 42.589.902
Ödenen Temettüler
-2.000.000 -2.000.000
Alınan Faiz
977.013 570.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.339.927 -1.262.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.779.850 -239.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.306.352 -24.366.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.079 123.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.448.431 -24.489.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.723.574 -336.904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.723.574 -336.904
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.723.574 -336.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.915.614 14.955.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.915.614 14.955.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.284.940 5.329.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.200.554 20.284.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.200.554 20.284.940
Ticari Alacaklar
10, 37 75.307.298 68.048.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 1.218.047 935.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 74.089.251 67.112.642
Diğer Alacaklar
11, 37 1.625.225 1.545.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.625.225 1.545.372
Stoklar
13 93.885.489 100.123.772
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.050.875 4.490.975
Diğer Dönen Varlıklar
26 345.435 2.845.543
ARA TOPLAM
206.414.876 197.338.957
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.414.876 197.338.957
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 316.484 4.660.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 316.484 4.660.473
Diğer Alacaklar
11, 37 2.009.233 2.010.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.009.233 2.010.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.840.761 10.979.811
Maddi Duran Varlıklar
18 107.537.664 87.170.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 23.744 17.429
Peşin Ödenmiş Giderler
774.351 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.956.027 2.180.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.459.265 107.020.031
TOPLAM VARLIKLAR
335.874.141 304.358.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 918.434 2.248.708
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.393.300
Ticari Borçlar
10, 37 31.652.570 20.867.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 7.622.867 1.750.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.029.703 19.117.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.025.211 5.467.371
Diğer Borçlar
11, 37 3.996.739 347.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.996.739 347.259
Ertelenmiş Gelirler
15 14.251.485 32.680.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 959.401 1.779.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.849.812 1.285.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.647.615 1.072.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 202.197 212.617
ARA TOPLAM
62.653.652 71.069.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.653.652 71.069.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 11.840.688 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.936.688 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.993.670 6.006.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.993.670 6.006.986
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.834.358 11.910.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.488.010 82.980.956
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.386.131 221.378.032
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.465.419 -920.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.465.419 -920.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.465.419 -920.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.020.504 4.020.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 156.065.977 132.554.910
Net Dönem Karı veya Zararı
36 35.553.213 25.511.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.386.131 221.378.032
TOPLAM KAYNAKLAR
335.874.141 304.358.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 316.354.139 270.207.698
Satışların Maliyeti
28 -203.018.940 -175.232.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.335.199 94.975.218
BRÜT KAR (ZARAR)
113.335.199 94.975.218
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -20.069.471 -16.187.776
Pazarlama Giderleri
29, 30 -56.388.222 -53.082.293
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -2.779.339 -2.513.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 21.233.556 17.606.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -19.860.541 -8.722.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.471.182 32.075.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 142.079 123.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.613.261 32.198.221
Finansman Gelirleri
33 4.433.906 6.682.948
Finansman Giderleri
33 -1.233.501 -6.791.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.813.666 32.089.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.260.453 -6.577.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.900.129 -6.764.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 5.639.676 186.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.553.213 25.511.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.553.213 25.511.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.553.213 25.511.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-545.114 -427.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-681.392 -534.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136.278 106.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
136.278 106.911
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545.114 -427.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.008.099 25.083.836
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.008.099 25.083.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591228


BIST

Canlı Borsa
8.262 17:36
Değişim :  0,24% |  19,97
Önceki Kapanış :  8.242  
En Yüksek
8.299
En Düşük
8.171
Açılış: 8.275
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.619 -1,14  
Nasdaq CCO 13.064 -1,57  
Xetra DAX DAX 15.256 -0,97  
IPC MXX 51.108 -0,51  
Shanghai Composite SHCOMP 3.107 0,16  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1402--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.09.2023 17:53:38-27.09.2023 17:53:38)