***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 18:11
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.344.920 17.025.720 14.680.800 14.680.800
Dönem Karı (Zararı)
28 17.025.720 17.025.720 17.025.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.344.920 -2.344.920 -2.344.920
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.439.811 4.644.482 288.177.493 17.025.720 360.619.740 360.619.740
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Transferler
28 33.252.582 -33.252.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.322.663 15.926.421 10.603.758 10.603.758
Dönem Karı (Zararı)
28 15.926.421 15.926.421 15.926.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.322.663 -5.322.663 -5.322.663
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -14.937.749 4.644.482 321.430.075 15.926.421 387.275.085 387.275.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.451.670 15.064.861
Dönem Karı (Zararı)
15.926.421 17.025.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.466.537 12.953.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 14.108.663 11.768.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.354.218 4.129.386
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.354.218 4.129.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.908.567 4.191.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 12.644.019 5.361.525
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
264.548 -1.170.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
537.136 1.644.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -258.514 -314.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 505.653 1.768.284
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -7.266.409 -4.887.361
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 7.556.406 5.078.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.891.014 3.402.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-333.061 -12.182.568
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -333.061 -12.182.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.627.669 -8.448.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.897.797 -11.804.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -768.263 -514.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -32.197.081 -15.284.230
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 765.917 -15.986.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.176.574 21.324.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 6.404.483 -113.490
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.471.424 12.011.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.582.926 1.918.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.045.968 534.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.536.958 1.383.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.765.289 21.530.542
Ödenen Faiz
-247.138 -1.453.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.324.088 -1.846.856
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -8.742.393 -3.165.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.544.765 -6.875.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
428.991 5.167.450
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
428.991 5.167.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.973.756 -12.042.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.973.756 -12.042.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.597.645 -5.624.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.918.120
Kredilerden Nakit Girişleri
81.918.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.046.587 -1.574.561
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-82.046.587 -1.574.561
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.469.178 -4.050.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.690.740 2.564.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.690.740 2.564.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.212.835 8.499.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.522.095 11.064.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.522.095 10.212.835
Ticari Alacaklar
133.482.595 127.127.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 3.674.655 4.574.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 129.807.940 122.552.242
Diğer Alacaklar
11 5.487.391 4.714.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1 5.487.391 4.714.103
Stoklar
13 184.167.939 151.970.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.397.852 2.187.202
Diğer Dönen Varlıklar
27 91.443 93.125
ARA TOPLAM
331.149.315 296.305.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.149.315 296.305.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 1.584.633 952.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.584.633 952.871
Diğer Alacaklar
11 200.513 205.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 200.513 205.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.274.570 11.418.917
Maddi Duran Varlıklar
18 180.542.356 164.017.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 22.037.781 25.742.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.124.852 3.488.029
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.124.852 3.488.029
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.072.474 19.049.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.407.256 8.359.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.245.436 233.234.939
TOPLAM VARLIKLAR
578.394.751 529.540.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.522.956 1.262.041
Ticari Borçlar
10 67.772.929 46.862.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 10.576.350 4.052.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 57.196.579 42.809.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 11.505.565 8.471.714
Diğer Borçlar
11 7.476.270 1.071.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.476.270 1.071.787
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.617.100 37.145.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 2.093.041 3.944.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.776.707 3.520.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.889.726 1.898.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.886.981 1.622.433
ARA TOPLAM
138.764.568 102.279.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.764.568 102.279.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.793.452 27.356.643
Ticari Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 25.657.646 17.328.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 25.657.646 17.328.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.355.098 50.589.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.119.666 152.868.918
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 387.275.085 376.671.327
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -14.937.749 -9.615.086
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 321.430.075 288.177.493
Net Dönem Karı veya Zararı
37 15.926.421 33.252.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28 387.275.085 376.671.327
TOPLAM KAYNAKLAR
578.394.751 529.540.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 405.645.232 246.865.208 145.010.677 95.340.929
Satışların Maliyeti
29 -243.479.824 -156.870.126 -84.388.479 -59.524.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.165.408 89.995.082 60.622.198 35.816.351
BRÜT KAR (ZARAR)
162.165.408 89.995.082 60.622.198 35.816.351
Genel Yönetim Giderleri
30-31 -23.233.092 -19.067.722 -7.644.787 -7.152.854
Pazarlama Giderleri
30-31 -122.214.679 -69.309.298 -46.582.417 -24.644.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30-31 -6.765.576 -6.391.123 -2.508.231 -1.441.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 40.093.541 34.781.309 10.024.195 11.233.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -29.077.407 -22.265.230 -9.396.736 -6.383.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.968.195 7.743.018 4.514.222 7.428.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.075.503 12.182.569 431.242 1.918.139
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -423.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.619.969 19.925.587 4.945.464 9.346.455
Finansman Gelirleri
34 3.206.220 2.384.819 1.410.089 619.518
Finansman Giderleri
34 -2.008.753 -1.881.810 -238.540 -891.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.817.436 20.428.596 6.117.013 9.074.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -6.891.015 -3.402.876 -2.643.239 -1.938.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.607.999 -4.028.744 -2.102.311 -1.960.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-283.016 625.868 -540.928 22.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.926.421 17.025.720 3.473.774 7.135.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.926.421 17.025.720 3.473.774 7.135.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.926.421 17.025.720 3.473.774 7.135.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.322.663 -2.344.920 -1.132.108 -1.049.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.653.329 -3.006.308 -1.415.135 -1.346.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.330.666 661.388 283.027 296.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.330.666 661.388 283.027 296.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.322.663 -2.344.920 -1.132.108 -1.049.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.603.758 14.680.800 2.341.666 6.085.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.603.758 14.680.800 2.341.666 6.085.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976349


BIST
Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--191--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(23.09.2023 07:35:39-23.09.2023 07:35:39)