***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:58
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -492.659 -492.659 -492.659 2.687.530 82.226.916 53.660.552 135.887.468 198.294.195 198.294.195
Transferler
27 1.332.558 52.327.994 -53.660.552 -1.332.558
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.270 -95.270 -95.270 11.824.214 11.824.214 11.728.944 11.728.944
Dönem Karı (Zararı)
11.824.214 11.824.214 11.824.214 11.824.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.270 -95.270 -95.270 -95.270 -95.270
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -587.929 -587.929 -587.929 4.020.088 132.554.910 11.824.214 144.379.124 208.023.139 208.023.139
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Transferler
27 416 25.511.067 -25.511.483 -416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.862 -315.862 -315.862 27.608.833 27.608.833 27.292.971 27.292.971
Dönem Karı (Zararı)
27.608.833 27.608.833 27.608.833 27.608.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.862 -315.862 -315.862 -315.862 -315.862
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.236.167 -1.236.167 -1.236.167 4.020.504 156.065.977 27.608.833 183.674.810 246.671.003 246.671.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.377.821 17.494.814
Dönem Karı (Zararı)
27.608.833 11.824.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.193.851 5.527.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18, 19 4.644.623 4.350.809
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
891.329 -36.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 891.329 -36.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.471.299 1.305.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.471.299 1.305.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.671.321 82.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -646.404 -365.173
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 38.314 128.653
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 53.453 -8.905
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.116.684 328.109
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-142.079 -77.726
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -142.079 -77.726
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -97.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.063.721 3.164.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.646.596 -10.543.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 613.544 235.329
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 14.695.165 1.854.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -594.964 2.846.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 1.760.251 9.947.982
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -7.817.910 913.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.073.211 -2.090.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.738.963 20.516.684
Ödenen Temettüler
-2.000.000 -2.000.000
Alınan Faiz
608.090 236.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-189.382 -1.019.313
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.779.850 -239.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.249.879 -6.600.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.079 77.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.391.958 -6.677.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.793.091 1.575.172
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.575.172
Kredilerden Nakit Girişleri
1.575.172
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.793.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.793.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.334.851 12.469.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.334.851 12.469.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.284.940 5.329.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.619.791 17.799.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.619.791 20.284.940
Ticari Alacaklar
10, 37 92.141.734 68.048.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 5.942.562 935.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 86.199.172 67.112.642
Diğer Alacaklar
11, 37 885.499 1.545.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 885.499 1.545.372
Stoklar
13 85.428.607 100.123.772
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.536.207 4.490.975
Diğer Dönen Varlıklar
26 51.492 2.845.543
ARA TOPLAM
205.663.330 197.338.957
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.663.330 197.338.957
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 439.045 4.660.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 439.045 4.660.473
Diğer Alacaklar
11, 37 2.057.183 2.010.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.057.183 2.010.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.910.286 10.979.811
Maddi Duran Varlıklar
18 96.502.100 87.170.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 26.312 17.429
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.381.466 2.180.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.317.393 107.020.031
TOPLAM VARLIKLAR
320.980.723 304.358.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.848.917 2.248.708
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.393.300
Ticari Borçlar
10, 37 20.326.223 20.867.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 261.658 1.750.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 20.064.565 19.117.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 6.238.353 5.467.371
Diğer Borçlar
11, 37 1.336.528 347.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.336.528 347.259
Ertelenmiş Gelirler
15 25.453.776 32.680.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.114.090 1.779.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.798.930 1.285.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.513.623 1.072.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 285.307 212.617
ARA TOPLAM
61.116.817 71.069.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.116.817 71.069.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.288.903 6.006.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.288.903 6.006.986
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.192.903 11.910.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.309.720 82.980.956
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
246.671.003 221.378.032
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.236.167 -920.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.236.167 -920.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.236.167 -920.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.020.504 4.020.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 156.065.977 132.554.910
Net Dönem Karı veya Zararı
36 27.608.833 25.511.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.671.003 221.378.032
TOPLAM KAYNAKLAR
320.980.723 304.358.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 169.505.122 138.348.097 82.819.784 67.853.107
Satışların Maliyeti
28 -106.979.696 -90.847.078 -48.419.451 -44.037.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.525.426 47.501.019 34.400.333 23.815.341
BRÜT KAR (ZARAR)
62.525.426 47.501.019 34.400.333 23.815.341
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -9.113.087 -8.083.613 -4.539.041 -4.327.022
Pazarlama Giderleri
29, 30 -27.681.714 -28.408.368 -12.411.834 -13.579.032
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -1.397.763 -1.292.077 -667.064 -651.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.664.679 11.025.585 4.312.493 3.956.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.863.912 -6.043.375 -64.392 -1.074.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.133.629 14.699.171 21.030.495 8.138.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 142.079 77.726 70.297 45.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.275.708 14.776.897 21.100.792 8.184.764
Finansman Gelirleri
33 646.404 657.257 400.024 405.421
Finansman Giderleri
33 -123.968 -588.381 -108.806 -431.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.798.144 14.845.773 21.392.010 8.158.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.189.311 -3.021.559 -1.511.094 -1.653.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.311.739 -3.363.642 -4.165.898 -1.656.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.122.428 342.083 2.654.804 3.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.608.833 11.824.214 19.880.916 6.505.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.608.833 11.824.214 19.880.916 6.505.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.608.833 11.824.214 19.880.916 6.505.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-315.862 -95.271 12.891 19.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-394.827 -119.088 16.114 24.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.965 23.817 -3.223 -4.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78.965 23.817 -3.223 -4.990
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-315.862 -95.271 12.891 19.960
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.292.971 11.728.943 19.893.807 6.525.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.292.971 11.728.943 19.893.807 6.525.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551500


BIST

Canlı Borsa
8.260 11:42
Değişim :  0,57% |  46,51
Önceki Kapanış :  8.214  
En Yüksek
8.288
En Düşük
8.227
Açılış: 8.236
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.550 -0,20  
Nasdaq CCO 13.093 0,22  
Xetra DAX DAX 15.217 -0,25  
IPC MXX 51.427 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1690--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(28.09.2023 11:59:03-28.09.2023 11:59:03)