***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 18:59
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Transferler
0 15.535.299 -15.535.299
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.094 8.957.478 9.135.572 9.135.572
Dönem Karı (Zararı)
8.957.478 8.957.478 8.957.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
178.094 178.094 178.094
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 6.328 2.135.035 69.750.986 8.957.478 93.823.275 93.823.275
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
0 33.600.672 -33.600.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
226.838 10.649.982 10.876.820 10.876.820
Dönem Karı (Zararı)
10.649.982 10.649.982 10.649.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
226.838 226.838 226.838
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -118.117 2.135.035 103.334.067 10.649.982 128.974.415 128.974.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.085 -2.125.961
Dönem Karı (Zararı)
13.769.707 8.349.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-120.278 773.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.432.737 837.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
576.580 395.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 472.299 375.511
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
104.281 19.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.179.734 -415.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-234.622 18.124
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -2.266.049 -834.082
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 320.937 400.134
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.139 9.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -52.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -52.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.361.202 -11.247.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.021.093 -11.370.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -15.029.136 -6.016.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.991.957 -5.354.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.651.176 -2.313.401
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.651.176 -2.313.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 7.290.322 -6.269.715
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
845.143 7.715.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 4.071.935 8.540.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.226.792 -825.191
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.175.602 990.575
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 263.002 1.099.077
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.912.600 -108.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-711.773 -2.125.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-312 -824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
811.523 -1.605.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.378.639 61.048
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.378.639 61.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-567.116 -1.719.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -567.116 -1.719.109
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 52.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
419.089 3.920.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
503.084 3.933.195
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
503.084 3.933.195
Ödenen Faiz
-88.185 -18.124
Alınan Faiz
4.190 5.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
518.527 189.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
518.527 189.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 415.893 63.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 934.420 253.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 934.420 415.893
Ticari Alacaklar
37.719.776 15.089.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 21.156.278 6.127.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.563.498 8.962.414
Diğer Alacaklar
6.842.293 7.285.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.842.293 7.285.255
Stoklar
9 98.664.412 105.954.734
Peşin Ödenmiş Giderler
4.253.251 3.162.819
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.253.251 3.162.819
Diğer Dönen Varlıklar
15.434.076 12.394.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 15.434.076 12.394.510
ARA TOPLAM
163.848.228 144.302.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.848.228 144.302.767
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
270 270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 270 270
Diğer Alacaklar
418 418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 418 418
Maddi Duran Varlıklar
11 58.561.509 60.809.072
Arazi ve Arsalar
363.557 329.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.233.625 1.214.208
Binalar
13.637.036 13.733.244
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.599.178 41.707.350
Taşıtlar
138.313 152.575
Mobilya ve Demirbaşlar
1.835.764 1.919.175
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
754.036 1.752.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.324 11.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.324 11.023
Peşin Ödenmiş Giderler
3.059.950 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.059.950 2.100.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.554.914 4.282.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.191.385 67.202.908
TOPLAM VARLIKLAR
229.039.613 211.505.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.931.524 10.428.440
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.931.524 10.428.440
Banka Kredileri
6 10.931.524 10.428.440
Ticari Borçlar
74.233.197 75.654.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 37.645.998 33.574.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.587.199 42.080.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.055.567 1.315.646
Diğer Borçlar
14.424 1.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,8 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.424 1.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.491.798 1.460.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.491.798 1.460.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26,14 2.377.086 34.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.907 602.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 200.118 165.773
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 436.789 436.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.870.271 1.607.269
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4,14 1.870.271 1.607.269
ARA TOPLAM
97.610.774 91.105.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.610.774 91.105.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.454.424 2.302.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.454.424 2.302.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.454.424 2.302.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.065.198 93.408.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.974.415 118.097.595
Ödenmiş Sermaye
20 6.600.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.117 -344.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.117 -344.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.117 -344.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 103.334.067 69.733.395
Net Dönem Karı veya Zararı
27 10.649.982 33.600.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.974.415 118.097.595
TOPLAM KAYNAKLAR
229.039.613 211.505.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 50.945.103 31.253.484
Satışların Maliyeti
21 -33.382.815 -22.107.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.562.288 9.146.237
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.562.288 9.146.237
Genel Yönetim Giderleri
22 -974.970 -578.247
Pazarlama Giderleri
22 -3.350.138 -831.245
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.346.989 2.216.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.255.888 -1.025.643
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.328.281 8.927.956
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen F
Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--279--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(29.06.2022 02:52:07-29.06.2022 02:52:07)