***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2022 08:03
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 33.123.954 -144.442 33.123.954 0 12.485.043 39.598.481 80.395.943 275.458.979 275.458.979
Transferler
3.891.341 76.504.602 -80.395.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.241 18.041.897 88.527.008 106.539.664 106.539.664
Kar Payları
-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -173.683 51.165.851 16.376.384 66.103.083 88.527.008 331.998.643 331.998.643
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517
Transferler
13.670.879 303.375.968 -316.423.046 623.801 -623.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
989.333 354.566.684 355.556.017 1.232.971 356.788.988
Sermaye Arttırımı
11.550.000 312.271.742 323.821.742 323.821.742
Kar Payları
-151.275.130 -151.275.130 -151.275.130
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.174.403 3.174.403
Dönem Sonu Bakiyeler
121.550.000 312.271.742 -86.089 55.292.710 989.333 30.047.263 218.203.921 354.566.684 1.092.835.564 6.326.956 1.099.162.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.984.563 9.174.190
Dönem Karı (Zararı)
354.566.684 88.527.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.834.359 67.416.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.842.320 6.357.278
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.545.416 2.908.787
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.581.544 3.085.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -36.128 -176.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.759.671 1.868.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.759.671 1.532.838
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 336.108
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.557.111 -4.161.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
134.181.695 30.021.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.135.191 -6.049.746
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
144.316.886 36.070.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
989.333 4.477.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-83.035.307 -230.706
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -90.254.754 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.219.447 -230.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.811
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.108.342 29.347.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.153.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-567.179.466 -138.043.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-567.242.409 -278.306.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.021.817 4.727.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297.484.624 -70.694.725
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.066.379 196.638.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.496.995 9.591.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-152.778.423 17.899.764
Alınan Faiz
10.135.191 6.049.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.134.539 -134.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -67.206.792 -14.640.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-640.825.344 36.588.481
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.896.080 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.420 71.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -90.103.284 -12.694.109
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
31.337.870 46.210.666
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
15 -568.171.270 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
693.832.018 -18.335.324
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.821.742 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 323.821.742 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 7.019.276.699 604.425.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -6.376.501.809 -538.668.132
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-903.675 -699.766
Ödenen Temettüler
-151.275.130 -50.000.000
Ödenen Faiz
-120.585.809 -33.392.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.977.889 27.427.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.977.889 27.427.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 522.234.256 281.177.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 335.256.367 308.604.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 335.256.367 522.234.256
Finansal Yatırımlar
15 658.426.024 31.337.870
Ticari Alacaklar
4 1.636.034.181 1.065.391.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.998.179 5.094.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.630.036.002 1.060.297.049
Diğer Alacaklar
3.522.932 6.817.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.165.411 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.357.521 2.921.968
Türev Araçlar
15 117.044 3.749.135
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
117.044 3.749.135
Stoklar
5 657.706.488 360.185.736
Peşin Ödenmiş Giderler
15.975.468 37.015.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.975.468 37.015.421
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
79.915.052 44.521.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
79.915.052 44.521.722
ARA TOPLAM
3.386.953.556 2.071.253.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.386.953.556 2.071.253.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 228.300 228.300
Ticari Alacaklar
4 575.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
575.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 208.004.141 108.016.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.323.007 2.780.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 22.261.386 26.010.293
Peşin Ödenmiş Giderler
20.581 64.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.581 64.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
234.412.415 137.100.682
TOPLAM VARLIKLAR
3.621.365.971 2.208.353.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.700.512.798 1.034.138.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.700.512.798 1.034.138.932
Banka Kredileri
15 1.699.405.058 1.033.274.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.107.740 864.811
Ticari Borçlar
4 751.275.325 439.755.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 971.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
751.275.325 438.784.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.039.363 2.091.462
Diğer Borçlar
249.043 165.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
249.043 165.252
Türev Araçlar
15 9.312.386 5.725.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.118.336 49.522.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 27.118.336 49.522.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.805.087 64.011.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.140.764 31.225.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.140.764 31.225.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.114.338 3.469.860
ARA TOPLAM
2.511.567.440 1.630.105.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.511.567.440 1.630.105.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.882.772 2.490.818
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.882.772 2.490.818
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.882.772 2.490.818
Ticari Borçlar
4 927.064 1.380.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
927.064 1.380.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.315.574 3.605.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.315.574 3.605.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 1.510.601 4.118.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.636.011 11.595.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.641.701.255
ÖZKAYNAKLAR
55.20 Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.292.710 55.292.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
989.333 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
989.333 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.047.263 16.376.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.203.921 66.103.083
Net Dönem Karı veya Zararı
354.566.684 316.423.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.326.956 2.543.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.099.162.520 566.652.517
TOPLAM KAYNAKLAR
3.621.365.971 2.208.353.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.187.817.342 969.999.330 1.206.752.701 535.496.598
Satışların Maliyeti
10 -1.809.452.000 -801.650.977 -989.295.317 -434.634.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
378.365.342 168.348.353 217.457.384 100.861.974
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
378.365.342 168.348.353 217.457.384 100.861.974
Genel Yönetim Giderleri
-21.793.077 -14.010.021 -14.772.981 -9.313.883
Pazarlama Giderleri
-54.194.866 -19.835.449 -32.536.979 -10.892.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 313.114.456 135.201.487 185.954.149 50.550.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -207.555.715 -104.402.095 -126.078.009 -30.223.341
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
407.936.140 165.302.275 230.023.564 100.983.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
93.288.743 3.153.555 48.649.121 3.153.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 18.811 0 135.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
501.224.883 168.474.641 278.672.685 104.272.480
Finansman Giderleri
12 -144.316.886 -50.599.744 -80.595.889 -30.757.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
356.907.997 117.874.897 198.076.796 73.514.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.108.342 -29.347.889 -17.102.789 -20.212.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.716.629 -29.326.159 -7.290.808 -19.952.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 2.608.287 -21.730 -9.811.981 -260.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
355.799.655 88.527.008 180.974.007 53.301.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
355.799.655 88.527.008 180.974.007 53.301.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.232.971 0 756.512 0
Ana Ortaklık Payları
354.566.684 88.527.008 180.217.495 53.301.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 3,10400000 1,63800000 0,80500000 0,48500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 18.012.656 0 18.012.656
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 20.466.614 0 20.466.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -36.551 0 -36.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.417.407 0 -2.417.407
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -2.417.407 0 -2.417.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
989.333 0 624.523 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
989.333 0 624.523 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
989.333 18.012.656 624.523 18.012.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.788.988 106.539.664 181.598.530 71.314.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.232.971 0 756.512 0
Ana Ortaklık Payları
355.556.017 106.539.664 180.842.018
Canlı Borsa
5.001 15:16
Değişim :  -0,89% |  -44,95
Önceki Kapanış :  5.046  
En Yüksek
5.054
En Düşük
4.961
Açılış: 5.054
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.395 -0,56  
Nasdaq CCO 11.482 0,13  
Xetra DAX DAX 14.490 0,65  
IPC MXX 51.495 -0,37  
Shanghai Composite SHCOMP 3.156 -0,29  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1475--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(02.12.2022 15:32:25-02.12.2022 15:32:26)