***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 18:36
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.299 252.878 247.579 247.579
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -195.061 21.001.426 132.852.411 252.878 257.170.534 257.170.534
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.135 1.325.126 1.299.991 1.299.991
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -246.172 21.173.530 135.754.009 1.325.126 261.265.373 261.265.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.524.021 -522.041
Dönem Karı (Zararı)
1.325.126 252.878
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.325.126 252.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.878.439 -1.158.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.10 95.402 8.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.819 -268.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 310.970 303.414
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-222.151 -571.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.988.700 -681.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.077.015 -681.874
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
88.315 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-73.960 -216.442
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-73.960 -216.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.050.156 4.585.830
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.200.786 4.651.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
180.899 159.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.097 -67.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.097 -67.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.663 4.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-290 90
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-290 90
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-331.805 -162.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-318.395 -117.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.410 -45.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.496.843 3.680.410
Alınan Faiz
2.170.222 547.549
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.750.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.253 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-141.791 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -2.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.524.021 -524.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.524.021 -524.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.383.087 29.313.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.907.108 28.788.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.980.920 40.551.133
Finansal Yatırımlar
7 22.273.949 28.400.775
Peşin Ödenmiş Giderler
200.050 380.949
Diğer Dönen Varlıklar
994.248 675.852
ARA TOPLAM
71.449.167 70.008.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.449.167 70.008.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 192.157.438 192.157.438
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 53.541 59.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.694.739 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.905.868 192.217.334
TOPLAM VARLIKLAR
265.355.035 262.226.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
82.126 89.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 82.126 89.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
57.155 49.492
Diğer Borçlar
760 1.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.515.166 1.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.515.166 1.224.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
362.145 598.733
ARA TOPLAM
2.017.352 1.963.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.017.352 1.963.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.730.461 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.730.461 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.730.461 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
341.849 297.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 341.849 297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.072.310 297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.089.662 2.260.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.265.373 259.965.382
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-246.172 -221.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246.172 -221.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.173.530 21.001.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.754.009 132.852.411
Net Dönem Karı veya Zararı
1.325.126 3.073.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.265.373 259.965.382
TOPLAM KAYNAKLAR
265.355.035 262.226.043


Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 3.790.670 2.372.755
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.790.670 2.372.755
BRÜT KAR (ZARAR)
3.790.670 2.372.755
Genel Yönetim Giderleri
4 -2.496.624 -2.433.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.240 347.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.160 -33.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.325.126 252.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.325.126 252.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.325.126 252.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.325.126 252.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.325.126 252.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.325.126 252.878
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 14 0,01775100 0,00338700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.135 -5.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.135 -5.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.299.991 247.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.299.991 247.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759764


BIST
Canlı Borsa
2.530 15:14
Değişim :  -0,94% |  -23,89
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.540
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1829--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(27.06.2022 15:31:24-27.06.2022 15:31:24)